Geleceğin meslekleri: Geleceği şekillendirecek 10 meslek
15.12.2021
Sosyal Medya

Geleceğin meslekleri: Geleceği şekillendirecek 10 meslek

Geleceğin meslekleri, muazzam hızda gerçekleşen teknolojik ilerlemelerle şekilleniyor. Çalışma şekillerimiz ve yaşam tarzlarımız yeni teknolojilerle değiştikçe, bazı mesleklere duyulan ihtiyaç artıyor. Geleceği şekillendirecek meslekleri, yarını inşa eden teknoloji trendlerine bakarak üç aşağı beş yukarı tahmin etmek mümkün. Bu nedenle, mesleklere yakından bakmadan önce, neredeyse diğer tüm teknolojileri ve dolayısıyla hayatın her alanını etkileyen bir teknoloji trendine değinmemiz gerekiyor: Büyük Veri.

İş hayatında büyük verinin önemi nedir?

Büyük veri, insanların anlamlı bilgi üretemeyecekleri kadar devasa hacimlere sahip ancak içerisinde şirketlere büyük rekabet avantajları sağlayabilecek içgörüler barındırıyor. Büyük veri trendi, kurum ve kuruluşlara dev veri yığınları içerisindeki değerli bilgileri fark etme ve bunlar üzerine harekete geçme kabiliyeti kazandırıyor. Büyük veri, bilgi edinmenin yanı sıra makine öğrenimi projelerinde, tahmine dayalı modelleme ve diğer gelişmiş analitik uygulamalarında kullanılabilen yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin bir kombinasyonundan oluşuyor. Büyük verileri işleyen ve depolayan sistemler, büyük veri analitiğini destekleyen araçlarla birlikte şirketlerdeki veri yönetimi mimarilerinin vazgeçilmez bir bileşeni haline geldi.

Şirketler, operasyonlarını iyileştirmek, daha iyi müşteri hizmeti sağlamak, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmak, gelirlerini ve kârlarını artırabilecek diğer eylemleri gerçekleştirmek için büyük veriden faydalanıyor. Büyük verinin gücünü etkin şekilde kullanan işletmeler, daha hızlı ve daha bilinçli iş kararları verme kabiliyetine bağlı potansiyel rekabet avantajı kazanıyor.

Büyük veri gelişimi geleceğin mesleklerini nasıl etkiliyor?

Büyük veri artık kamu dahil neredeyse her sektörde kullanılıyor. Bilgi Çağı’nın en etkili kurumsal enstrümanlarından olan büyük veri, günümüzde dijital dönüşüm projelerinin de en önemli bileşenlerinden birisi olarak görülüyor. Veriye gösterilen önemin artması ve sektörden bağımsız her şirkete büyük avantajlar sunma potansiyeli göstermesi, bugünden çok daha veri odaklı iş yapma şekillerine sahip bir geleceği hazırlıyor. Pazarlamadan sağlığa, enerjiden üretime, ulaşımdan kamuya tüm sektörler büyük verinin gücünden faydalanmaya yöneliyor. Gelecekte iş dünyası, insanların tahmin yürütmediği, büyük verinin çoğu şeyi aydınlattığı, tahminleri bizim yerimize yapay zeka algoritmalarının gerçekleştirdiği bir ortam olacak.

Bu meslekler büyük talep görüyor

Geleceğin veri odaklı iş dünyasının neye benzeyeceğini bu bilgiler ışığında bir ölçüde kafanızda canlandırabilirsiniz. Aşağıda derlediğimiz meslekler gelecekte yüksek maaş, öngörülebilir istihdam artışı ve memnuniyet oranlarıyla öne çıkacaklar. Aralarından bazıları, halihazırda birçok sektörde en çok ihtiyaç duyulan meslekler olmaya başladılar bile:

Yapay Zeka Mühendisi

Teknoloji endüstrisi odağını otomasyona kaydırdıkça, yapay zeka ve makine öğrenimi mühendislerine duyulan ihtiyaç hızla artıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlıkları geleceğin en iyi meslekleri arasında gösteriliyor. Bu alanın uzun vadede büyümesini sürdüreceği öngörülüyor. Yapay zeka uzmanlarının büyük veri ile eğittiği makine öğrenimi modelleri doğal dil işleme, tahminleme, görsel tanımlama ve otomasyon gibi alanlarda kullanılıyor. Bu meslek grubu ayrıca nesnelerin interneti (IoT) trendinin gelişiminde de büyük rol oynuyor.

Dijital Dönüşüm Uzmanı

Dijital dönüşüm uzmanı, şirketlerin genel performansını iyileştirmek için işin farklı alanlarını dijitalleştirme fırsatlarına odaklanır. İşletmelerin iç süreçlerini, hizmetlerini ve ürünlerini bir sonraki seviyeye taşımalarına yardımcı olacak dijital dönüşüm projelerini hayata geçirir. Dijital dönüşüm uzmanları, şirketlerin iş süreçlerini dijital teknolojilerle daha verimli hale getirerek rekabet avantajının korunmasını sağlamaya odaklanır. Günümüzde dijital dönüşüm analog sistemlerden dijital sistemlere geçiş olarak algılanırken, geleceğin iş dünyası dijitalden dijitale dönüşümlerin gerçekleştiği bir ortam olacak.

Büyük Veri Mühendisi

Büyük veri mühendisi, büyük veri kümeleriyle çalışan karmaşık veri işleme sistemlerinin tasarımından, kurulumundan, test edilmesinden ve bakımından sorumlu olan bir BT uzmanıdır. Bu veri uzmanlığı, farklı veri biçimlerini toplar, temizler, dönüştürür ve zenginleştirir. Böylece iş analistleri ve veri bilimciler gibi alt veri tüketicilerinin bunlardan sistematik olarak bilgi çıkarabilmesini sağlar.

Bilgi Güvenliği Analisti

İşin giderek daha da dijitalleşmesi, kurumların bilgi güvenliğine verdiği önemi artırdı. Bu durum, kurumsal bilgi sistemlerini siber tehditlerden korumakla sorumlu bilgi güvenliği analistlerini her şirket için olmazsa olmaz hale getirdi. Güvenlik analistleri hem şirketler tarafından depolanan kullanıcıların kişisel bilgilerini hem de kurumsal hassas bilgileri koruyan profesyonellerdir. Bu profesyoneller çeşitli stratejilerle verinin güvende kalmasını ve kurumların yasal düzenlemelere uymasını sağlıyorlar.

DevOps Mühendisi

Odağı yazılım geliştirme olan DevOps mühendisi, geliştirilen kodları denetlemek için yazılım geliştiricileri, sistem operatörleri ve diğer BT uzmanlarıyla birlikte çalışır. DevOps mühendislerinin görevi, kurum içerisinde geliştirilen yazılımların verimsiz ve eksik yönlerini saptamak, bunların giderilerek en iyi şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Bunu yapmak için yazılımları izlerler, hatalarını giderirler ve gerekirse düzenleyip konfigüre ederler. DevOps mühendisleri günümüzde her sektörden dev kurumlar tarafından aranan profesyoneller olarak dikkat çekiyor.

Ağ Mimarı

Ağ mimarları, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler için karmaşık dijital sistemler ve bulut bilişim altyapıları tasarlayan, hazırlayan ve uygulayan profesyonellerdir. Bu pozisyon, şirketlerin günümüz ve gelecek şartlarında iş yapmaları için olmazsa olmaz görülüyor. Ağ mimarları aynı zamanda tasarladıkları ve uyguladıkları ağ tasarımlarının bakımını da üstlenerek şirket içi iletişimin ve iş akışının kesintisiz sürdürülmesi için önemli bir rol oynuyor.

Veri Analisti

Şirketler günbegün daha fazla veri topluyor ve iş süreçleri hiç olmadığı kadar veri odaklı bir hal alıyor. Verileri toplayan, temizleyen, analiz eden ve yöneticilere sunan veri bilimcileri, şirketlere veri ışığında bilinçli kararlar verme kabiliyeti kazandırıyor. Her sektörden şirketlerin veri bilimcilere olan talebi artarak devam ediyor ve herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Glassdoor’a göre, veri bilimi iş tatmini en yüksek olan kariyerlerden bir tanesini sunuyor.

Yazılım Mühendisi

Yazılım mühendisliği daha şimdiden iş dünyasında kendine çok güçlü bir yer edindi. Yazılım mühendisleri, kurumsal ve son kullanıcılar için geliştirilecek yazılımların teknik gereksinimlerini, tasarımlarını ve yapılarını inceleyerek programlama dilleri aracılığıyla onları inşa ederler. Günümüzde her gün kullandığınız uygulamalardan, bu yazıyı okumak için yararlandığınız dijital araçlara kadar neredeyse her dijital şeyde yazılım mühendislerinin parmağı var.

Donanım Mühendisi

Yazılımlar teknolojinin ön yüzü olsa da her biri çalışmak için bir donanıma ihtiyaç duyar. Arka planda olmaları nedeniyle göz ardı edilebilen donanımlar, günümüz teknolojilerinin mihenk taşlarından. Donanım mühendisleri bilgisayar sistemlerinin bileşen tasarımından, geliştirilmesinden ve test edilmesinden sorumlu profesyonellerdir. Listedeki diğer mesleklerden farklı olarak genellikle teknoloji sektörü tarafından istihdam edilirler ancak cezbedici kariyer fırsatlarına da sahipler.

Veri Tabanı Yöneticisi

Veri tabanı yöneticileri, veri bilimcilerine benzer şekilde kurumlarının sahip olduğu büyük hacimli verilerle çalışırlar ve bunların yönetimini gerçekleştirirler. Bu profesyoneller, bilgi sistemlerinin bağlı olduğu kurumsal veri tabanlarına odaklanır, sistemlerin en verimli ve etkili şekilde çalışmasını sağlarlar. Görev tanımları çalıştıkları kurumun yapısına bağlı olarak verilerin organizasyonu, güvenliği ve kullanılabilirliğini de kapsayabilir.