FinOps ile bulut maliyetlerini kontrol altında tutun
16.03.2022
Sosyal Medya

FinOps ile bulut maliyetlerini kontrol altında tutun

İş dünyası giderek daha fazla bulut hizmetinden faydalanıyor ancak artan kullanım bulut maliyetlerinin kontrol edilmesi ihtiyacını doğuruyor. Bu amaçla ortaya çıkan FinOps inisiyatifleri, bulut kararlarının birçok departmanın katılımıyla alınmasını sağlayarak, hem tercihlerin doğruluğunu artırıyor hem de maliyetlerin kontrol altında tutulmasını kolaylaştırıyor.

Şirketler giderek daha fazla iş sürecinde bulut hizmetlerinden faydalanıyor. Önümüzdeki üç yıllık süreçte BT yatırım ve harcamalarının yarısının buluta kayması bekleniyor. İş dünyasının bulutun avantajlarından sağladığı artan faydayı ve olumlu iş sonuçlarını sürdürmek için bulut maliyet yönetimini yeni şekillerde ele alması gerekiyor.

FinOps nedir?

Birçok şirkette bilgi teknolojileri kararları merkezi olarak veriliyor ancak konu bulut olduğunda satın alma kararları genellikle organizasyonun söz konusu hizmetlerden faydalanan çeşitli iş birimlerinin artan katılımıyla yürütülüyor. İş birimlerini teknoloji ve finans ekipleriyle bir araya getiren FinOps, şirketlerin bulut yatırımlarının aşağıdan yukarıya katılımla yönetilmesini sağlıyor. FinOps şirketlere, kullanılan bulut hizmetleri, bunların nasıl kullanıldığı, kullanımın artma ve azalma eğilimleri gibi konularda şeffaflık kazandırıyor.

FinOps akımı yalnızca bulut hizmetlerinden faydalanan şirketler tarafından değil, bu hizmetlerin sağlayıcıları tarafından da destekleniyor. Bulut hizmeti sağlayıcıları, platformlarına ekledikleri bulut için finansal yönetim uygulamalarıyla şirket kültürlerinin değişimine katkı sunuyor ve mühendisleri maliyet optimizasyonu sürecine dahil etmek için gereken yönetişimi sağlıyor.

FinOps ne işe yarar?

FinOps operasyonları, şirketlerin ihtiyaç duymadığı şeylere, kimsenin kullanmadığı araçlara ve lisanslara servet ödenmesini engelliyor. Şirketlerin bulut harcamaları, bulutun doğası gereği sunduğu tasarruflara rağmen bile kontrolden çıkabilir. FinOps'un amacı, ekiplerin minimum harcamayla maksimum değer elde etmesini sağlamak için bulut maliyetlerinin sürekli optimizasyonuna öncelik vermek.

FinOps yaşam döngüsü, bir bulut hizmetini kimin tedarik ettiği, neden tedarik edildiği ve ne için kullanıldığına ilişkin görünürlük sağlayan bilgilendirme ile başlayan üç aşamadan oluşuyor. Bu aşama, iş yükünden sorumlu profesyonelleri bulut hizmetinin maliyeti ve kullanımı konusunda bilgilendiriyor.

Optimizasyon odaklı ikinci aşama farklı ekiplerin bulut tüketimlerini kıyaslıyor. Bu sayede, bulut maliyetlerinin düşürülmesi için iş yüklerinin doğru planlanmasının önü açılıyor. Örneğin, şirketler hangi iş birimlerinin gelecekte de yoğun olarak bulut hizmetlerinden faydalanacağını öngörerek bulutta taahhütlü kullanım indirimlerinden yararlanabilirler.

Üçüncü aşama olan işletim, bulut hizmetlerinin doğru amaç için kullanıldığından emin olmak amacıyla organizasyon genelinde bulutun birim ekonomisini izliyor. Bu sayede şirketler ekiplerin bulut tüketimlerini yakından takip ederek bütçe ve tahminlerin bulut harcamalarındaki değişimler konusunda görünürlük elde etmesini sağlıyor.

FinOps, genellikle bulut hizmetlerine yılda 5 milyon doların üzerinde harcama yapan büyük kuruluşlar tarafından tercih ediliyor. Bu şirketlerin çoğu bulut tedarikçileri tarafından sağlanan FinOps araçlarını kullanıyor. Bir kuruluş birden fazla sağlayıcıyla çalıştığında bulut harcamaları nispeten yüksek olacaktır. FinOps bu gibi senaryolarda şirketlere bulut benimseme yaklaşımlarını ve disiplinlerini değiştirerek tasarruf sağlamaları için gerekli öngörüleri sağlıyor.

Dünyada FinOps

FinOps’un günümüzde en çok benimsendiği bölgelerin başında Kuzey Amerika geliyor, Güneydoğu Asya ise en hızlı büyüyen pazarlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Çoğunluğu dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş ve bulut öncelikli olan FinOps yürüten bu şirketlere her gün yenileri katılıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde FinOps’un bu pazarlarda standarda dönüşmeye başlaması bekleniyor. FinOps Vakfı tarafından yayınlanan güncel bir araştırmaya göre, dünyada FinOps’tan en çok faydalanan bölgelerin başında Kuzey Amerika gelirken, onu Avrupa ve Orta Doğu takip ediyor. En hızlı büyüyen pazarlardan Asya’da ise bulut kullanıcılarının yaklaşık yüzde 7,8’i FinOps’tan faydalanıyor.