İşletmeler dijital dönüşümle maliyetleri en aza indiriyor

Küresel dijital dönüşüm pazarının 2030 yılına kadar 3.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kaynakları daha etkin kullanmak isteyen kurumlar dijitalleşmeden yararlanmayı seçiyor.

İşletmeler dijital dönüşümle maliyetleri en aza indiriyor

13 Kas 2023

1 dk okuma süresi

Küresel dijital dönüşüm pazarının 2030 yılına kadar 3.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kaynakları daha etkin kullanmak isteyen kurumlar dijitalleşmeden yararlanmayı seçiyor. Dijital dönüşüme yönelik bu eğilimin güçlenmesi pazarın büyümesine her geçen gün katkı sağlıyor. 

Günümüzde dijital dönüşüm; sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmak, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve en önemlisi maliyetleri azaltmak gibi nedenlerden dolayı tercih ediliyor. Dijitalleşmenin maliyetler üzerindeki etkisi sayesinde işletmeler hem ticari risklerini en aza indiriyor hem de rekabette fark yaratıyor.

Dijital dönüşümün maliyetlere etkisi

Günümüzde kağıt kullanımı her geçen gün azalırken şirket dışı belge paylaşımları da daha hızlı ve güvenli hale gelmeleri için dijital ortama taşınıyor. İşletmeler maliyetlerini düşürmek ve çevresel etkilerini minimuma indirmek için dijital çözümlerden yararlanıyor.

Dijital dönüşüm, kurumlara maliyetlerini en aza indirme potansiyeli sunuyor. Daha verimli iş süreçleri, bulut tabanlı hizmetler, gelişmiş müşteri hizmetleri ve çalışanların eğitimi gibi katkılar, işletmelerin karlılığına doğrudan etki ediyor. Günümüz iş dünyasında rekabette öne çıkmak isteyen kurumların maliyetlerini minimumda tutmaları hedeflerine ulaşmalarında kritik rol oynuyor. 

Daha verimli iş süreçleri

Dijital dönüşüm, zaman alan ve tekrarlayan manuel iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırmayı sağlıyor. Otomatik veri analizi ve raporlama gibi araçlar sayesinde işletmeler, operasyonel süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetiyor. Bu sayede personel maliyetleri ve hata olasılığı azalıyor.

Bulut tabanlı hizmetler

Bulut tabanlı hizmetler, işletmelerin fiziksel sunucu ve altyapı maliyetlerini ortadan kaldırarak ihtiyaç duyulan yazılımları ve araçları kolayca erişilebilir hale getiriyor. Kurumların kaynaklarını daha verimli kullanmasına imkan sağlayan bulut tabanlı çözümler, bu sayede maliyet tasarrufu yapılmasını mümkün kılıyor. 

Gelişmiş müşteri hizmetleri

İleri analitik ve yapay zeka, müşteri taleplerini daha iyi anlaşılmasına ve daha iyi hizmet sunulmasına yardımcı oluyor. Müşteri memnuniyetini artırmak, müşteri kayıplarını önlemek ve satışları artırmak, işletmelerin maliyet tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Eğitim 

Çalışanların dijital dönüşüme uyum sağlaması için eğitim ve gelişim programları kritik önem taşıyor. Dijital yeteneklerin artırılması, personelin daha verimli çalışmasına ve hataların azalmasına yardımcı oluyor. Böylece işletmeler uzun vadede önemli bir maliyet tasarrufu elde ediyor.

İşletmeler, dijital dönüşüm yolculuğuna İnnova e-Dönüşüm ile çıkıyor

İnnova tarafından geliştirilen e-Dönüşüm ürün ailesi, dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmak isteyen işletmeleri; e-Defter, e-Arşiv, e-Fatura, e-İrsaliye, e-Mutabakat, e-Bilet ve e-Müstahsil Makbuzu çözümleriyle buluşturuyor. Geleneksel muhasebe süreçlerini dijitalleştiren e-Dönüşüm, kurumların iş süreçlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) standartlarına tamamen uyumlu hale getiriyor. Bu sayede işletmeler kağıt kullanımı, baskı ve arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırıyor. 

e-Defter

Yasal bildirim süreçlerini otomatikleştiren e-Defter çözümü işletmelerin; Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyalarını GİB standartlarına uygun formatta hazırlanmasını sağlıyor.

e-Arşiv

Son kullanıcıya mali mühürlü ve imzalı faturaları PDF formatında gönderme imkanı sunan e-Arşiv, kağıt kullanımını ve operasyonel giderleri azaltmanın yanında çevresel etkileri de en aza indiriyor. 

e-Fatura

İşletmelerin elektronik fatura sistemine hızla ve kolaylıkla geçmesini sağlayan e-Fatura, GİB’e ulaştırılması gereken tüm bilgileri otomatik olarak göndererek iş süreçlerine katkı sağlıyor.

e-İrsaliye

Sevk irsaliyelerini dijital formata dönüştüren e-İrsaliye, hem iş süreçlerini hızlandırıyor hem de baskı maliyetlerini ortadan kaldırıyor.

e-Mutabakat

Geçmişte çoğunlukla telefon ya da faksla yürütülen şirketler arası borç-alacak konularını dijital ortama taşıyan e-Mutabakat, zaman ve iş gücünden tasarruf edilmesini sağlarken ortaya çıkabilecek kritik hatların da önüne geçiyor.

e-Bilet

Kara, deniz ve hava yolu ile yolcu taşımacılığı yapan tüm firmaların biletleme sistemlerini dijital ortama taşıyan e-Bilet çözümü, GİB’in yasal düzenlemelerine tamamen uyum sağlayarak gerekli bilgi paylaşımlarını otomatik olarak gerçekleştiriyor.

e-Müstahsil Makbuzu

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan işletmelerin fatura yerine geçen ve zorunlu olarak kesmeleri gereken makbuzlarını dijital hale getiren e-Müstahil Makbuzu, elle düzenlenen makbuzlardaki oluşabilecek hataları ortadan kaldırıyor ve makbuzların kolayca GİB’e raporlanmasını sağlıyor.

İlgili Postlar

Duygusal zekâ ve yapay zekâ: İnsan-makine etkileşiminin geleceği

Duygusal zekâ ve yapay zekâ: İnsan-makine etkileşiminin geleceği

19 Tem 2024

Dijital Dönüşüm
Nanoteknoloji ile akıllı ilaç dağıtım sistemleri: Tıpta devrim

Nanoteknoloji ile akıllı ilaç dağıtım sistemleri: Tıpta devrim

Uzay madenciliği: Gezegenlerarası kaynak yönetiminin geleceği

Uzay madenciliği: Gezegenlerarası kaynak yönetiminin geleceği

Kişiselleştirilmiş deneyimlerin gücü: Sadakat programları

Kişiselleştirilmiş deneyimlerin gücü: Sadakat programları

Bulut ölçeklenebilirliği işletmelere hangi faydaları sağlıyor?

Bulut ölçeklenebilirliği işletmelere hangi faydaları sağlıyor?

4 adımda dijital dönüşüm stratejisi oluşturmak

4 adımda dijital dönüşüm stratejisi oluşturmak

Hidrojen yakıt hücreleri: Sürdürülebilir geleceğe doğru büyük adım

Hidrojen yakıt hücreleri: Sürdürülebilir geleceğe doğru büyük adım

Gezegen sağlığı için çevre izleme teknolojileri: Sürdürülebilir bir dünya

Gezegen sağlığı için çevre izleme teknolojileri: Sürdürülebilir bir dünya

Şirketler için en iyi 5 çalışan sağlığı platformu

Şirketler için en iyi 5 çalışan sağlığı platformu

Yapay zekâ film endüstrisini nasıl şekillendirecek?

Yapay zekâ film endüstrisini nasıl şekillendirecek?

Başarı Hikayeleri
Teknik Destek ‍
444 5INV
444 5 468 ‍
info@innova.com.tr