Pazarlamada en iyi geri dönüş sağlayan yöntemler
18.06.2020
Sosyal Medya

Pazarlamada en iyi geri dönüş sağlayan yöntemler

Pazarlama trendleri ile çağa ayak uyduran markalar farklı pazarlama stratejileri oluştursa da hedef aynı: Marka hafızası yaratarak marka bilinirliğini artırmak ve satın almanın önündeki tüm engelleri kaldırarak markayı ayrıştırmak. Peki, hangi yöntem nasıl geri dönüş sağlıyor.

 

Ne üretirsem onu satabilirim düşüncesinin hakim olduğu ürün odaklı pazarlama 1.0 dönemi yerini müşteri odaklı pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı pazarlama 2.0 dönemine; pazarlama 2.0 da yerini sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılığın ön planda olduğu değer odaklı pazarlama 3.0 dönemine bıraktı. Günümüzde ise teknoloji ve deneyim odaklı pazarlama 4.0 ile pazarlama dünyasında dengeler değişiyor. Pazarlama dünyasında köklü değişimler yaşanırken hangi pazarlama modelinin nasıl etki yarattığını bilen pazarlama uzmanlarına büyük görev düşüyor.

 

Doğrudan pazarlama ile anında geri bildirim

Potansiyel müşterilerin doğrudan marka ile iletişim kurduğu doğrudan pazarlama; yüz yüze, kapıdan kapıya, broşür dağıtımı, telemarketing, hedefli reklamlar, e-posta pazarlama ve kiosk pazarlama şeklinde yapılıyor. İyi bir doğrudan pazarlama kampanyası, müşteri ile birebir temas içinde olunması sayesinde anında geri bildirimi almayı sağlıyor.

 

Viral pazarlama ile maliyetler düşüyor

Günümüzün popüler pazarlama stratejileri arasında bulunan viral pazarlama, video veya kampanya bilgilendirmelerini bir hikayenin içerisine yerleştirerek müşterilere ulaştırmayı ifade ediyor. Geleneksel ağızdan ağıza pazarlama (WOM) tekniğinin dijital ortamda gerçekleşen hali olarak ifade edebileceğimiz viral pazarlama, hedef kitleye hızlı ulaşmayı sağlıyor. Viral reklamlar tüketiciler tarafından daha ılımlı karşılanıyor. Doğru uygulanan viral pazarlama firmaların reklam maliyetini azaltıyor.

 

 

Halkla ilişkiler ile hedef kitle markaya sempati duyuyor

Pazarlamaya yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri ürünü destekleyen güçlü bir firma imajını yaratmaya, yeni pazarlar bulmaya, yeni ürünleri tanıtmaya olanak tanıyor. Halkla ilişkiler ve pazarlamanın sıkı sıkıya iletişim içerisinde olması firmaların başarıya daha kolay ulaşmalarını sağlıyor.

 

Tüketicinin sesi ağızdan ağıza pazarlama

Müşterilerin birbirleri ile paylaştıkları memnuniyet değerlendirmelerini örnek olarak gösterebileceğimiz ağızdan ağıza pazarlama, kontrolün çok mümkün olmadığı bir pazarlama türü olarak olumsuz izlenim yaratsa da satın alma alışkanlıkları üzerindeki etkisi büyük. Ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayılan bilgi tüketicilerin karar verme süreçlerinde etkili oluyor. Özellikle tüketimden sorumlu Z kuşağının kullanıcı deneyimine verdiği önem düşünüldüğünden ağızdan ağıza pazarlamanın etkili pazarlama stratejisi olduğu anlaşılıyor.

 

Konumlandırma ile imaj oluşuyor

Marka konumlandırma, e-ticaret firmasının kendine nasıl bir yer bulacağını belirlemesinde etkili oluyor. Marka konumlandırma, rakiplerin ürünlerinin pazardaki konumları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Marka konumlandırma ile bir markanın, tüketicilerin aklında nasıl kalacağı belirleniyor. Bu pazarlama yöntemi, müşterilerle güçlü bağlar oluşturmayı sağladığından yatırım yapmaya değer bir saha olarak görülüyor.

 

Yaratıcılığı öne çıkaran yöntem: Gerilla pazarlama

Düşük bütçelerle yaratıcı fikirleri ortaya koyarak, marka bilinirliğini artırma Gerilla pazarlama ile mümkün oluyor. En temel ilkesi az maliyetle çok kar elde etmek olarak ifade edilen Gerilla pazarlama, yeni kurulan firmaların kullandığı bir yöntem olarak öne çıkıyor. Yeni kurulan firmalar Gerilla pazarlaması ile büyük firmalara karşı rekabet şansını artırabiliyor.

 

Anında etkili ve ölçülebilir: Online pazarlama

Arama motoru optimizasyonu (SEO), içerik pazarlama, sosyal medya pazarlaması, web geliştirme gibi pazarlama stratejileri ile yapılan online pazarlama anında veya kısa süre içinde geri bildirim almayı sağlıyor. Dijital pazarlama yöntemlerinde geniş kitlelere hitap edebilmenin mümkün olması ve yapılan çalışmaların ne kadar etkili olduğunun tespit edilebilmesi dijital pazarlamayı tercih edilebilir kılıyor.

 

İnnova uzmanlığı ve deneyimiyle dijital pazarlama

IBM Unica Çok kanallı (omni-channel) pazarlama yazılımı, sunduğu kişiselleştirilmiş, çoklu kanal deneyimi ile kurumların yeni müşteriler kazanabilmesine ve müşterilerin memnuniyet seviyelerini artırmaya yardımcı oluyor. Tüm iletişim kanalları üzerinden bireysel müşteri tercihlerini yönetmeye ve müşteri odaklı iletişim stratejileri tasarlamaya olanak tanıyan çözümler, doğru bilgileri analiz ediyor ve anlamlı bilgiye dönüştürüyor.