InnovAI

Yapay Zeka ve Büyük Veri Çözümleri Nedir?

İnnova tarafından geliştirilen ve kurumlara sunulan InnovAI yapay zekâ modelleri, kurumlara öngörücü bakım, anomali tespit, tahminleme, müşteri deneyimi, karar destek ve Büyük Veri yaklaşımlarıyla rekabet avantajı sağlar. Henüz meydana gelmemiş sorunların önceden tespiti, cihaz ve müşterilerin davranış desenlerinin saptanması ve Büyük Veri ışığında kararlar alınmasını mümkün kılan InnovAI, aksaklıkları asgariye indirger, maliyetleri azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır.


 

InnovAI-PdM: Predictive Maintenance (Öngörücü Bakım)

InnovAI-PdM operasyonların sorunsuz ilerlemesi için henüz ortaya çıkmamış sorunların engellenmesini sağlar. Kurumunuzda bulunan herhangi bir cihazın ya da cihaz gruplarının davranışlarını izleyen ve analiz eden çözüm, arızaları gerçekleşmeden tespit eder ve gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlar. Öngörücü bakım sayesinde, sağladığınız hizmet ya da gerçekleştirdiğiniz üretim operasyonlarında yaşanabilecek kesintiler asgari seviyeye indirgenir ve gelir kaybı yaşanmasının önüne geçilir. Arızaların önceden tespit edilerek operasyonel planlamalarının yapılabilmesi kurumlarda verimlilik artışı sağlar.
 

InnovAI-PdM’in faydaları

 • Arıza yapacağı saptanan üretim veya servis bileşeni kesintiye sebep olmadan fark edilir, değişim bileşeninin tedarik süreci arıza gerçekleşmeden başlatılabilir.
 • Arıza kesintilerinin planlanması sağlanır ve plansız kesintilerin zararları önlenir.
 • Gerçekleşmeden müdahale edilebilecek arızaların yaşanması engellenir ve operasyonu sekteye uğratan arıza sayısı azalır.
 • Sunulan hizmet ve gerçekleştirilen üretim sürecindeki kesinti süreleri azalır.
 • Müşteri memnuniyetsizliği ve üretim aksaklıkları asgari düzeye indirgenir.
 • Operasyonel bakım süreleri ve maliyetleri düşer.

InnovAI-AD: Anomaly Detection (Anomali Tespit)

InnovAI-AD, operasyondaki sıra dışı gelişmelerin fark edilmesi için ileri seviye yapay zeka modellerinden faydalanır. Çözüm, hizmet veya üretim süreçlerinde kullanılan bir cihazın ya da müşterinin davranışlarındaki değişiklikleri hem anlık hem de tarihsel olarak inceler. Sakıncalı durumların tespitinde sistem yöneticileri uyarılır ve gerçek zamanlı müdahalelerde bulunulması sağlanır. Öte yandan, anomali tespiti için durumun zamanı, içeriği ve konumu gibi bilgiler de yapay zeka modelleri tarafından değerlendirilir; yüksek doğrulukla sonuçlar alınması sağlanır.
 

InnovAI-AD’nin faydaları

 • Cihazların ve müşterilerin sıra dışı davranışları hızla fark edilir.
 • Sorunlara müdahale hızı artar.
 • Sorunları meydana getiren kök nedenlerin tespiti kolaylaşır.
 • Zaman içerisinde gerçekleşen değişimler gerçek zamanlı algılanır ve uygun müdahaleler devreye konulur.
 • Anomali esnasında yaşanacak performans ve hizmet kayıpları azalır.
 • Müşteri memnuniyeti artar.
 • Verimlilik sürekli iyileştirilir ve maliyetleri düşürme imkânı sağlar.

 

  InnovAI-PM: Predictive Modelling (Tahminleme)

  InnovAI-PM, gelişmiş yapay zekâ modellerini kullanarak, gelecekte karşılaşılacak durum ve olayların önceden öngörülmesini sağlar. Öngörücü yaklaşım esasıyla çalışan çözüm sayesinde, henüz gerçekleşmemiş olay ve durumlara karşı aksiyonların planlanması sağlanır.
   

  InnovAI-PM’in faydaları

  • Operasyonel faaliyetler optimize edilir, maliyetler düşer.
  • Tedarik zinciri planlaması ileriye yönelik şekilde ve yüksek doğrulukla gerçekleşir.
  • Müşteri davranışları öngörülerek pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin verimliliği artar.
  • Finansal faaliyetler öngörülerek nakit akışı optimize edilir, finansal giderler azalır.
  • Hedefe yönelik pazarlama aracılığıyla gelir artışı sağlanır.

  Akıllı Enerji Yedekleme Servisi

  Akıllı Enerji Yedekleme Servisi, mobil sahalardaki yedekleme enerji kaynakları akülerin ömürlerini önceden tahmin eder. Bu sayede sahada oluşacak enerji kesintilerinin önüne geçer. Enerji yedeklemeleri için düşük bütçelerle CAPEX/OPEX yönetim süreçleri optimize edilir. Sahada enerji kesintileri kaynaklı yaşanan arıza süreleri otomatikleştirilir ve makine öğrenimi modelleri aracılığıyla tahmin edilir. Servis, dahili ve çevresel değişkenleri hesaplayarak, enerji kaynaklarının kalan pil ömürlerini öngörür, mobil tesislerin enerji ihtiyaçlarını dinamik olarak planlar ve gereksinimleri önceliklendirir.
   

  Akıllı Enerji Yedekleme Servisinin sunduğu faydalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

  • CAPEX harcamaları düşer.
  • Enerji kesintilerinden kaynaklanan mobil saha servis kesintileri azalır.
  • Mobil saha akü planlama süreçleri otomasyona bağlanır ve planlama süreleri kısalır.
  • Hizmet kesintileri azalır, müşteri memnuniyeti artar.
  • Enerji yedeklemesi bulunan konumlarda operasyonel bakım maliyetleri azalır.

  InnovAI-Cx: Customer Experience (Müşteri Deneyimi)

  InnovAI-Cx, sahip olduğu ileri düzey yapay zekâ modelleri sayesinde kurumların müşterilerini daha önce mümkün olmayan derinlikte anlamalarını sağlar. Bu sayede, tercihleri ve ihtiyaçları saptanan müşterilerin beklentilerini karşılamak için en doğru çözümlerin önerilmesi mümkün kılınır.
   

  InnovAI-Cx’in faydaları

  • Mutluluk skoru ile memnuniyeti tespit edilen müşterilere yönelik gerçek zamanlı aksiyonlar alınması sağlanır.
  • Müşteri davranışları gerçek zamanlı takip edilir. En doğru zamanda ve en doğru kanaldan kişiselleştirilmiş kampanyalar ile satış gelirleri artırılır.
  • Müşterilere sunulacak en uygun çözüm için çapraz satış fırsatları tespit edilir, satış gelirleri artar. 

   

   InnovAI-DS: Decision Support (Karar Destek) 

   Günümüz veri odaklı iş dünyasında, yapay zekâ ile güçlendirilmiş karar destek sistemleri kurumların rekabet avantajı sağlaması için kritik bir rol üstlenmektedir. InnovAI-DS çözümü, kullandığı gelişmiş yapay zeka modelleri sayesinde kurumların yüksek doğrulukla kararlar almalarına, karar hatalarından meydana gelebilecek sorunları asgariye indirmelerine ve bunlara bağlı olarak müşteri memnuniyeti ile gelirleri artırmalarına olanak tanır.
    

   InnovAI-DS’in faydaları

   • Karar destek sisteminin sunduğu çözüm önerileriyle operasyonel destek ekiplerinin sorunları daha hızlı çözmeleri mümkün kılınır.
   • Tüm destek ekipleri çözüm önerilerine erişebilir, bu sayede ekiplerin aktif gelişimi sağlanır.
   • Servis kesinti süreleri asgari seviyeye indirgenir, müşteri memnuniyeti artar.
   • Yükselen hizmet kalitesi kurumlara rekabet avantajı katar.

   InnovAI-BigData: Big Data Solutions (Büyük Veri Çözümleri)

   InnovAI-BigData, büyük boyutlu yapısal veya yapısal olmayan verileri gerçek zamanlı olarak işler. Dev hacimli verilerin işlenmesiyle ortaya çıkarak anlamlı bilgiler ışığında, kurumlar veri ışığında aksiyon alma, buna bağlı yeni gelir fırsatları yaratma ve maliyetleri düşürme şansı yakalar.
    

   InnovAI-BigData’nın faydaları

   • Sahip olunan Büyük Veri, ideal ortamlarda uygun maliyetle depolanır.
   • Yapay zekâ modelleri takip ettiği veri akışları ışığında iç görüler geliştirir, hedefli aksiyonlar alınmasını sağlar.
   • Yapısal ve dağınık verileri bir araya getirerek, yüksek performanslı raporlama olanağı sunar.

   InnovAI-BigData Servisleri:
    

   Büyük Veri Platformu
   İnnova Büyük Veri altyapısı açık kaynak kodlu sistemler ile kurgulanmıştır. Bu sayede kurumların değişken Büyük Veri platform ihtiyaçlarına yanıt verecek esnekliğe sahiptir.
    

   Stream
   Veri ışığında gerçek zamanlı kararlar almak için akan veri üzerinde hesaplama yapan sistemi, ürettiği sonuçlara yönelik aksiyonlar alınmasını sağlar.
    

   Veriden Gelir Sağlama 
   Sahip olunan veriyi iş modelleriyle eşleştiren servis, uygun altyapıyı kurgulayarak kurumun verileri üzerinden finansal fayda sağlamasını mümkün kılar.


    

   Operasyonda Yapay Zeka Projesi’ne IDC’den 1.lik Ödülü

   İnnova tarafından geliştirilen “Operasyonda Yapay Zeka” Projesi, IDC Yapay Zeka Ödülleri Innovation Accelerator (Makine Öğrenmesi) kategorisinde 1.’lik ödülünün sahibi oldu.

   İnnova TM Forum Excellence Awards'da 5 Finalist Arasında

   Türkiye’de sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan “Operasyonda Yapay Zeka” Projesi, TM Forum Excellence Awards’da “Yapay Zeka, Veri ve Analitik” kategorisinde 5 finalist arasına adını yazdırdı.


    

   Benzer Ürün ve Çözümler

   contact
   Bize Ulaşın
   Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun ürün ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun.
   Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
   Bize Ulaşın