İş Sürekliliği Yönetimi

Her zaman, her koşul altında aksamadan devam eden iş süreçlerine kavuşmak için İnnova uzmanlığından yararlanın.

 

Kesintisiz çalışmayı garanti altına almak için...

Her koşul altında çalışmayı sürdürebilmek gerçekten bir mesele. Çarklar zaman zaman yavaşlasa da durmadan dönmeli... Çünkü kurumun geleceğini garanti altına alabilmek ancak sürekliliği temin edebilmekle mümkün. İnnova’nın buradaki hedefi, BT başta olmak üzere; üretim, satış, dağıtım gibi iş birimlerinin, beklenmeyen durumlarkarşısında dahi sürekli çalışabilmesini sağlamak.

İş sürekliliği yönetimi,kurumsal yapıyı iyi analiz ederek kritik iş süreçlerini belirleyen ve senaryoları bunlara göre kurugulayan gerçek uzmanlarla başarıya ulaşır.

 

İnnova Danışmanlık Hizmetleri, “beklenmeyen durumlar” ekseninde bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi oluşturarak; sürekliliği sağlanacak ve sağlayacak iş birimlerini belirleme, izleyecekleri yolları ve yöntemleri oluşturma, senaryolaştırma ve hazırlıkları tamamlama noktasına kadar tüm süreçte etkin rol oynar. Hizmet, finans, telekom, lojistik ve kamu sektörleri başta olmak üzere yüksek risk taşıyan tüm büyük kurumlarda iş sürekliliğini sağlamaya yönelik; BCP (Business Continuity Planning - İş Sürekliliği Planlaması), DRP (Disaster Recovery Plan - Felaket Kurtarma Planı) yaptığı gibi, BS 25999 / ISO 22301 standardına uyum süreçlerini de yönetir.

 

HİZMETLER:

  • BS 25999 / ISO 22301

  • BS 25777 / ISO 27031

  • İş Sürekliliği Planlaması (BCP)

  • Felaket Kurtarma Planlaması (DRP)

 

İş sürekliliği nasıl sağlanmalı?

Sağlıklı iş sürekliliği yönetimi için iş sürekliliği projelerinin sahip olması gereken bazı özellikler var. Öncelikle gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıda olması gereken iş sürekliliği projesi; şirket işleyişi açısından kritik süreçlerde sürekliliği sağlayabilmeli, kendi içinde tutarlı ve diğer iş süreçleri ile ilişkilerinde düzen takip eden bir yapıda olmalı ve uluslararası standartlara uyumlu olmalı. İnnova’nın İş Sürekliliği Yönetimi Danışmanlığı kapsamında sunduğu hizmetler, kurumsal bir iş sürekliliği bilincinin yerleşmesini ve planların uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla kapsamlı testleri de içerir. Periyodik olarak güncellenmesi gereken İş Sürekliliği Planlaması (BCP), her zaman katma değerortaya koymasının yanısıra etkin bir sistem olduğunu da ispat eder.

 

İKİ ŞİRKET ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİREN BU BAŞARILI PROJEDE İNNOVA İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ.

Akın Yıldırım
Bayer BT Altyapı Yöneticisi

 

İş Sürekliliği Planlaması (BCP)

Hedef: Olası bir aksaklıkta sistemin kabul edilebilir sürede yeniden ayağa kalkarak çalışmaya başlamasını sağlamak. Buna göre kurgulanan İş Sürekliliği Planlaması (BCP), organizasyonel değerlerinizi koruyabilmek için görev ve sorumluluk alacak birimlerin belirlenmesiyle başlar, yasal düzenleme ve denetimler için yapılacak hazırlıklara kadar uzanır. İş Sürekliliği Yönetimi Danışmanlığı’nın buradaki başarısı, kurumsal yapılanmayı iyi bilen uzmanlar tarafından kritik iş süreçlerinin doğru belirlenerek, senaryoların bunlara göre kurgulanabilmesinde...

 

BT Sürekliliği Planlaması (DRP)

Hizmetin bu kısmı, genel iş sürekliliği hizmetlerine ek olarak, BT biriminin Felaket Kurtarma Planlaması (DRP) konusundaki yetkinliğini artırmaya yönelik. Hizmet, herhangi bir kesintiyle karşılaşılması durumunda verilmesi gereken acil karar sayısının en aza indirilmesi, iş birimlerinin beklenmeyen durumlar karşısında yeni yöntem ve süreçler geliştirmeleri, bunların da gerçek hayata aktarılması konularında tüm ihtiyaçlara cevap verir nitelikte. İnnova Danışmanlık Hizmetleri bünyesindeki BT Yönetim Eğitimleri Felaket Kurtarma Planlaması’nı (DRP) daha da güçlendirir.

 

BS 25777 / ISO 27031

Şirketlerin teknoloji ve altyapılarının iş sürekliliği açısından hazır olmasını sağlayan BS 25777 / ISO 27031 (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Süreklilik Yönetimi) standardı, iş uygulamalarının tüm fonksiyonlarıyla çalışmasından performans değerlerinin elde edilmesine kadar geniş bir süreci etki altına alır. İnnova, bu yetkinliğe sahip danışmanlık ekibiyle BS 25777 / ISO 27031 standardına tam uyumlu bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş Sürekliliği Yönetimi’ne sahip olmanızı sağlar.

 

İşte “sıkı yönetim”

BS 25999 / ISO 22301 standardına uyum süreçlerinin yönetildiği hizmet kapsamında iş sürekliliği yönetiminin kurum tarafından içselleştirilebilmesi sağlanır. Dünyanın en iyi uzmanları tarafından derlenerek uluslararası bir çerçeve içerisine alınan yönergelerle, kurumlarda üretimden, satış ve dağıtım kanallarına kadar tüm iş süreçlerinde sürekliliğin sağlanması ve kritik iş birimlerinin olağanüstü durumlarda işi sürdürebilmek için izleyeceği yönergelerin belirlenmesi sağlanır. Kurum, kesintisiz çalışma yeteneğiyle denetimlerden tam not alarak geçmesinin yanında, denetim için yapılan hazırlık maliyetlerini de düşürür.

 

Sorumluluk planlaması

“Her şeye rağmen” yaşanabilecek bir kesintide sistemin kabul edilebilir sürede yeniden ayağa kalkarak çalışmaya başlamasını, zararın en aza indirilmesini sağlayacak olan İş Sürekliliği Yönetimi’yle senaryolarda rol alacak iş birimlerinin ve kişilerin belirlenerek sorumlu hale getirilmesi sağlanır. Ayrıca işletmenin üretim, satış ve dağıtım gibi kanallarının hizmet sunmaya devam edebilmesi, kritik iş birimlerinin olağanüstü durumlarda işi sürdürebilmek için izleyeceği yönergelerin belirlenmesi de çözüm kapsamındadır. Bu sayede kesintiyle karşılaşılması durumunda verilmesi gereken acil karar sayısının en aza indirilmesi ve iş birimlerinin beklenmeyen durumlar için yeni yöntem ve süreçler geliştirmeleri sağlanır.

 

TTNET’in BT Operasyon süreçlerinde süreklilik, İnnova danışmanlığıyla kısa sürede sağlandı. TTNET artık hayatın sürprizlerine karşı hazırlıklı.

 

Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’nın İnnova tarafından sağlanan teknoloji altyapısı yine bu hizmet ile garanti altına alınarak oyunlar süresince başarılı bir BT operasyonu sağlandı.

 

Planlama, üretim, satış gibi pek çok iş sürecinde sürekliliği sağlamış olan Bayer, BT süreçlerini de İnnova danışmanlığı ile garanti altına aldı.

 

 

İş Sürekliliği Yönetimi
İş Sürekliliği

İki Şirket Arasındaki Bağı Güçlendiren bu başarılı projede innova ile çalıştığımız için çok mutluyuz.

contact
Bize Ulaşın
Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun ürün ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun.
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
Bize Ulaşın