Siber güvenlikte yapay zekanın rolü artıyor
18.05.2022
Sosyal Medya

Siber güvenlikte yapay zekanın rolü artıyor

Yapay zekâ teknolojisinin sunduğu avantajlar, siber güvenlik tehditlerini tespit etmek için giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Tehditlerin çoğalmasıyla birlikte siber güvenlik çözümlerinde yapay zekâ kullanımı bir standart haline gelecek gibi görünüyor.

Şirketlerin siber güvenlik uzmanları, genel olarak yapay zekâ destekli araçları kullanma konusunda oldukça isteklidir. Aynı zamanda bu araçları geliştiren yazılım firmaları da rakiplerinden farklılaşmak ve şirketlerin gittikçe büyüyen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için piyasaya sürdükleri yeni sürümlerine yapay zekâ yetenekleri ekleme konusunda büyük bir motivasyona sahiptir.

Makine öğrenimi ve diğer yapay zekâ teknikleri, anormal durumların tespit edilmesi, hatalı işlemlerin belirlenmesi ve kullanıcılardan kaynaklanan tehditlerin engellenmesi gibi konular başta olmak üzere siber güvenliğin birçok alanında kullanılır. Ayrıca herhangi bir siber güvenlik ihlalinin gerçekleşmesi durumunda çok hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesine olanak sağlarlar.

Tehditlerin belirlenmesi için yapay zekayı kullanmak

Siber güvenlik konusunda yaşanan en büyük zorluk, ters giden bir şey olduğunda hatanın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini görebilmektir. Bu yüzden kullanılan uygulamaların, bulutta gerçekleşen işlemlerin ve ağ altyapısındaki akışın günlük kayıtlarının düzenli olarak taranması gerekir.

Yapay zekâ araçları, bu devasa boyuttaki veri akışını izleyerek hatanın meydana geldiği anda farklı sistemlerde gerçekleşen olaylar arasında bağlantı kurabilir. Bu yetenek, davranışsal hata analitiği açısından yapay zekayı en önemli güvenlik analizi aracı haline getirir. Davranışsal hata analitiğinde kullanıcı faktörüne odaklanarak olay akışları gözlenir. Bir ortamdaki olağan dışı davranışları analiz etmenin ötesinde, belirli bir kişinin veya sistemin belirli bir zamanda ve belirli bir bağlamda nasıl davrandığını analiz eder.

Olağandışı durumları algılama şunları içerir;

  • Tehdit avcılığı

  • Dolandırıcılık tespiti

  • Kötü amaçlı yazılımların tespiti

  • Kimlik avının algılanması

Tehditleri kontrol altına almak için yapay zekâ kullanımı

Güvenlik ihlallerine karşı ne yapılacağının önceden belirlenerek bir otomasyona bağlanması son derece önemli ve hızlı bir güvenlik önlemidir. Tehdidin içeriğine göre hareket etme yeteneğini artıran yapay zekâ temelli çözümler, geleneksel güvenlik uygulamalarının daha güçlü hale gelmesini sağlar. Bütün bunlara rağmen siber güvenlik uzmanları, genellikle tespit edilen güvenlik ihlallerine karşı otomatik harekete geçen sistemlere çok fazla güvenmeme eğilimindedir. Bunun altında yatan ana sebep olarak olağandışı bir durum söz konusu olduğunda sistemin otomatik olarak ne yapması gerektiğini belirleyen kuralları yazarken eksik noktalar kalabileceği endişesi yatar. Ayrıca daha önce hiç karşılaşılmamış bir tehdit söz konusu olduğunda verilecek otomatik tepkileri önceden belirleyebilmek de epey zordur.

Yapay zekâ sayesinde tek bir hesabın sisteme erişimini geçici olarak engellemekten ağdaki belirli düğümleri devre dışı bırakmaya kadar bir tehdidi tam olarak kontrol altına almak için çok çeşitli eylemler gerçekleştirilebilir.

Yapay zekaya güvenmeli miyiz?

Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar programlarından destek alsa da siber tehditlere karşı gerekli tüm olay analizlerini ve anormallik tespitlerini kendi başlarına yapmak zorundalar. Bu nedenle her türlü ihlal ve ihlal teşebbüsüne yönelik ne yapılması gerektiği konusunda tek kaynak oldular. Yapay zekâ bu noktada devreye girerek olay analizini yapabilir ve doğru eylemleri otomatik olarak gerçekleştirerek güvenlik uzmanlarının üzerindeki yükün bir kısmını alabilir. Bir siber güvenlik ekibindeki en sınırlı kaynak “insan dikkati”dir. Bu konuda yetenekli insan kaynağını bulmak, eğitmek ve elde tutmak gelecekte daha da zor olabilir.

Yapay zekâ destekli siber güvenlik platformları

Yapay zekâ, bazı siber güvenlik yazılımlarının içinde yerleşik olarak gelir. Bu yazılımlar bulundukları ağ ortamını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit edebilir. Her yazılımın farklı konulara özel gelişmiş güvenlik özellikleri vardır. Örneğin, bazı güvenlik yazılımları birden fazla bulut servisindeki bilgilerin risk altında olup olmadığının tespiti konusunda kullanılabilir. Bazı yazılımlar ise bulundukları ağı analiz ederek veri trafiğinin akabileceği tüm olası yolların görüntülenmesini sağlayabilir.

Artan siber suç oranlarını ve yetersiz siber güvenlik elemanı sayısını göz önüne aldığımızda yapay zekanın siber güvenlik ürünlerine ve operasyonlarına dahil edilmesi kaçınılmaz görünüyor.

Yapay zekâ destekli siber güvenlik platformlarının sektör tarafından ne kadar benimseneceğini ise bu platformların vaatlerini ne kadar iyi yerine getirdiği belirleyecek.