Profesyonelleşme sürecinde personel güçlendirme
11.05.2020
Sosyal Medya

Profesyonelleşme sürecinde personel güçlendirme

Küresel değişim ve rekabet personel güçlendirme kavramının önemini ortaya koyuyor. Rekabet gücünün ve mal ve hizmet geliştirmenin stratejik öneminin artması, yüksek performans gücüne sahip bir öğrenen organizasyon yaratma ihtiyacı doğuruyor. Yardımlaşma, iş birliği, geliştirme, örgütleme, kararlara katılım gibi bir dizi yönetim sürecini ifade eden ve iş gücü güçlendirme olarak da bilinen personel güçlendirme, başarılı yönetim stratejisi izleyen işletmelerin gündeminde yer alıyor.

 

Personel güçlendirme nedir?

Personel güçlendirme, İngilizcede empowerment olarak karşılığını buluyor. Empowerment kavramı ise yetkilendirme anlamına geliyor. Empowerment kavramının yetkilendirmeyi ifade etmesi akıllara yetki devri kavramını getiriyor. Dolayısıyla personel güçlendirme (empowerment) kavramının benzer yönetim kavramları ile karşılaştırılması, bu kavramların birbirleriyle bağlantılı olsa da birbirinden farklı olduğunu anlamaya yarayacaktır.

Yetki devri, yöneticinin karar verme yetkisini, kendi isteği ile belirli şartlar altında astına devretmesi anlamına geliyor. Personel güçlendirme ise uzman kişiye iş hakkındaki fırsatları görüp karar vermesi için inisiyatif kullanma hakkının tanınmasını ifade ediyor. Yetki devrinde işin sonunda sorumlu olan yöneticiyken personel güçlendirmede işin sonunda yetki işi zaten yapmakta olan kişinin oluyor.

 

Personel güçlendirme, motivasyon kavramıyla da karıştırılabiliyor. Oysa çalışanın performansını yükseltmek için uygun şart ve ortamların yaratılmasını amaçlayan motivasyonda kontrol yöneticidedir. Çalışanın kendisini yetiştirmesi için gerekli kararların alınmasını gerektiren güçlendirmede kontrol yine çalışana ait. Yönetime katılma, çalışanlara problem çözme ve kararlara katılma fırsatı veriyor. Yönetime katılma anlayışı, geleneksel yönetim ile personel güçlendirme arasında köprü görüyor. Bu bağlamda yetki devri, motivasyon, yönetime katılma ve iş zenginleştirme kavramlarının personel güçlendirmenin içerisinde yer alan boyutlar olduğunu ve farklı olsalar da birbirleriyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.

Personel güçlendirme süreci ve avantajları

Personel güçlendirme sürecinin oluşturulması için ortak vizyon oluşturulması ve ortak değerlere sahip olunması önem taşıyor. Personel güçlendirmenin başarılı olması için astlar ve üstlerin birbirlerine karşı açık olması ve personel güçlendirmenin bir teknik değil, felsefe olarak görülmesi gerekiyor. Personel güçlendirmede bilgi ve becerilerini geliştirme olanağı sağlayan iş koşulları oluşturulması gerekiyor. Bu koşullar personelin, fırsat, destek, sadakat, güven gibi algı ve tutumlarını etkiliyor.

 

Personel güçlendirme örgütsel bağlılık sağladığı gibi karar alma süresinin düşmesini sağlıyor. Bu sayede projeler daha kısa sürede tamamlanabiliyor ve maliyet azalıyor. Modern iş dünyasında karar verme mekanizmasını yöneticilerle sınırlamak büyüme yolunda engel teşkil ediyor.

 

İnnova ile Karar Destek Sistemleri güçleniyor

Şirketlerin hızlı hizmet ihtiyacı, iş zekası çözümlerinin hızla kurgulanmasını ve bilgi teknolojileri biriminin yardımı olmaksızın kolayca kullanılabilmesini gerektiriyor. İnnova’nın esnek ve geniş iş zekası ürün portföyü, çalışanların sahip olduğu verileri daha iyi analiz etmelerini sağlayarak karar destek sistemlerini güçlendiriyor.

 

Karmaşık finansal ve operasyon verilerinin herkes tarafından anlaşılmasına ve içselleştirilmesine yardımcı olan iş zekası çözümleri, detaylı ve anlaşılır raporlar hazırlamak için gereken araçları sunuyor. Bu sayede elde ettiğiniz sonuçların paylaşımını kolayca yapabilirsiniz.