ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

ISO 27001 standardı ve onun gerekliliklerini hakkında genel bilgilendirme sağlamak,sistemin tüm maddelerinde hızlı bakışile uygulamanın nasıl gerçekleştiğine ve sistemin nasıl kurulduğuna ve işletildiğine dair örnekler ve açıklayıcı bilgiler sunabilmektir.

 • Bilgi güvenliği kavramı, önemi ve tarihsel gelişimi
 • Yaşanmış bilgi güvenliği olaylarından örnekler
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • Standardı ve Özellikleri
  • Hazırlık Adımları
  • Kapsam Belirleme
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Risk Yönetimi Süreci
 • Bilgi güvenliği kontrol noktaları
  • Güvenlik Politikası
  • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
  • Varlık Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
  • Haberleşme ve İşletim Yönetimi
  • Erişim Kontrolü
  • Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Bakımı
  • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
  • İş Sürekliliği Yönetimi
  • Uyum
  • Uygulamalı ISO/IEC 27001 Belgelendirme Süreci Çalışması
 • ISO/IEC 27001 Standardı Yeterlilik Sınavı

Grup Çalışmaları

 • Varlıklar üzerinde tehdit ve açıklık belirleme çalışması
 • Risk yönetimi metodoloji geliştirme çalışması
 • Kontrol belirleme ve örnek uygulanabilirlik bildirgesi hazırlama çalışması

 

Eğitime başvurmak için tıklayınız.

 

 

 • Eğitim Tarihi ve Yeri: Tıklayınız
 • Katılımcı Profili: Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların çalışanları
 • Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi.
 • Gerekli Ön Bilgi: Temel Bilgi Güvenliği Uygulamaları
 • Eğitim Süresi: 1 Gün
 • Eğitim Ücreti: Lütfen sorunuz