Her DevOps mühendisinin sahip olması gereken 5 yetenek

7 Şub 2024

Her DevOps mühendisinin sahip olması gereken 5 yetenek

DevOps mühendisleri yazılım geliştirme ve operasyon ekipleri arasında etkili bir iletişim ve iş birliği sağlamak, sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD) gibi otomasyon süreçlerini uygulamak ve altyapıyı kodla yönetmek gibi görevlere odaklanıyor. Teknolojik açıdan oldukça karmaşık bir rol olan DevOps mühendisliği, Node.JS, Python veya toplu komut dosyası oluşturma gibi yaygın programlama dillerine aşına olmayı gerektiriyor. 

DevOps mühendisliğinde teknik becerilerde uzmanlaşmanın anahtar nokta olduğu öngörülse de gerçek DevOps uygulayıcılarından toplanan bilgiler, sosyal becerilerin çoğu zaman daha önemli olduğunu ortaya koyuyor.

En önemli DevOps yetenekleri

1-Sosyal Beceriler (Soft Skills)

Bireylerin sosyal etkileşim, iletişim, liderlik, problem çözme, takım çalışması gibi kişisel yeteneklerini ifade eden sosyal beceriler, duygusal zekâ, empati, çözüm odaklı düşünme ve zaman yönetimi gibi konuları da kapsıyor. Sosyal becerilerin eksikliği DevOps mühendisinin çevik ekiple doğru bir bağ kuramamasına yol açıyor. Bu da iş süreçlerinin beklendiği kadar hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasının önüne geçiyor.

DevOps mühendislerinin etkili olabilmek için geliştirme ekibinin geri kalanına uyum sağlamaları büyük önem taşıyor. DevOps mühendisleri kendi geliştirme ekibiyle senkronize olmanın yanı sıra yazılım platformuna erişmeye çalışan dış paydaşlar için de önemli bir iletişim noktası konumunda yer alıyor. Dolayısıyla DevOps mühendislerinin bulut ortamının teknik karmaşıklığını paydaşların anlayabilmesi için teknik olmayan bir biçimde aktarabilmesi gerekiyor. 

2-Ağ oluşturma

Modern bulut platformlarının teknoloji ortamında dosya sistemi hizmetleri, çoklu veritabanı hizmetleri, arka uç API'ları, sunucu veya sunucusuz mimariler, ön uç hizmetleri, makine öğrenimi modelleri, hibrit ortamlar, sanal özel ağlar, çeşitli gerçek zamanlı akış hizmetleri ve çok daha fazlası bulunuyor. Tüm bunlar hakkında her şeyi bilmek imkânsız olsa da DevOps mühendislerinin güçlü bir ağ oluşturmak için hepsini tek bir işlevsel yazılım platformuna nasıl bağlayacaklarını bilmeleri gerekiyor. 

3-Yazılım testleri

Planlama, tahmin etme, geliştirme, test etme ve yayınlamayı içeren proje yaşam döngüsünde otomasyondan yararlanmak kaçınılmazdır. Bu tür bir kurulumda başarılı olmak test otomasyonuna yoğun bir şekilde odaklanmaktan geçiyor. Otomatikleştirilmiş testler sayesinde daha hızlı dağıtımlar, kullanıcıların geliştiricilere yönelik geri bildirimlerinin daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyor.

Tüm kritik süreçleri kapsayacak şekilde etkili test senaryoları oluşturmak DevOps mühendisleri için büyük önem taşıyor. İş analistleri veya kalite güvence yöneticileri ekibin bir parçası olmasalar bile bu konuda DevOps mühendislerine yardımcı olmak için görev alabiliyor. Ancak bu süreci otomatikleştirmek için koda dönüştürmek DevOps mühendisinin sorumluluğuna giriyor.

4-Kod olarak CI/CD ve altyapı

Altyapıyı kod olarak tanımlamak DevOps mühendislerinin başlıca görevleri arasında yer alıyor. Bu süreçte geliştirme ekibinden gelen tüm girdiler, gerçek altyapı ortamlarıyla birbirine bağlanıyor. Daha sonra farklı ortamlara tekrar tekrar dağıtılabilen kullanılabilir bir yazılım oluşturuluyor.

Başarılı bir çevik ekibin altyapıyı kod olarak uygulamaya koyması ve sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) hatlarına yerleştirmesi gerekiyor. Bu sürecin gerçekleşmesinde DevOps mühendisleri etkin rol oynuyor.

5-Konteyner kullanımı

Büyük ölçekli projelerde hızlı kopyalanma, iş süreçlerinin hızla ilerlemesi açısından kritik değer taşıyor. Aynı ortamın yüzlerce kopyasını aynı anda oluşturmak için konteynerli ortamlara ihtiyaç duyuluyor. Ancak DevOps mühendisleri için konteyner kullanımı becerisi zorlu bir öğrenme süreci gerektiriyor. 

İhtiyaç duyulduğunda uygulanabilecek bir şablon olan konteyner sunucusunda çıktı her zaman aynı kalıyor. DevOps mühendislerinin takım için oluşturabileceği bu özelliğin farklı araçlar kullanarak da öğrenilmesi gerekiyor. Kubernetes veya Docker Swarm gibi konteyner orkestrasyon araçlarını uygulamak ve konteyner dağıtımını, ölçeklendirmeyi ve kurtarmayı otomatik olarak yönetmek DevOps mühendisinin sorumlulukları arasında yer alıyor.

İlgili Postlar

CIO'ların 2024'te öncelik vermesi gereken 10 konu

CIO'ların 2024'te öncelik vermesi gereken 10 konu

1 Mar 2024

Dijital Dönüşüm

Yapay zekâ çağında veri stratejiniz nasıl olmalı?

Yapay zekâ çağında veri stratejiniz nasıl olmalı?

29 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Çalışanlarınızı yeni teknolojilere adapte etmek için 8 ipucu

Çalışanlarınızı yeni teknolojilere adapte etmek için 8 ipucu

29 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Üreticiler teknolojiden faydalanarak maliyetlerini nasıl azaltabilir?

Üreticiler teknolojiden faydalanarak maliyetlerini nasıl azaltabilir?

28 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Bulut yönetişimin avantajları nelerdir?

Bulut yönetişimin avantajları nelerdir?

27 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Yapay zekâ ile blok zincirin entegrasyonu ne gibi fırsatlar sunuyor?

Yapay zekâ ile blok zincirin entegrasyonu ne gibi fırsatlar sunuyor?

26 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Veri analizinde yapay zekâ kullanımının avantajları nelerdir?

Veri analizinde yapay zekâ kullanımının avantajları nelerdir?

26 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

ERP için yapay zeka sohbet robotları nasıl kullanılır?

ERP için yapay zekâ sohbet robotları nasıl kullanılır?

23 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Tümleşik iletişimin en önemli 10 faydası

Tümleşik iletişimin en önemli 10 faydası

23 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Nesnelerin interneti (IoT) ve ağ yönetimindeki yeni yaklaşımlar

Nesnelerin interneti (IoT) ve ağ yönetimindeki yeni yaklaşımlar

22 Şub 2024

Dijital Dönüşüm

Başarı Hikayeleri
Teknik Destek ‍
444 5INV
444 5 468 ‍
info@innova.com.tr