Veri yönetişimi nedir?

4 Ara 2023

Veri yönetişimi nedir?

İşletmeler için rekabette fark yaratmanın anahtarı veriden en yüksek verimi elde etmekten geçiyor. Veriden en yüksek verimi elde etmek için ise verinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve kullanılması gerekiyor. Bir organizasyonun verilerini; planlama, toplama, depolama, yönetme, koruma ve kullanma süreçlerini kapsayan veri yönetişiminin amaçları arasında verilerin değerini artırma, doğruluğunu sağlama, güvenliğini koruma ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak yer alıyor. 

Veri yönetişimi bir işletmenin veri yönetimi stratejisini destekleyen bir işlev olarak tanımlanıyor. Verilerin toplanması, yönetilmesi, güvenliğinin sağlanması ve saklanması konusunda kurumlara bütünsel bir yaklaşım sağlıyor. 

Veri yönetişimi ve veri yönetimi arasındaki farklar

Veri yönetişimi genel veri yönetimi disiplininin yalnızca bir parçasını oluşturuyor. Veri yönetişimi, veri varlıklarının hesap verebilirliği ve sahipliğini sağlamaya yönelik roller, sorumluluklar ve süreçlerle ilgiliyken veri yönetimi ise planlama, etkinleştirme, oluşturma ve sürdürme için kullanılan süreçleri tanımlıyor.

Veri yönetimi genel olarak teknik ve altyapı odaklı bir perspektif sunuyor. Dolayısıyla varlıkların toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanılması gibi teknik süreçlere odaklanıyor. Veri yönetişimi ise veri varlıklarının organizasyon içinde nasıl düzenleneceği, kontrol edileceği ve stratejik bir şekilde nasıl kullanılacağına odaklanıyor. Veri yönetişimi; veri politikalarını belirleme, standartları oluşturma, veri sahipliğini tanımlama ve uyumluluğu sağlama süreçlerini içeriyor. 

Özetle veri yönetimi genellikle teknik süreçlere vurgu yaparken veri yönetişimi organizasyonel çerçeveyi kapsayarak veri varlıklarının etkili ve stratejik bir şekilde yönetilmesine odaklanıyor. 

Veri yönetişiminin önemi

Veri yönetişimi işletmelerin veri varlıklarını düzenlemesini, kontrol altına almasını ve bu varlıkların etkili bir biçimde kullanılmasına yardımcı oluyor. Pek çok işletmenin uygulamalar, iş birimleri veya fonksiyonlar için bir tür yönetişim yaklaşımı bulunuyor. Özellikle şirketler büyüdükçe çalışanlar çok fonksiyonlu görevleri yerine getirmede zorluk yaşıyor. Kurumsal ve sistemli bir veri yönetişimi, verinin en doğru biçimde yönetilmesini mümkün kılıyor. 

Günümüz iş dünyasında kurumların rekabet avantajı ve sürdürülebilir bir başarı elde etmeleri için veri yönetişimi kritik önem taşıyor. Veri yönetişimi tutarlılık, güvenilirlik ve uyumluluk gibi temel unsurlar sunuyor. İşletmeler veri yönetişimi sayesinde veri kalitesini artırıyor, doğru ve güvenilir bilgilere dayalı stratejik kararlar alabiliyor, riskleri azaltabiliyor ve sektörel düzenlemelere uyum sağlayarak güvenilir bir veri yönetim çerçevesi oluşturabiliyor. Ek olarak veri yönetişimi, veri varlıklarını etkin bir şekilde yöneterek iş sürekliliğini güçlendiriyor ve organizasyon içinde veri sahipliğini netleştiriyor. Veri tabanlı inovasyonu teşvik eden veri yönetişimi sayesinde işletmeler gelecekteki belirsizliklere daha iyi adapte oluyor.

Veri yönetişiminin hedefleri

Veri yönetişimi yaklaşımı; veri güvenliğini ve kalitesini artırma, uyumluluğunu sağlama, veriye erişimi iyileştirme, veri varlıklarını etkili bir şekilde değerlendirme, organizasyonel sürekliliği güçlendirme ve veri kültürü oluşturmayı amaçlıyor. Veri yönetişimi, veri kalitesini artırarak organizasyonların doğru, güvenilir ve tutarlı veriye erişmelerine yardımcı oluyor. Bu sayede işletmelerin veri tabanlı kararları güçleniyor ve iş süreçlerinin daha güvenilir bir temel üzerine inşa edilmesi sağlanıyor. Tüm bunlara ek olarak geçerli yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına uyum sağlamak amacıyla politika ve süreçlerin belirlenmesine de yardımcı oluyor. Böylece organizasyonlar hukuki risklerden kaçınarak ve uyumluluklarını güçlendirebiliyor.

Veri yönetişiminin en önemli hedefleri arasında veri güvenliği yer alıyor. İşletmeler veri yönetişimi çerçevesinde belirlenen güvenlik önlemleri sayesinde veriye yetkilendirilmiş kişilerin erişimini sağlayarak veri varlıklarını koruma yeteneği elde ediyor. Bu sayede veriye ilişkin güvenlik tehditleri azalırken müşteri güveni ise artıyor. Veri yönetişimi organizasyonların veri varlıklarını daha etkin bir şekilde yöneterek rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyor.

İlgili Postlar

CIO'ların 2024'te öncelik vermesi gereken 10 konu

CIO'ların 2024'te öncelik vermesi gereken 10 konu

1 Mar 2024

Dijital Dönüşüm

Yapay zekâ çağında veri stratejiniz nasıl olmalı?

Yapay zekâ çağında veri stratejiniz nasıl olmalı?

29 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Çalışanlarınızı yeni teknolojilere adapte etmek için 8 ipucu

Çalışanlarınızı yeni teknolojilere adapte etmek için 8 ipucu

29 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Üreticiler teknolojiden faydalanarak maliyetlerini nasıl azaltabilir?

Üreticiler teknolojiden faydalanarak maliyetlerini nasıl azaltabilir?

28 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Bulut yönetişimin avantajları nelerdir?

Bulut yönetişimin avantajları nelerdir?

27 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Yapay zekâ ile blok zincirin entegrasyonu ne gibi fırsatlar sunuyor?

Yapay zekâ ile blok zincirin entegrasyonu ne gibi fırsatlar sunuyor?

26 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Veri analizinde yapay zekâ kullanımının avantajları nelerdir?

Veri analizinde yapay zekâ kullanımının avantajları nelerdir?

26 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

ERP için yapay zeka sohbet robotları nasıl kullanılır?

ERP için yapay zekâ sohbet robotları nasıl kullanılır?

23 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Tümleşik iletişimin en önemli 10 faydası

Tümleşik iletişimin en önemli 10 faydası

23 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Nesnelerin interneti (IoT) ve ağ yönetimindeki yeni yaklaşımlar

Nesnelerin interneti (IoT) ve ağ yönetimindeki yeni yaklaşımlar

22 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Başarı Hikayeleri
Teknik Destek ‍
444 5INV
444 5 468 ‍
info@innova.com.tr