Gizlilik Sözleşmesi Ve Kullanım Hakları

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM HAKLARI

Bu kullanım koşulları www.innova.com.tr adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden kendisi yararına hizmet sağlamak isteyen kullanıcılar (“Kullanıcı”) ile İnnova arasında, elektronik ortamda düzenlenmiştir.

Müşteri Site’ye ziyaret ederek bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 Bu Sözleşme, Site’nin kullanım koşullarını ve bu kullanım esnasında Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini tespitini amaçlamaktadır. Kullanıcı, bu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul etmekle birlikte; Site içerisinde yer alan kullanım ve üyeliğe ilişkin olarak İnnova tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, İnnova ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, İnnova’nın verdiği e-bülten hizmetinden faydalanmak adına üye olabilir. İnnova, üyelik sürecinde yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı İnnova’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

İnnova, hiçbir koşulda, İçerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

İşbu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem, Site konusu hizmete ilişkin proje, belge, Siteye ilişkin veya Sitede yer alan görsel, metin, bülten, slogan, video, tasarım, know-how ve her türlü ticari bilgi, illüstrasyon, veri tabanı, sistem akışına ilişkin herhangi bir veri, fikir, kaynak kodu, araştırma, kod, teknik, istatistik gibi tescilli veya tescilsiz her türlü esere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm haklar münhasıran site işleteni ve sahibi İnnova’ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sitenin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

www.innova.com.tr web sitesi ve bu internet sitesinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş.’ye (İnnova) aittir. Bilgiler, İnnova'nın yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

 

Kullanıcı veya Üye Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

Aşağıda, web-sitesi kapsamında İnnova tarafından işlenen kişisel veya kişisel olmayan verilerinden bahsedilmiş olup, her bir sürece ilişkin aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde açık rızaya ilişkin yükümlülük İnnova tarafından ayrıca yerine getirilecektir.

İnnova web sitemizde, kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar görüntülenebilir. Web sitemizde İnnova’ya ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer web sitelerine yönlendirme yapılabilir. Ziyaretçinin bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmesi halinde üçüncü kişilerin kullanımında ve aitliğinde olan bu web sitelerinin politika ve uygulamalarından İnnova sorumlu değildir.

Kullanıcının e-posta bültenine üye olması durumunda kendisinden; e-postasına yönelik bilgiler talep edilmektedir.

Kişisel veriler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

İnnova, Site üzerinde ziyaret edilen sayfalar, ziyaret edilen sayfalarda geçirilen süre, kullanıla cihaz, kullanılan tarayıcı gibi kişisel olmayan ve herhangi bir kişiyi belirgin kılmayan verileri de kendi istatiksel çalışmalarının yerine getirilmesi açısından işleyebilecektir.

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel e-posta bilgilerini vermek zorundadır.

Tarafınıza İnnova tarafından gönderilen doğrudan pazarlama iletilerini almak istemiyorsanız, bu talebinizi, size gönderilen her bir iletinin altında yer alan “listeden ayrılma” uzantısı üzerinden tarafımıza gönderebilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz. 

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. İnnova, ziyaretçiye, üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil web sitesinde yer alan bilgilerle da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

İnnova, bu İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

İnnova, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İnnova web sitemizin hukuki şartları ve gizlilik hakkında daha fazla bilgi almak, sitemizle ilgili görüş ve eleştirilerinizi bildirmek için bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

Yürürlük Tarihi: 22.05.2023

Başarı Hikayeleri
Teknik Destek ‍
444 5INV
444 5 468 ‍
info@innova.com.tr