CIO ve CTO arasındaki farklar nelerdir?
5.08.2022
Sosyal Medya

CIO ve CTO arasındaki farklar nelerdir?

Bir şirketin teknoloji stratejisinde önemli rollere sahip olan CIO’lar (Chief Information Officer) ve CTO’ların (Chief Technology Officer) odaklandıkları konular ve sorumluluk alanları birbirinden oldukça farklıdır. CIO’ların odaklandıkları konular uyumluluk, verimlilik ve maliyetleri azaltmak gibi daha içe dönük iken CTO’lar yeni teknolojilerle yeni fırsatları yakalayabilmek gibi daha dışa dönük konulara odaklanır. CIO’lar ve CTO’lar aslında birbirlerini tamamlarlar ve şirketlerine değer katmayı hedeflerler ancak zaman zaman fikir ayrılığına düştükleri de görülebilir.

Bir CIO’nun maliyetleri düşürmeye fazla odaklanması, şirketin kullanmakta olduğu BT altyapısının modernize edilerek daha fazla değer üretilmesine engel olabilir. Benzer şekilde bir CTO’nun daha iyi bir müşteri deneyimi sunabilmek hedefiyle yeni teknolojilere fazla odaklanması da kısa vadede geri dönüş sağlamayacak, yeni ve büyük maliyetler ortaya çıkmasına neden olabilir.

Her şirket bu iki rol arasındaki dengeye farklı şekilde yaklaşır ve hatta bazıları bu iki pozisyonu birleştirmeyi de deneyebilir. Bu yazımızda şirketlerin neden her iki pozisyona da ihtiyaç duyduğuna ve bu iki BT liderinin daha fazla değer yaratmak için birlikte nasıl çalışabileceğine ilişkin bazı incelikleri ele alacağız.

Bir CIO ne iş yapar?

Bir CIO’nun görevi, şirketin BT altyapısının, iş stratejisi ve hedeflerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmasını sağlamaktır. CIO’nun sorumlulukları genellikle şunlardan oluşur;

 • Şirketin iş alanına ve misyonuna hâkim olmak

 • Çalışanların BT ihtiyaçlarına odaklanmak

 • İş hedeflerine ulaşmak için diğer departmanlarla ve yönetim ekibiyle birlikte çalışmak

 • Tedarikçiler, iş ortakları ve danışmanlarla görüşmeler yapmak

 • BT altyapısının uyumlu ve güvenli olmasını sağlamak

 • BT operasyonlarının maliyetini azaltmak

Bir CTO ne iş yapar?

Bir CTO’nun görevi şirketin büyümesini sağlayacak teknolojileri bulmak ve hayata geçirilmesini sağlamaktır. CTO’nun sorumlulukları genellikle şunlardan oluşur;

 • Müşterilerin ihtiyaçlarına hâkim olmak

 • Yenilikçi ürünler yaratmak için teknolojiyi kullanmak

 • Yeni müşteri fırsatları yakalamak için geliştirme ekipleriyle birlikte çalışmak

 • Teknolojik gelişmeleri yakından izlemek

 • Yeni ürün ve hizmetlerin uyumluluk ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak

CIO ve CTO arasındaki temel farklar nelerdir?

CIO'lar genellikle CTO'lardan daha fazla iş odaklı düşünürler. Adeta şirketin BT organizasyonunun finansal bekçileri gibi hareket ederler. Daha azıyla daha fazlasını nasıl yapacaklarını bulmaya çalışırlar. Genellikle BT bütçeleri, üretkenlik, iş süreçleri ve BT hedefleriyle ilgilenirler. Günümüzde şirketlerin dijital dönüşüme yoğun bir şekilde odaklandığı göz önüne alındığında CIO’ların teknoloji konusunda çok bilgili olması beklenir.

CTO’lar ise müşterilerin sorunlarını nasıl çözeceklerine ve bunu yapmak için gereken kaynakları bir araya getirmeye odaklanırlar. Rekabet avantajı sağlayan, taklit edilmesi zor temel teknoloji platformlarını oluşturmayı hedeflerler.

Yıllar geçtikçe CIO’ların şirket içindeki rolü, BT altyapısını yönetmenin dışında daha stratejik ve daha karmaşık bir göreve evrilmiştir. Teknoloji tabanlı girişimlerin kapsamı son 10 yıl içinde o kadar genişlemiştir ki birçok şirkette her iki pozisyonun da açılması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Hem CIO’lar hem de CTO’lar teknoloji odaklı olsalar da yeteneklerini farklı sorunları çözmek ve farklı fırsatları değerlendirmek için kullanırlar.

Sistemler ve deneyimler

Her iki rol de strateji geliştirme ve yürütmeye katkıda bulunmayı gerektirirken, CIO’lar iş süreçlerini iyileştirecek teknolojik fırsatları, CTO’lar ise müşteri deneyimini geliştirecek fırsatları kovalar.

İş modelleri ve pazarlar

CIO’lar şirketin çalışma modelini optimize etmek için yönetim ekibiyle çalışma eğilimindeyken, CTO daha çok şirketin pazarlarla ve müşterilerle olan ilişkisine odaklanır.

Aslında CIO ve CTO rollerinin arasındaki farklar konusunda herkesin üzerinde anlaştığı bir liste olduğu söylenemez. Bu iki rol için farklı şirketlerde farklı görev tanımları bulunabilir. Örneğin yazılım ve teknoloji işletmelerinde, CTO genellikle gelir getiren ürünlerden sorumludur. Bu işletmelerdeki CIO'lar ise işin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini desteklemek için kullanılan teknolojilerden sorumludur. Bu tür yapılarda CTO’lar doğrudan CEO’ya raporlama yapar. CIO’ların tüm BT altyapısının yönetiminden sorumlu olduğu bir başka şirkette ise CTO’nun CIO’ya raporlama yapması gayet doğal karşılanır. Birincil sorumluluğun kimde olması gerektiği bugün bile bazı şirketlerde sıklıkla tartışılan bir konudur.

CIO'ların üst yönetimde önemli pozisyonlarda bulunmaları ve iş stratejisi geliştirilirken aktif olarak rol almaları artık yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla, CIO'lar işlerine yalnızca operasyonel liderlik olarak değil, iş ve teknoloji stratejisti olarak yaklaşmak zorundalar.

Şirketlerin hem CIO'ya hem de CTO'ya ihtiyacı var mı?

Her şirketin bu roller için kendi yaklaşımını oluşturması gerekir. Büyük şirketlerde her iki role de sahip olmak iyi sonuçlar verirken küçük ve orta ölçekli şirketlerde tek bir teknoloji uzmanı her iki rolü de yerine getirebilir. Bulut tabanlı servisler işletmelerin dahili BT yönetimi ihtiyacını azalttıkça bazı rolleri şirket içinde değiştirmek mümkün hale gelmiştir. Örneğin, bir ürün müdürü, CTO’nun sorumluluklarından bazılarını üstlenebilir.

Uygulamalardan altyapıya yayılan bulut çözümlerinin yaygın bir şekilde benimsenmesiyle birlikte CIO ve CTO arasındaki çizgi de bulanıklaşmaya başlamıştır.

CIO'lar ve CTO'lar nasıl birlikte çalışır?

Bir CIO’nun aşağıdaki konularda yetkinliği olması gerekir;

 • BT altyapı sistemleri

 • Müzakere ve iletişim becerileri

 • Yönetişim ve risk yönetimi

Bir CTO’nun da aşağıdaki konularda yetkinliği olması gerekir;

 • Modern teknoloji altyapısı

 • Yapay zekâ, makine öğrenimi, veri yönetimi, ağ teknolojileri ve bulut servisleri

 • Ürün geliştirme

 • DevOps ve yazılım geliştirme

CIO ve CTO’ların bazı ortak sorumluluk alanları olduğu için aralarında bazen anlaşmazlıklar yaşanabilir. Örneğin, CIO’nun CRM sisteminde bir değişikliğe gitmesi müşteri deneyimini de dolaylı yoldan etkileyebilir. Aynı şekilde CTO’nun farklı müşteri segmentleri için hizmet modelini değiştirmesi nedeniyle DevOps gibi yeni yetenek gereksinimleri ortaya çıkabilir ya da sistemler arasında yeni bağlantı düzenlemeleri yapılması gerekebilir.

CIO ve CTO'ların çatışmasını önlemek için çok yakın bir iş birliği içinde çalışmaları önemlidir. Kritik kesişim noktaları net olarak belirlenmeli ve her iki rolün de yapmak istediği değişikliklerin kurumsal stratejik hedeflerle açık bir şekilde örtüştüğünden emin olunmalıdır.