PayFlex e-Arşiv Çözümü

GİB onaylı e-Fatura ve e-Arşiv Özel Entegratörü İnnova, bulut tabanlı, hızlı ve kolay çözümü PayFlex e-Arşiv'i sunuyor.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

E-POSTA GÖNDER
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
PayFlex e-Arşiv Çözümü
PDF Dosyası Olarak İndir

E-Faturaları Görüntülemek Çok Kolay...

 

E-Arşiv özel entegratörü İnnova, e-Arşiv uygulamasında son kullanıcıya mali mühürlü ve imzalı faturaları PDF formatında gönderebiliyor. Faturaların PDF formatında gönderilmesi, son kullanıcı için dosyanın hızlıca açılmasını ve kolaylıkla okunmasını sağlıyor. Siz de PayFlex e-Arşiv platformuna katılın, e-Faturaları müşterilerinize PDF formatında göndermeye başlayın...

 

Önce e-ticaret siteleri ve EFKS’ye bağlı firmalar

Söz konusu tebliğ, ‘İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan’ tüm mükelleflere, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor. Daha önce Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ne (EFKS) bağlı olan şirketlerin ise 2014 yılı sonuna kadar geçişlerini tamamlamaları gerekiyor.

 

e-Arşiv ile ilgili en çok merak edilen sorular ve cevapları için “10 Soruda e-Arşiv” sunumumuzdan faydanalanabilirsiniz…

 

Kağıt faturanın yüklerinden kurtulmak için fırsat

Ayrıca e-Arşiv tebliği, gerekli teknik ve yasal şartları sağlayan mükelleflerin de e-Arşiv uygulamasını kullanabilmelerine imkân tanıyor. Tebliğde belirtilen zorunluluk kapsamı dışında kalan ancak, kağıt fatura kullanım oranlarını düşürmek ve operasyonel giderlerini azaltmak isteyen mükellefler, T.C. Maliye Bakanlığı ve GİB tarafından belirlenen şartları yerine getirerek e-Arşiv’e sistemine geçiş yapabilecekler.

 

E-Arşiv neyi değiştirecek?

GİB tarafından uygulanan e-Arşiv sistemi, bu geçişi tamamlayan vergi mükelleflerinin; e-Fatura kullanmayan vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayanlara (vatandaşlara, son kullanıcıya) yönelik fatura oluşturma, gönderme ve saklama süreçlerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Tabii e-Arşiv sistemine geçiş yapabilmek için, mükelleflerin öncelikle e-Fatura sistemine geçiş yapmaları gerekiyor. Mevzuat ve kapsam konusunda detaylı bilgi için tıklayın.

 

Faturalar artık veri merkezinde

Tebliğin ana konularından biri, elektronik ortamda oluşturulan faturaların ikinci nüshalarının, tıpkı kâğıt faturalarda olduğu gibi 10 yıl süreyle arşivlenmesi… e-Arşiv sistemine geçmiş olan tüm mükelleflerin, ürettikleri elektronik faturaları yasal olarak geçerli ve güvenli bir şekilde 10 yıl süreyle saklamaları ve istendiğinde bu belgelere kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlamaları gerekiyor. PayFlex e-Arşiv çözümü ile tüm faturalarınız, yasal süreçleri içerisinde, GİB tarafından onaylanmış, Türkiye’nin en güvenilir veri merkezlerinde İnnova güvencesiyle saklanır. 

 

Fatura ibrazı anında gerçekleşiyor

PayFlex e-Arşiv’in sunduğu kesintisiz ve hızlı bulut altyapısı sayesinde web arayüzünden kolayca ulaşılan faturalar, resmi denetimler ve iç denetimler sırasında anında ibraz edilebiliyor. Böylelikle PayFlex platformunu tercih eden şirketler hem fatura oluşturma, hem de fatura saklama ve erişme konularında ciddi oranda zaman, işgücü ve kaynak tasarrufu sağlayabiliyor, risklerini en aza indiriyor. Milyonlarca kâğıt fatura artık elektronik ortamda saklanacağı için, şirketler klasörlerde fatura ve ilgili belgeleri fiziki olarak arşivlemekten kurtuluyor, doğaya saygılı bir faturalama sürecine geçiş yapıyor.

 

Neden PayFlex e-Arşiv?

GİB’in e-Arşiv sistemine geçerek tasarruf sağlamak isteyen şirketler, İnnova güvencesiyle sunulan e-Arşiv hizmeti ile hiçbir yatırım maliyeti olmaksızın elektronik arşivlerini oluşturabiliyor. Kurumların kullanmakta olduğu tüm ERP programlarının kolay entegrasyonu için esnek haberleşme yöntemleri sunan, İnnova’nın bulut tabanlı PayFlex e-Arşiv çözümü, herhangi bir yazılım ya da donanım satın alınması gerekmeksizin firmaların tüm elektronik faturalama ve arşivleme süreçlerinin İnnova tarafından gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. İnnova tüm kurumlara, hem e-Fatura hem de e-Arşiv hizmetlerini tek bir çözüm olarak sunabiliyor.

 

Her zaman erişilebilir e-Faturalar

Yine e-Fatura uygulamasında, GİB ile yürütülen ‘Saklama Hizmeti’ kapsamındaki ürün, uygulamaya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden oluşan mükelleflere hizmet verebiliyor. PayFlex e-Arşiv’in sunduğu yüksek teknoloji sayesinde fatura formatı ve faturayı oluşturan bileşenlerin aralarındaki ilişkiler bütün olarak korunuyor. İndeksleme işlemleri; Kişi-kurum, VKN-TCKN, yıl, birim-kod, müteselsil numaraları gibi anahtar kelime ve eşleşmelerle beraber yapılıyor.

 

Henüz e-Fatura’ya kayıtlı değil misiniz?

Hem e-Fatura hem de e-Arşiv hizmetini tek bir çözüm olarak sunan İnnova, kurumların faturalama süreçlerini en hızlı ve en güvenilir yolla dijital ortama aktarıyor. GİB onaylı e-Fatura Özel Entegratörü İnnova, bulut tabanlı PayFlex e-Fatura çözümü sayesinde fatura başına maliyeti düşürürken, yasaların belirlediği çerçevelere %100 uygun ve kesintisiz bir faturalama süreci vaat ediyor. GİB’in e-Fatura sistemine geçişte Türkiye’nin en prestijli firmaları, İnnova’nın PayFlex e-Fatura çözümünü seçti. 

 

Kimlerin bizimle çalıştığını görmek ve e-Fatura’ya hemen başvurmak için tıklayın.

 

Bir Bakışta e-Arşiv...

e-Arşive Hemen Geçmek İçin 5 Neden

 1. Kağıt fatura basma gönderme maliyeti tamamen ortadan kalkar
 2. Odalar dolusu klasörlenmiş fatura arşivleri tarih olur
 3. Muhasebe süreçlerinde hız artar, zamandan tasarruf sağlanır
 4. Otomasyona geçen elektronik sistemler ile hata oranı azalır
 5. Her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenir

 

Elektronik faturalarınız GİB tarafından onaylı, İnnova güvencesinde 10 yıl süreyle saklanır

 

PayFlex e-Arşiv

Bugün, e-Fatura ve e-Defter çözümü içerisinde konumlandırılan e-Arşiv, E-imza ve mali mühür ile imzalanan e-Fatura ve e-Defterlerin çoklu sanal veri tabanları ve indeksler yardımıyla yüksek sıkıştırma ve açma performansı sağlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hizmete alınan uygulama ile tamamen uyumlu olan PayFlex e-Arşiv, faturaların dijital olarak arşivlenmesine imkân veriyor. Bu çözüm ile arşivlenen e-Fatura için belge türü algılanır, hızlı ve yüksek oranda sıkıştırma sağlanıyor.

 

Özel entegratörlükte İnnova güvencesi

GİB tarafından; e-Arşiv Özel Entegratörü, e-Fatura Özel Entegratörü ve e-Fatura Saklama Hizmeti Verme yetkileri verilen İnnova, 7x24 kesintisiz çalışma garantisi verdiği sistemi sayesinde; firmaların milyonlarca faturasının elektronik ortamda üretilmesi, iletilmesi ve arşivlenmesi, baskı, gönderi ve saklama maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, güvenilirlik ve yasal anlamda şeffaflık da sağlanmış oluyor. İşletmeler ayrıca mevzuat takibi, yasal uyum, güncelleme, bakım gibi konularla da ilgilenmek zorunda kalmıyor.

 

PayFlex e-Arşiv Ekran Görüntüleri

 

 

E-Arşiv sisteminde hangi fonksiyonlar var?

 • e-Arşiv uygulamasını kullanacak mükellef için kullanıcı tanımlama
 • e-Arşiv uygulamasını kullanacak mükellefin GİB’e iletilmesi
 • Offline dosya, portal, ve web servis aracılığı ile alıcıların fatura verilerinin sisteme aktarılması
 • Fatura arama, görüntüleme, ve mühürleme
 • Alıcıya e-mail ortamında iletim
 • Farklı formatlarda fatura çıktısı alma
 • Özel entegratör mührünü kullanma
 • e-Arşiv raporu oluşturma, mühürleme, ve zaman damgası kullanma
 • e-Arşiv raporunun GİB’e iletimi
 • GİB’e gönderilen e-Arşiv raporu durumu sorgulama
 • Online, offline, ve portal ortamında fatura oluşturma
 • Elektronik ortamda iletim yapıldığında (UBL-TR) faturanın basılabilir formatı (pdf, HTML) paylaşılır.

Ne Sunuyoruz?

 • 10 yıl boyunca güvenli arşivleme,
 • Sektör farkı olmaksızın kolay ve hızlı entegrasyon,
 • Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) platformu farkı olmaksızın entegrasyon,
 • Elektronik faturaların anında ibraz edilebilme avantajı,
 • GİB’e periyodik olarak elektronik ortamda raporlama,
 • Zaman, iş gücü, kaynak ve arşivlemede tasarruf

Teknik Avantajlar

 • ‘Paralel’ teknolojisi ile arşivlenen bilginin çok hızlı açılması,
 • Endekslerden sorgulama işlevselliği,
 • Dizinlenmiş sayfa(lar)ın ayıklanması,
 • PDF dönüşümü,
 • İstatistik ve çıkarma ile ilgili sayaçların sağlanması mümkündür. Ürün, branş, müşteri segmenti gibi kırılımlarda yeni gelir fırsatları yaratmanın önünü açar.

İnnova'nın Resmi Yetkileri

 • e-Fatura Özel Entegratörü
 • e-Arşiv Özel Entegratörü
 • e-Fatura Saklama Hizmeti Verme Yetkisi

 

T.C. Maliye Bakanlığı, 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  vergi mükelleflerinin belirli bir kısmının, faturalarının elektronik ortamda tıpkı fiziksel belgeler gibi en az 10 yıl süreyle saklanmasını şart koşuyor.

 

Kimleri ilgilendiriyor?

 • ‘İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler’ işaret eden tebliğe göre, bu kapsamda yer alan tüm mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar,
 • Daha önce Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ne (EFKS) bağlı olan şirketler ise 2014 yılı sonuna kadar, e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorunda…

Mükelleflerden, belirlenen tarihten önce e-Arşiv (ve yoksa e-Fatura) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları bekleniyor.

 

Nihai tüketiciye de yansıyor

GİB’in e-Arşiv uygulaması, şirketlerin vergi mükellefi olmayan tüketicilere (B2C) ve e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine kestikleri faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri düzenliyor. Söz konusu e-Arşiv tebliği, müşterinin isteği doğrultusunda gerçek kişilerin mal ve hizmet alımlarında faturanın elektronik ortamda iletilmesine imkân sağlıyor. Böylelikle müşterilere gönderilen milyonlarca kâğıt fatura, artık elektronik ortamda iletileceği için, her yıl yüzbinlerce ağaç korunuyor.

 

Kapsam ve zorunluluklar

Söz konusu yasa ile e-Arşiv uygulamasından yararlanmasına izni verilen veya uygulamaya geçişi zorunlu tutulan mükellefler, bundan sonra elektronik ortamdaki faturalar konusunda 3 farklı kullanıcı tipine, usule uygun fatura düzenlemek ve bunları saklamak zorundadır. Bunlar kısaca şöyledir:

 1. e-Fatura kullanan vergi mükelleflerine: 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları, anılan tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorundadır.
 2. e-Fatura kullanmayan vergi mükelleflerine: 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludur.
  Bununla birlikte söz konusu mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de sözkonusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.
 3. Vergi mükellefi olmayanlara: e-Arşiv kullanan kurumlar, e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludur.

GİB’e başvurmak için şartlar

Sistemi kendi altyapısı üzerinde oluşturacak ve GİB ile entegre edecek kurumlar için GİB’in bir dizi şartı var. GİB tarafından ‘Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi’ olarak açıklanan yöntemi tercih edecek kurumların başvuru sürecinde şu şartları yerine getirebildiklerini ispat etmeleri gerekiyor:

 • BİS (Bilgi İşlem Sistem) Raporu (e-Arşiv sürecini detaylı anlatan)
 • TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi
 • TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi
 • Tebliğde ve kılavuzlarda öngörülen usul ve esaslara uygun kağıt ve elektronik ortamda düzenlenmiş fatura ve rapor örnekleri…

Yukarıdaki belgeler, BİS raporu ve diğer başvuru evrakı GİB tarafından değerlendirilir ve uygun görülen mükelleflere e-Arşiv uygulaması için entegrasyon çalışmalarına başlama ve test izni verilir. GİB’in e-Arşiv uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmaya başlayacak mükelleflerin, entegrasyon testlerini de başarı ile tamamlamaları gerekiyor.

Daha detaylı bilgi için e-Arşiv Başvuru Kılavuzu’na mutlaka göz atın.

 

Hızlı, maliyetsiz ve güvenli geçiş için

Yukarıda adı geçen sertifikalar ve diğer yükümlülüklerin hazırlık maliyetine ve eforuna katlanmak istemeyen firmalar için İnnova, PayFlex E-Arşiv altyapısını hızlı ve maliyetsiz biçimde tüm firmalara açıyor. E-Arşiv özel entegratörü olarak İnnova’yı seçen firmaların, yalnızca
e-Fatura sistemine dâhil olmaları yeterli... Başarısını kanıtlamış, bulut tabanlı İnnova PayFlex platformu üzerinden sağlanan e-Arşiv çözümüyle altyapı, kurulum ve entegrasyon maliyetleri tamamen ortadan kalkarken, mükellefler ürettikleri (saklamaları gereken) fatura başına maliyetle hızlı ve kolay bir geçişi garantiliyor.

 

Süreçler ve Tanımlar

 • Faturalar ve e-Arşiv raporu oluşturulur.
 • E-arşiv raporu mali mühür ve zaman damgalı şekilde imzalanır.
 • Oluşturulan raporlar GİB sistemine aktarılır.
 • Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletileni, belgenin aslıdır.
 • Faturanın düzenleyen tarafından saklanan elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.
 • e-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların ikinci nüshalarının elektronik ortamda saklanması zorunludur (10 yıl süreyle).
 • Saklanan e-Faturalar, yasal süresi içerisinde istendiği takdirde ibraz edilir.

 

 

e-ArşivHakkında Sıkça Sorular Sorular

 

1. e-Arşiv ile e-Fatura’nın farkı nedir?

E-Fatura uygulaması, GİB’in e-Fatura uygulamasına geçmiş şirketler arasında gönderilen/alınan faturalar için olurken, -yani bir nevi şirketlerin şirketler ile olan ticaretleri (B2B) ile ilgili faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi ve iletilmesi ile ilgili işlemlerken- e-Arşiv uygulaması vergi mükellefi olup e-Faturaya geçmemiş şirketlere düzenlenecek faturalar ve daha çok da şirketlerin tüketicilere (B2C) kestikleri faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemektedir.

e-Fatura ile e-Arşiv arasındaki tüm farkları görmek için tıklayın.

 

 

 

2. e-Arşiv uygulaması hangi mükellefler için zorunludur?

 • Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 2014 yılı sonuna kadar faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini, GİB’in tebliğinde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır.
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

3. e-Arşiv uygulaması mükellefi değilim, e-Arşiv’e neden geçmeliyim?

Elektronik Arşiv uygulaması bireysel ya da kurumsal olarak çok sayıda fatura kesen tüm firmalar için zaman, iş gücü, kaynak ve arşivlemede büyük tasarruf sağlayan bir uygulamadır. e-Arşiv uygulaması sayesinde firmalar kağıt fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırarak faturadan kaynaklanan operasyonel yüklerini en aza indirebilecekler.

 

Özellikle;

 • Hizmet sağlayıcı kurumlar
 • E-ticaret firmaları ve
 • Hizmet sektöründeki firmalar arasında zorunluluk olmaksızın e-Arşiv uygulamasının hızla yaygınlaşacağı öngörülmektedir.

Hangi Fatura Kime Gönderilir?

 

 

4. e-Arşiv uygulamasına dâhil olan mükellefler diğer mükelleflere ve son kullanıcıya faturalarını nasıl gönderecekler?

e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler:


a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.


b) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.


Bununla birlikte söz konusu mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr  internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de sözkonusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.


c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

 

5. Mükellefler e-Arşiv uygulamasına nasıl geçebilirler?

Mükellefler çözüm, entegrasyon ve sertifikasyon maliyetine katlanmak zorunda kalmadan, GİB tarafından izin verilmiş bir Özel Entegratör aracılığı ile de elektronik arşiv hizmeti vermeye başlayabilirler. Ayrıca firmalar eğer isterse kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine entegre ederek e-Arşiv oluşturabilirler, ancak kendi sistemini kurmak isteyen firmaların ISO27001, ISO22301 ve TS 13298 belgelerine sahip olmaları ve GİB’in E-Arşiv Başvuru Kılavuzu’nda  yer alan şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

6. İnnova e-Arşiv uygulamasında nasıl bir hizmet veriyor?

Bir Türk Telekom Grup Şirketi olan İnnova, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv Özel Entegratörü yetkisini aldı ve e-Arşiv hizmetini kendi geliştirdiği PayFlex e-Arşiv platformu üzerinden sunmak için hazırlıklarını tamamladı. E-Arşiv’de Özel Entegratörlük hakkını alan ilk firmalardan biri olan İnnova, ayrıca e-Fatura Özel Entegratörü ve e-Fatura Saklama Hizmeti izinlerine de sahip.

 

7. e-Arşiv’e geçmek için kurulum gerekiyor mu?

Elektronik Arşiv geçişi için firmaların sadece İnnova’ya başvurmaları yeterli… E-Fatura sistemine dâhil olmuş firmalar Elektronik Arşiv hizmetini İnnova’dan alarak e-Arşiv uygulamasından faydalanmaya başlayabiliyor. Yani firmaların ayrıca GİB’e başvuru yapmalarına ihtiyaç yok. Kurumların kullanmakta olduğu tüm ERP programlarının kolay entegrasyonu için esnek haberleşme yöntemleri sunan İnnova’nın bulut tabanlı PayFlex e-Arşiv çözümü, herhangi bir yazılım ya da donanım satın alınması gerekmeksizin firmaların tüm elektronik faturalama ve arşivleme süreçlerini gerçekleştiriyor.

 

8. İnnova e-Arşiv’e geçişte nasıl bir kolaylık sağlıyor?

İnnova, e-Arşiv Özel Entegratörü, e-Fatura Özel Entegratörü ve e-Fatura Saklama Hizmeti Verme Yetkisi ile 7x24 kesintisiz çalışma garantisi verdiği PayFlex platformu sayesinde; Firmaların milyonlarca faturasının elektronik ortamda üretilmesi, iletilmesi ve arşivlenmesi, baskı, gönderim ve saklama maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, güvenilirlik ve yasal anlamda şeffaflık da sağlamış oluyor.

 

İnnova’nın özel entegratörlüğünde işletmeler, elektronik faturaları için arşiv sistemi kurmaya ihtiyaç duymuyor ve faturaların saklanması dâhil tüm süreçlerde İnnova güvencesi ile e-Fatura ve e-Arşiv sistemini kullanabiliyor. İşletmeler ayrıca mevzuat takibi, yasal uyum, güncelleme, bakım gibi konularla da ilgilenmek zorunda kalmıyor.

 

9. PayFlex e-Arşiv sistemi ile İnnova’nın sunduğu avantajlar nelerdir?

 • 10 yıl boyunca güvenli arşivleme,
 • Sektör farkı olmaksızın kolay ve hızlı entegrasyon,
 • Elektronik faturaların anında ibraz edilebilme avantajı,
 • GİB’e periyodik olarak elektronik ortamda raporlama,
 • Zaman, iş gücü, kaynak ve arşivlemede tasarruf.

10. İnnova’nın e-Arşiv uygulamasında, farklı kullanıcılara farklı yetkiler verebilir miyiz?

İnnova’nın PayFlex platformu e-Arşiv uygulamasında farklı kullanıcılara farklı erişim yetkileri açabilir ve bu yetkilerle erişilebilen ayrı arşiv klasörleri oluşturabilir. PayFlex, bu klasörleri farklı ihtiyaçlara göre de kategorize eder ve bu kategorilerde kolay arama yapılmasını sağlar. Böylece hem erişim yetkilerini kontrol altında tutabilir, hem de arşivlenen dosyalarınıza istediğiniz an kolayca ulaşabilirsiniz.

 

Sorularınızı Bekliyoruz

Elektronik Arşiv hizmetimiz ile ilgili merak ettiğiniz diğer soruların cevapları ve size özel fiyatlarımız hakkında bilgi edinmek için teklif formumuzu eksiksiz olarak doldurup bize iletin, sizinle en kısa zamanda temasa geçelim.

 

Daha fazla bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Arşiv Tebliği sayfasını ziyaret edin.

E-Arşiv özel entegratörlük hizmetimizde size en uygun fiyatları teklif edebilmemiz için lütfen aşağıdaki soruları eksiksiz olarak doldurun. Müşteri temsilcilerimiz en kısa zamanda sizinle temasa geçip, size özel fiyat teklifimizi paylaşacaklar. İlginize teşekkür ederiz.

Lütfen (*)işaretli alanları boş bırakmayınız.

1- Hali hazırda e-Fatura sistemine kayıtlı mısınız?

1- e-Fatura sistemine kayıtlıysanız mali mührünüzü aldınız mı?

2- e-Fatura sistemine kayıtlıysanız mali mührünüzü aldınız mı?

3- Aylık ortalama gelen ve giden toplam fatura adediniz nedir?

4- Firmanızda kullanılan ERP sistemi hangisidir?


5- ERP sisteminiz, faturayı offline dosya olarak çıkarabiliyor mu? Çıkarabiliyorsa dosya formatı nedir?
(Örneğin faturanın excel, csv, pdf, word vb formattaki dosya türlerinde elektronik olarak çıkarılması)

6- Daha önce fatura verilerini dış sistemlere aktarmak için ERP paketinizde herhangi bir entegrasyon yapıldı mı?

7- e-Arşiv sistemini kullanacak olan mükellef şirketlerinizin sayısı nedir?

Formu doldurduktan sonra yukarıdaki kutuya Güvenlik Kodu'nu girmeyi unutmayın. Cevaplarınız bize ulaşır ulaşmaz, danışmanlarımız sizinle temasa geçip, dijital belge dönüşümünü en hızlı şekilde gerçekleştirebilmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri size sağlayacaktır. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)