SAP ERP Çözümü

İnnova’nın ERP alanındaki uzmanlığı PcoE sertifikalı hizmetleriyle birleşti.

Doğru kaynak yönetimi

Kurumunuzun mevcut kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmenizi ve işinizden en yüksek verimi alabilmenizi hedefleyen SAP ERP, esnek ve gelişime açık yapısı ile bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz en iyi BT yatırımlarından biri olmaya aday… Yetenekli raporlama özellikleriyle donatılan SAP ERP, vereceğiniz kritik kararlarda size destek olabilmek için teknolojinin tüm imkânlarını ayağınıza seriyor.

 

Bu çözüm sayesinde, hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar için kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak çok kolay... Kurumlar, kaynaklarını kendilerine en fazla getirisi olacak projelere ayırabilmenin yanı sıra, atıl kaynaklarını da işe aktarma şansına sahip oluyor.

 

Merkezi yönetim anlayışı

Dağınık kurum altyapılarında iş süreçlerini kapsayan tüm sistemlerin ayrı ayrı yönetilmesi oldukça zor. İnnova’nın sunduğu SAP ERP çözümü, merkezi yönetimi beraberinde getirerek operasyonların yönetimini kolaylaştırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca bu sayede verinin sisteme sadece bir kez girilmesi sağlandığından, verinin tekilleşmesi söz konusu oluyor. Bu da verinin iş süreçlerindeki katma değerini önemli ölçüde artırmaya olanak tanıyor. Sağlanan veri bütünlüğü ve şeffaflığı da raporlama tarafında önemli bir kazanca dönüşüyor. Sistemden alınan raporlar eskisinden çok daha gerçekçi ve faydalı projeksiyonlar yapılabilmesini kolaylaştırıyor.

 

Çok daha verimli iş süreçleri

İnnova tecrübesiyle uçtan uca bir çözüme dönüşen SAP ERP, farklı sektörlerden müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak konusundaki başarısı; izlenebilirlik, verimlilik ve tüm bunların doğal bir sonuç olarak da kârlılık getirilerini karşınıza koyar. Bu çözüm, modüler yapısı sayesinde ölçeklenebilir bir uygulamaya imkân verdiği gibi, dış kaynaklı yazılımlarla da sorunsuz bir şekilde entegre olarak iş akışına dahil olur. İnnova’nın SAP ERP ile kurguladığı Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümünün kurumunuza getireceği yeni yönetim anlayışı sayesinde iş süreçleriniz şimdiye kadar gördüğünüzden çok daha verimli bir hale dönüşecek.

 

Toplam maliyetinizi düşürün

SAP NetWeaver teknolojisinin temel alınarak geliştirildiği SAP ERP, kurulumdan bakım ve yükseltme süreçlerine kadar her anlamda esnek ve uygulaması kolay bir çözümdür. Hem kurum içerisindeki iş süreçlerini, hem de kurumun işbirliği içinde olduğu harici iş süreçlerini topyekûn yönetebilmek için tasarlanan bu çözüm sayesinde iş verimini ve performansı her zaman en üst seviyede tutmak mümkündür. SAP NetWeaver’ı içinde barındıran SAP ERP, dünyaca kabul gören tüm standartlara uygun, SAP harici iş uygulamalarıyla sorunsuz biçimde çalışacak şekilde geliştirdiğinden, BT yatırımlarınızın korunmasına büyük ölçüde katkıda bulunur. Sadece SAP dışı değil, eski tarihli fakat henüz işlevini kaybetmemiş iş uygulamalarını da SAP ERP ile birlikte tam uyum içinde kullanmak mümkündür.

 

STRATEJİK KARARLARI TAM ZAMANINDA ALABİLMENİZ İÇİN TÜM VERİ AYNI VERİTABANINDA...

 • Mali Muhasebe (SAP FI)

 • İnsan Kaynakları (SAP HR)

 • Malzeme Yönetimi (SAP MM)

 • Üretim Planlama (SAP PP)

 • Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (SAP CO)

 • Satış Satış ve Dağıtım (SAP SD)

 • Kalite Yönetimi (SAP QM)

 • Bakım-Onarım Yönetimi (SAP PM)

 

E-Fatura ve E-Defter çözümü

İnnova, E-Fatura ve E-Defter çözümüyle kurumların BT ve Mali İşler (Muhasebe) birimlerinde köklü bir değişim başlatıyor. ERP sistemleri, geleceğin mali yapısına ve yeni düzenlemelere uygun hale geliyor.

E-Fatura çözümü hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Sap Gold Partner

SAP’nin en yüksek seviyede kanal iş ortağı olan İnnova, SAP ekosistemini oluşturan SAP ECC ERP (Enterprise Central Component Enterprise Resource Planning), SAP SRM (Supplier relationship management), SAP BPC (BusinessObjects Planning and Consolidation), BOBJ (Business Objects), BW (Business Warehouse), SAP BASIS, SMP (Service Market Place), SAP NW (NetWeaver) PORTAL, SAP HANA ve GRC (Governance, Risk and Compliance) ürünlerin tümünde kurulum, entegrasyon ve lisanslama hizmetleri sunuyor. Ayrıca İnnova, “PCoE certified” bakım ve destek hizmetleri sunar. AIO (All in One), Mobility ve BOBJ alanlarında yetkili SAP bakım ve destek hizmetleri bu kapsamda verilir.

İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş. “Partner Center of Expertise” sertifikası sahibidir.

Hizmetler

 • Kurulum

 • Sistem Kopyalama

 • Sürüm Yükseltme

 • Yedekleme ve Kurtarma

 • Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Yetkilendirme

 • Uzaktan İzleme, Yönetim ve Raporlama

 • SAP Healthcheck

 • SAP Quality Check

 • Üst Birim Yönetimi

 • Harici Sistemler ile SAP Entegrasyonları

 • TMS (Transport Management System)

İnnova'nın PCoE sertifikalı (PCoE Certified) tüm SAP Basis hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

 

 

Mali Muhasebe modülü, SAP’nin tüm modülleriyle entegre çalışan bir modüldür.

 

Gelişen ve büyüyen işletmelerde ortaya çıkan entegrasyon ve işlemlerde kolaylık sağlamak için kullanılmaya başlanan SAP Mali Muhasebe (FI) modülü, kolay kullanımı ve etkinliğinin yanında her türlü raporlama ihtiyacına cevap verebilecek standart fonksiyonlara sahiptir. Aşağıdaki alt modülleri bulunur:

Genel Muhasebe

İşletmede oluşabilecek tüm muhasebe kayıtlarının tutulabileceği ve raporlanabileceği alt modüldür.

Satıcılar Muhasebesi

SAP Varlık Yönetimi (MM) modülünden entegre gelen tüm işlemler izlenebilmekte, bunların muhasebe kayıtları yapılabilir ve raporlanabilir.

Müşteriler Muhasebesi

SAP Satış Dağıtım (SD) modülünden entegre olarak sisteme girilen tüm işlemler raporlanabilir ve kayıtları yapılabilir.

Nakit Yönetimi

Günlük nakit hareketlerinin ve nakit projeksiyonunun izlenebileceği nakit yönetimi modülü, özellikle mali muhasebe, satın alma ve satış modüllerinden kaynaklanan verileri kullanır.

Sabit Kıymet Muhasebesi

İşletmenin aktifinde kayıtlı tüm duran varlıklar ve yapılmakta olan yatırımlar etkili bir şekilde izlenebilir. Yasaların gerektirdiği tüm işlemler otomatik olarak yapılabilir.

İK birimlerinin süreçlerini otomatik hale getiren modüldür.

 

Personel Yönetimi

Organizasyonun ihtiyaç duyduğu personel ile ilişkili tüm verilerin, içerisinde zaman boyutu ile tutulduğu ve yönetildiği modüldür.

Organizasyon Yönetimi

Kurum organizasyonunun tanımlanarak iş ve pozisyonlarla ilişkilendirildiği ana modüldür.

Bordro

Çalışanların ücret hesaplamalarının ve yasal mevzuatın gerektirdiği yasal raporlamalarının yapıldığı ve çıktıların alındığı modüldür.

Negatif Zaman Yönetimi

Kurum çalışanlarının zaman verilerinin bordro ve diğer modüllerdeki hesaplamalara yönelik olarak kaydedildiği ve yönetildiği modüldür.

E-İşe Alım

İnsan kaynakları içerisinde yürütülen işe alım operasyonlarının, iç ve dış birimler tarafından da kullanılabilecek şekilde yürütüldüğü ve raporlandığı modüldür.

Bütçe Yönetimi

Personel ücretlerinin ve gelişim maliyetlerinin ileriye yönelik hesaplanmasını ve bunların masraf merkezleri bazında raporlanmasını sağlar. Ayrıca sonrasında, bunların plan ve gerçekleşen analizinin yapılmasını sağlar.

ESS/MSS

İnsan kaynakları operasyonlarına yöneticiler tarafından erişilebilmesini ve bu operasyonların çalışan ve yöneticilerin bizzat kendileri tarafından yerine getirilmesini sağlayan modüldür. Modül, intranet üzerinde çalışır.

Seyahat Yönetimi

Seyahat süreçlerine ilişkin talep onay mekanizmaları ile masraf takibinin yapılmasını sağlayan modüldür.

Ücret Yönetimi

Çalışanların hak ediş ve prim hesaplamalarının zaman ve içerik açısından yapıldığı, yönetildiği modüldür.

Kariyer Yönetimi

Çalışanların yetenekleri ve nitelik setleri ile kariyer gelişim planlarının yapıldığı ve yönetildiği modüldür.

Performans Yönetimi

Çalışanların performanslarının önceden belirlenmiş kriterlere göre ölçümlendiği, raporlandığı ve ücretlendirme gibi fonksiyonlarla ilişkilendirilebildiği modüldür.

Nitelik ve Yetkinlik Yönetimi

Çalışanların nitelik ve yetkinliklerinin belirlenerek kaydedildiği, raporlandığı, yönetildiği ve yetenek yönetimi altındaki ilişkili tüm modüllere veri kaynağı sağlayan modüldür.

Nakisa (Org. Chat)

Organizasyon ve organizasyon içerisindeki çalışanların kurulu hiyerarşi içerisinde görselleştirilebildiği ve görüntülenebildiği modüldür.

Eğitim ve Toplantı Yönetimi

Kurum içerisindeki eğitim faaliyetlerinin takip edilebildiği, yönetilebildiği, eğitim kataloglarının oluşturulabildiği ve kişilerin eğitimlere atanabildiği modüldür.

Satın alma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsayan modüldür.

 

SAP ERP Malzeme Yönetimi Modülü (MM), iş akışına dayalı tüm satın alma süreçlerini optimize eder. Otomatik satıcı değerlendirmesinin yapılabildiği modülle, kesin envanter ve depo yönetimi sağlanır, tedarik ve depolama maliyetleri düşürülür. Fatura kontrolü de malzeme yönetimi sürecinin bir parçasıdır.

Satın alma süreçleri

Bir işletmede satın alma faaliyetleri malzeme ihtiyaç planlaması ile başlar. Malzeme ihtiyaç planlaması programı çalıştıktan sonra ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanması için tedarikçiler belirlenir. Teklif talepleri oluşturularak, satıcıdan fiyat teklifleri alınır.

En iyi fiyatı veren satıcıya sipariş açılır. Malların gelmesiyle depo girişi ve fatura girişi işlemleriyle süreç tamamlanmış olur. Bu bağlamda, sürecin etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlayan SAP ERP MM modülünün fonksiyonlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması

 • Malzeme İhtiyaç planlaması ile oluşan ihtiyaçların belirlenmesi

 • Satıcıyla olan sözleşmelerin yapılması

 • Teklif taleplerinin oluşturulması ve tekliflerin değerlendirilmesi

 • Satıcı seçimi

 • Satıcı değerlendirme

 • Sipariş onaylama prosedürü

 • Satın alma siparişi işlemleri

 • Fason, konsinye, bedelsiz satın alma süreçleri

 • Dışardan hizmet satın alma

 • Yoldaki malların takibi

 • Mal hareketlerinin planlaması, girişi ve görüntülenmesi

 • Malzemelerin miktar ve değer bazında yönetimi

 • Stok yönetimi

 • Mal hareketleriyle muhasebe hesaplarının otomatik güncellenmesi

 • Satıcı fatura kontrolü

Üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı sağlayan modüldür.

 

Üretim planlama modülü (PP), genişletilmiş Material Inspection Processing (MIP) ve elektronik kanban (eKanban), seri üretim, süreç kontrol sistemleri, sipariş üzerine üretim, montaj tipinde üretim, depoya üretim gibi tüm üretim tiplerini kapsar.

Üretim ve planlama aktiviteleri; bir ürünü oluşturan bileşenlerden, miktarlarından ve varsa eğer alternatiflerden, bir ürünü üretmek için uygulanması gereken işlemlerden ve işlem sürelerinden oluşur. Aktiviteler planlamaları, bu işlemlerin gerçekleştiği iş yerlerinin sistem üzerinde ana veri olarak yaratılması ile gerçekleşir.

SAP PP modülü, üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak üretim ve üretimin diğer birimlerle olan ilişkilerini etkin kılmayı hedefler. Genişletilmiş MIP' ve elektronik kanban, seri üretim, proses kontrol sistemleri, sipariş üzerine üretim, montaj tipinde üretim, depoya üretim gibi tüm üretim tipleri için kapsayıcı süreçler içerir.

Üretim ve planlama aktiviteleri; Bir ürünü oluşturan bileşenlerini ve miktarlarını gösteren ürün ağaçları ve varsa eğer alternatifleri, bir ürünü üretmek için uygulanması gereken işlemleri ve işlem süreleri, bu işlemlerin gerçekleştiği işyerlerinin sistem üzerinde ana veri olarak yaratılması ile gerçekleşir.

Esnek planlama kabiliyeti

Şirketin malzeme, mamul veya malzeme-mamul ilişkilerinin ihtiyaç planlamaları sistemde çeşitli şekillerde yapılabilir. Satış ve Operasyon Planlaması (SOP) ile sistem mamul ihtiyaçlarına yönelik olarak, satış ile tam entegre, hedeflenen stok düzeyleri ve yeterliliklerine göre planlama yapar ve mamul seviyesinde kapasite kullanımını gösterir. Esnek planlama (Flexible Planning) ile üretim planları, mevcut planlama tablolarına dahil edilen o planlama dönemine ait müşteri siparişleri , üretim siparişleri gibi ekstra parametreler ile sağlanır.

Planlama bundan sonra uzun dönemli planlama (LTP) veya malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) ya da ana üretim planlaması (MPS) ile takip edilebilir. Program planlaması için yaratılan planlı birincil ihtiyaçlar MRP, MPS ve LTP'de kullanılır. Ayrıca sistem üretim planlamasını standart veya daha sonradan geliştirilebilecek çeşitli planlama stratejileri ile de destekler

Üretimin yönetimi ve denetimi

Sistemde oluşan ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan planlı siparişler, eğer malzemenin tedarik edilmesi içeriden sağlanacaksa üretim siparişlerine dönüştürülür ve bunun sonucunda üretim süreci başlamış olur. Malzeme kullanılabilirlik kontrolü ve kapasite yeterlilik kontrolleri ile üretim siparişi teminleri denetim altına alınabilir.

Üretim teyitleri ile fiili ve planlanan verilerin karşılaştırılması yapılabilir. Sapmalar sonucu analizler çıkarılıp hatalı noktalarda gerekli önlemler alınarak düzeltmeler yapılabilir. Kapasite dengeleme ile iş merkezlerinin üzerindeki iş yükleri gözlenebilir planlamalar bu bazda yapılabilir.

Operasyonları yönetmekten ve kontrol etmekten sorumlu kişilere ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan modüldür.

 

Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (CO), etkin kontrol için gerekli tüm muhasebe fonksiyonlarını gerçekleştirir. Genel Gider Kontrolü Bu bileşen, işletmenizde gerçekleşen genel giderlerinizin planlanmasını, paylaştırılmasını, kontrolünü ve izlenmesini mümkün hale getirir. Doğru ürün maliyetlendirmesinin yanı sıra, sağlam bir kârlılık analizi için önemli bir hazırlık safhasıdır. Genel işletme giderlerinizi planlayarak, masraflarınızı kontrol etmek ve dâhili aktivitelerinizi değerlendirmek için standartlar tanımlayabilirsiniz.

Masraf ve Gelir çeşidi Muhasebesi (CO-CEL)

İşletmenizde oluşan masraf ve gelirlere genel bir bakış açısıyla göz atılabilmesini sağlayan alt modüldür. Değerlerin çoğu, mali muhasebeden maliyet muhasebesine (CO) otomatik olarak akar. Masraf ve Gelir Çeşidi Muhasebesi alt modülü ise hangi masrafların ve gelirlerin oluştuğunu detaylandırır. Masraf yeri muhasebesi, masrafların işletmede nerede oluştuğunu belirler. Bu amaca ulaşmak için, masraflar işletmede en çok etki ettikleri alt alanlar bazında tahsis edilir.

Ürün Maliyet Muhasebesi

Bir ürünün üretilmesi ya da bir hizmetin sağlanması süresince oluşan masrafların hesaplanmasını sağlayan bileşendir. Bir ürünün kârlı olarak pazarlanabileceği en düşük fiyatı hesaplamanızı sağlar. Maliyetler, farklı yöntemlerle analiz edilebilir.

Kârlılık Analizi

Asıl amacı pazarların ve satış kanallarının kârlılık performanslarını raporlayarak bir işletmenin karar verme, planlama ve özellikle satış ve pazarlama birimlerini desteklemektir.

Siparişten faturalamaya kadar tüm süreçleri yöneten modüldür.

 

Müşteri hizmetlerini geliştirmek, sipariş, sevkiyat ve faturalama gibi tüm süreçleri daha kesintisiz hale getirmek için kullanılan modüldür. Bu modül, dağıtım süreçlerini hızlandırır ve dağıtım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

Esnek ve fonksiyonel yapısı sayesinde SAP SD, sektör ve firma farkı olmaksızın, her türlü satış ve dağıtım süreçlerini destekleyerek kurumlara rekabet avantajı sağlar.

Günümüzün rekabetçi pazar ortamında, müşteri hizmetlerini geliştirmek, siparişten sevkiyat ve faturalamaya kadar geçen süreyi azaltmak, dağıtım süreçlerini hızlandırmak ve dağıtım maliyetlerini düşürmek büyük önem kazanmıştır.

SAP ERP Satış ve Dağıtım (SD) modülü esnek ve fonksiyonel yapısı sayesinde, sektör ve firma farkı gözetmeksizin, her türlü satış ve dağıtım süreçlerinizi destekleyerek size rekabet avantajı sağlar.

SD modülünün fonksiyonlarından bazıları şunlardır:

 • Fiyatlandırma ve koşullar

 • Kullanılabilirlik kontrolü ve ihtiyaç aktarımı

 • Teklif ve teklif takibi

 • Müşteri sözleşmeleri

 • Prim ve indirim anlaşmaları

 • Sipariş işleme

 • Özel sipariş türleri (Kredi kartı, peşin satış vb.)

 • Teslimat planı

 • Dış ticaret ve gümrük işlemleri

 • Sevkiyat işlemleri

 • Ambalajlama ve iade edilebilir ambalajların takibi

 • Nakliye ve nakliye planlama işlemleri

 • Faturalama işlemleri

 • Bilgi sistemi ve analizler

 

Ürünün yaşam döngüsü içerisindeki kalite yönetimi bu modül tarafından sağlanır.

 

Kalite yönetim sistemlerine tam destek veren SAP ERP içerisindeki bu modül, kalite yönetim işlemlerini tüm süreçleriyle ele alır.

Kalite Yönetimi Modülü;

 • Kalite yönetimi için piyasa ihtiyaçlarının analizini,

 • Faaliyet süreçlerini,

 • Kalite yönetimi işlevlerinin diğer uygulamalarla entegrasyonunu takip eder.

Ekipmandan maliyete kadar bakım ve onarım süreçlerini uçtan uca yöneten modüldür.

 

SAP Plant Maintenance (bakım-onarım modülü) ile tüm bakım gören varlıkların (ekipman, tesis, makina) sicil kartları oluşturulup, bakım tarihçeleri tutulabilir. Ekipmanlar için harcanan işçilik, malzeme ve taşeron maliyetlerine zaman bazlı olarak ulaşmak ve ekipmanların ait oldukları bölümler bazında ilgili analizleri almak mümkündür.

3 ana süreci barındırır:

 • Teknik ekipman yönetimi

 • Bakım yönetimi

 • Koruyucu-önleyici bakım

SAP PM (Bakım-Onarım Yönetimi)

SAP Plant Maintenance (bakım-onarım modülü) ile tüm bakım gören varlıkların (ekipman, tesis, makina) sicil kartları oluşturulup, bakım tarihçeleri tutulabilir. Ekipmanlar için harcanan işçilik, malzeme ve taşeron maliyetlerine zaman bazlı olarak ulaşmak ve ekipmanların ait oldukları bölümler bazında ilgili analizleri almak mümkündür.

3 ana süreci barındırır:

 • Teknik ekipman yönetimi

 • Bakım yönetimi

 • Koruyucu-önleyici bakım

SAP ERP, üstün yönetim kabiliyetleri sayesinde iş birimlerinin operasyon yükünü azaltarak, hızlı ve doğru kararların alınabilmesine yardımcı olur. 

Karar Doğru

Sistemin sağladığı raporlama araçları ve raporlar ile şirket yöneticilerinin hızlı karar alma süreçleri desteklenir. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümü, iş hayatında gittikçe artan rekabet koşullarında yöneticilerin en doğru kararları mümkün olan en kısa sürede alabilmelerini sağlar. Veri analizlerinin sonuçları şirkette yararlı bir işe dönüştürülür.

Karar Doğru ERP’de başarı için

-    İhtiyaçların net ve detaylı tanımlanması 
-    ERP hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesi 
-    Güçlü bir proje yönetim ekibi ve uygun kaynaklar 
-    Verilerin ve iş süreçlerinin düzenlenmesi 
-    Üst düzey yönetim desteği 
-    Anahtar kullanıcıların projeye katılımı 
-    Hedefe doğru ilerleme 
-    Eğitimlere tam katılım 
-    Eksiksiz test senaryoları

Daha az BT maliyeti

Merkezi kontrol olanağı sunan Kurumsal Kaynak Planlama çözümü, tüm sistemleri bir araya toplayarak ihtiyaçlara daha kolay karşılık verir. Bu sayede daha az teknik elemana ihtiyaç duyulur, yedekleme ve güncelleme gibi işlemlerin maliyetleri düşüktür. Bunun yanında İnnova’nın danışman ekipleri de servis tarafındaki tüm ihtiyaçlarınıza anında yanıt verir durumdadır.

 

Uluslararası standartlarda planlama

Küresel proje yönetim metodolojilerini kullanan Kurumsal Kaynak Planlama çözümü, faaliyete girdiği kurumlarda modernleşmeye de öncülük eder, tüm diğer iş uygulamalarıyla sorunsuzca çalışır. Sistem, şirketlerin iş süreçlerini verimli işletebilmek için gerekli iş kurallarını tanımlayabilecekleri şekilde tasarlandığından, iş süreçlerinde ihtiyaç duyulan değişiklikler hemen çözüme yansır.

 

Güçlü bir kurumsal hafıza

Kurumların en değerli varlığı olan veriden iş süreçlerinde en iyi şekilde yararlanılması şart. Yığın halinde duran bir verinin bu anlamda sağlıklı bir yapı taşı olduğundan söz etmek mümkün değil. Bu çözüm sayesinde veri tek bir veri tabanı toplanır, onu bulmak ve ona erişmek her zamankinden daha kolay hale gelir. Bununla beraber kurumun tüm verilerinde şeffaflık ve izlenebilirlik mümkün olur.
 

İş birimleri artık daha uyumlu

Detaylı ve uzun süren araştırmalara dayanarak geliştirilmiş olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümü, kurumun iş süreçlerinde standartların yakalanmasını sağlar. Sistemin faaliyete geçmesinin ardından iş birimleri aynı dili konuşmaya başladığından uyum artar, ortaya konan işin kalitesi yükselir ve tüm bunlar kurumun gelir hanesine yansır

Kurumsal kaynakları doğru zamanda doğru şekilde kullanın, kurumsal hedeflerinizi tam zamanında yakalayın.

 

ERP proje süreci

 

 

SORUNSUZ BİR ERP KURUMUN TAM PERFORMANSLA ÇALIŞMASINI SAĞLAR, KURUM KAYNAKLARI ÖNCE İŞE, SONRA NAKİTE DÖNÜŞÜR

 

7/24 kesintisiz hizmet

İnnova çağrı merkezi sayesinde 7/24 erişilebilir durumda olan DBA kadrosu, sistemi rutin aralıklarla izleyerek performansın ve güvenliğin her zaman en iyi durumda olmasını sağlar, gerekli ayarlamaları yapar. Olası sorunları erkenden tespit eden ekip, sorunlara anında uzaktan müdahale ederek iş sürekliliğini garanti altına alır.

 

Hızlı çözüm

ERP sistemlerinde, sorunun tespit edilmesi, analiz edilmesi ve hızla çözüm geliştirilmesi için deneyim çok önemli. İnnova bünyesinde bulunan sertifikalı DBA’ların tecrübeleri sayesinde, kurumlar ERP veritabanının ve uygulamasının bakım ve desteğinin güvende olduğundan emindir.

 

Sertifikalı SAP Basis hizmetleri

SAP hizmet ve destek organizasyonunun teknik ve yapısal standartlarını, SAP AG’nin “Partner Center of Expertise” sertifikası ile belgeleyen İnnova, etkin ve sürdürülebilir SAP Basis sistem yönetim stratejileri, araçları ve tecrübesi ile sistemlerinizin güvenli ve yüksek performanslı bir biçimde hizmet vermesini sağlar.

 

Hedef: Sürekliliği sağlamak

BT’deki en ufak bir tıkanma ve zaman kaybı, telafi edilemez pek çok zararın ortaya çıkmasına neden olabilir. İnnova’nın SAP ERP’ye yönelik olarak sunduğu tüm hizmetler, risklerin ve sorunların mümkün olan en kısa sürede tespit edilebilmesini sağlar. Bu sayede Erken teşhis edilen sorunlar veya olası riskler, İnnova uzmanlığıyla kısa sürede ortadan kaldırılır. Kurumuzun ihtiyaç duyduğu süreklilik en üst seviyede sağlanır.

 

Veritabanı ve Sistem Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlama çözümleriyle iş süreçlerini modernize etmiş kurumlar, işlerinde ulaştıkları verimin sürekliliğini sağlamak için sistemin hep aynı performansta çalıştığından emin olmalı. İnnova, bu kapsamda sunduğu ERP çözümlerinin bir tamamlayıcısı olarak, sürekli destek ve bakım hizmetleri bütünü sunar. Kurumlar; performans, yedekleme, sistem geri yükleme, hata düzeltme ve güvenlik konularındaki kaygılarını bir tarafa bırakarak sadece işlerine odaklanabilir.

 

Uzaktan ve yerinde müdahale

Hazırlanan servis anlaşması (SLA) kapsamında, sorunlara en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve çözüm önerilerinin müşteriye sunulmasının esas alındığı çözümde, uzaktan ve yerinde müdahale seçeneklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi mümkündür. İnnova, sahip olduğu deneyimli DBA (Database Administrator – Veritabanı Yöneticisi) kadrosunun üstün başarısına güvenir. Bu ekip sayesinde müşteriler, sistemlerinin her zaman en iyi şekilde çalıştığından emin...

 

Ne Sunuyoruz?

 

Yakın iletişim

 • 7/24 kesintisiz destek hizmeti
 • E-posta ve telefon kanalıyla soru yanıtlama
 • Teknik destek dokümanları
 • Şirket çalışanlarının eğitimi
 • Şirket çalışanları tarafından açılan talep ve şikayetlerin takibi

Risk analizi ve sorun giderme

 • Çıkması olası sorunların ve risklerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması
 • Sistemdeki sorunun tespiti ve çözümün sağlanması
 • Sistem ve veritabanındaki darboğazlarının belirlenmesi
 • Veritabanının ve uygulamanın güvenliğinin sağlanması,
 • Yetkisi olmayan kullanıcıların veriye erişiminin kısıtlanması ve engellenmesi
 • Sisteme erişim sağlayan kullanıcıların kayıt altına alınması ve raporlanması
 • Sunucu üzerindeki fiziksel disk ihtiyacının gözlenmesi ve kapasitenin planlanması
 • Veritabanı ve uygulamanın üzerinde koşacağı donanım için ihtiyaçların belirlenmesi
 • Donanımla ilgili bir sorunda teknik ekibin harekete geçirilmesi

Veritabanı hizmetleri

 • Veritabanıyla ilgili hataların analiz edilip çözüme ulaştırılması
 • Veritabanı ve uygulama (e-Business Suite) sürümünün yükseltilmesi
 • Gerekli yamaların kurulumu ve kontrolü
 • Yedekleme ve kurtarma senaryolarının planlanması
 • Yedekleme sisteminin periyodik olarak kontrolü
 • Veritabanı ve uygulamanın periyodik olarak kopyalanması (Clone)
contact
Bize Ulaşın
Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun ürün ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun.
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
Bize Ulaşın