Doğru fizibilite ile daha verimli inovasyon mümkün
26.10.2020
Sosyal Medya

Doğru fizibilite ile daha verimli inovasyon mümkün

İnovasyonun üç ayağı olarak görülen arzulanabilirlik, fizibilite ve başarılılık üzerine yapılacak planlama ile inovasyon çalışmalarını daha verimli hale getirebilirsiniz. Bu yazıda, fizibilitenin inovasyondaki yeri üzerinde dururken, fizibilite nedir, fizibilite çalışmasının özellikleri nelerdir ve fizibilite çalışmaları nasıl yapılır, anlatacağız.

 

Tasarım Düşüncesi yaklaşımın yaratıcısı olan IDEO, yaratıcı problem çözme amacıyla tasarladığı bu süreçte, inovasyonu yukarıda bahsettiğimiz üç ayak üzerine oturtuyor. Başarılı ve verimli inovasyon için insanların arzu etmesi, teknik fizibilitenin yapılmak istenen inovasyonu onaylaması ve bu inovasyonun iş dünyasında başarılı olması gerekiyor.

 

Bunlar içinde fizibilite, inovasyon sürecini ve inovasyonun kendisini verimli kılmada en önemli etken olduğu gibi, inovasyonu gerçekleştiren tarafın da en iyi biçimde kontrol edebileceği unsur konumunda.

 

Aslında inovasyon için gerçekleştirilecek fizibilite çalışmasının bu sürece uyarlanmış olması dışında, herhangi bir teknik konudaki fizibilite çalışmasından pek farkı yok. Ancak inovasyon için teknik unsurların yanı sıra, pazar talebi, ticari olanaklılık gibi başlıkları da incelemek önem taşıyor.

 

Fizibilite nedir?

Bir fizibilite çalışması, bir planın, düşüncenin ya da yöntemin pratikte uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için izlenen adımlardır. Fizibilite çalışmaları, bir şirket kurmanın, bir ekip oluşturmanın, bir ürün üretmenin ya da bir hizmet hazırlamanın beklenen sonuçları verip vermeyeceğini ortaya koyar.

 

Fizibilite çalışmasının özellikleri

Fizibilite değerlendirmeleri çoğu durumda bütçe, zamanlama, güçlü ve zayıf yönler, doğru ölçeklenme gibi faktörler hakkında derinlemesine bilgi verir. Ancak bu çalışma, her zaman bir projeye başlama konusunda tek dayanak olmamalıdır. İnovasyonun üç ayağından yukarıda bahsetmiştik; arzulanabilirlik ve iş modeli olarak başarılılık da fizibilite çalışmasının sonuçlarıyla beraber değerlendirilmelidir.

 

Bir fizibilite çalışmasından aşağıdaki faydaları sağlaması beklenir:

 • Projeye olan ihtiyacı netleştirme
 • Projenin başarı oranını artırma
 • Projeyle ilgili analiz yetisi kazandırma
 • Başlangıçta düşünülmemiş fırsatları ortaya koyma
 • Ekip üyelerinin daha iyi odaklanmasını sağlama

 

Fizibilite çalışması nasıl yapılır?

Fikir ya da projenizin başarılı olup olmayacağını ve inovasyon alanında verimli olup olmayacağını anlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

 1. ÖN ANALİZ

Fikrinizin çerçevesini belirledikten sonra, pazardaki yerini tespit etmeye çalışın ve rekabetçi avantajınızı belirleyin. Ön analiz aşamasında, projenin risklerini de belirlemeniz faydalı olacaktır.

 

 1. PROJE ÖLÇEĞİNİ BELİRLEME

Çoğu fizibilite çalışmasında aşağıdaki soruların yanıtlarını aramak sizi sonuca yaklaştıracaktır.

 

 • Teknik olarak mümkün mü?

Kurumunuzun ya da ekibinizin projeyi gerçekleştirmek için gereken teknik imkanlara sahip olup olmadığını sorgulamanız gereken bu aşamada tüm donanım, yazılım ve diğer teknik varlıklar değerlendirilmelidir.

 

 • Operasyonel olarak mümkün mü?

Proje, çözeceğini düşündüğünüz sorunu çözecek mi, güvenilir, yönetilebilir ve bütçesel açıdan elinizdekilere uygun mu, soruları kadar, ekip yeterliliği de operasyonel çalışma hakkında bilgi verecektir.

 

 • Ekonomik olarak mümkün mü?

Projeyi tamamlama maliyeti kadar, diğer tarafların yatırımları ve öngörülen karlılık da incelenmelidir.

 

 • Yasal / uyumluluk açısından ne durumda?

İşletmeniz bu projeyi tamamlamak ya da projenin sonucu için yasal gereklilikleri ve ilgili düzenlemelerle uyumluluğu sağlamalıdır.

 

 • Zamanlama açısından mümkün mü?

Harika bir plan gibi gözüken birçok çalışma, yetersiz zaman ya da gereğinden erken ortaya çıkan ürün gibi sebeplerle başarısız olabilir. Bu konuda olabildiğince gerçekçi hatta mümkünse biraz acımasız bir değerlendirme yapmanızda fayda var.

 

 1. PAZAR ARAŞTIRMASI

Üzerinde çalıştığınız inovasyon ile ilgili pazar fırsatlarını belirlemek, rakip ürünleri, hizmetleri tanımak, potansiyel müşterilerinizin büyüklüğünü incelemek için bir pazar araştırması yapın. Bu araştırmada odak gruplar, anketler, sosyal medya gibi faktörleri değerlendirmek de size içgörü kazandıracaktır.

 

 1. SONUÇ

Projenizi değerlendirme noktasına geldiğinizde, sorduğunuz tüm soruların yanıtlarını aldığınızdan emin olmalısınız. Cevapsız sorunuz varsa, bu soruları da yanıtlayacak bir çalışma yapmadan değerlendirmeye başlamayın.