PayFlex e-Müstahsil Makbuzu Çözümü

e-Müstahsil Makbuzu sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından firmaların kullanımına sunuldu. Bu uygulamaya yönelik çözüm sunabilen özel entegratör İnnova, e-İşler ürün ailesini e-Müstahsil Makbuzu ürünüyle genişletti.

İnnova tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli PayFlex e-Müstahsil Makbuzu çözümü, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin makbuzlarını kolaylıkla web portal üzerinden düzenlemelerini, iletmelerini ve GiB’e raporlamalarını sağlıyor. 

Dijital ortamda muhafaza edilen müstahsil makbuzlarını fiziksel olarak arşivleme ihtiyacı ortadan kalkarken, geleneksel yöntemin meydana getirdiği kâğıt masrafı ve israfı da gideriliyor. Dijital dönüşüme ve yasal mevzuatlara adapte olmak isteyen tarım ve hayvancılık işletmeleri, PayFlex e-Müstahsil Makbuzu çözümüyle geleneksel makbuz düzenlemenin getirdiği iş yükünden ve insan hatalarından kurtuluyor.

Müstahsil Makbuzu nedir?
Müstahsil Makbuzu, gerçek usulde vergiye tabi tutulmayan tarım ile hayvancılık işletmelerinden satın alınan mallar karşılığında düzenlenen ve fatura yerine geçen ticari bir vesikadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan e-Müstahsil Makbuzu ise bu bağlayıcı belgenin elektronik halidir.

e-Müstahsil Makbuzu dönemi başladı
E-Müstahsil Makbuzu sistemi, tarımsal ve hayvansal ürünler için fatura yerine kullanılan müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda oluşturulmasını, iletilmesini, depolanmasını ve raporlanmasını sağlar. 

Makbuzlara tek tıkla ulaşmayı mümkün kılan e-Müstahsil Makbuzu uygulaması, tarım ve hayvancılıkta kâğıt masrafını ve kullanımını azaltır. E-Müstahsil Makbuzu, kağıt ortamında düzenlenen geleneksel muadiliyle aynı hukuki bağlayıcılığa ve niteliklere sahiptir. 

e-Müstahsil Makbuzu uygulaması, kağıt ortamda düzenlenen Müstahsil Makbuzunun e-Belge olarak düzenlenmesi, fiziksel ve elektronik formlarda muhafaza ve ibraz edilmesi, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda iletilmesini ve raporlanmasını gerektiren yasal uygulamadır.

Hangi işletmeler e-Müstahsil Makbuzu sistemine geçmek zorunda?
509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden tarım ve hayvancılık tabanlı faaliyetleri gereği müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan işletmelere 1 Temmuz 2020 tarihine kadar E-Müstahsil Makbuzu sistemine geçme zorunluluğu getirilmiştir. 2020 ve takip eden yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu sistemine geçmek zorundadır.

Müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler 1 Temmuz 2020'den sonra, komisyoncu ve tüccarlar ise 1 Ocak 2020'den sonra müstahsil makbuzlarını, e-Müstahsil makbuzu olarak düzenlemek zorundalar. e-Müstahsil Makbuzu sistemini kullanmak için mali mühür veya e-imzaya sahip olunması şartı aranmaktadır.

contact
Bize Ulaşın
Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun ürün ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun.
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
Bize Ulaşın