Yapay zeka ve BT otomasyonu arasındaki farklar
25.10.2021
Sosyal Medya

Yapay zeka ve BT otomasyonu arasındaki farklar

Yapay zeka ve otomasyon, işletmelerin manuel ya da fiziki çalışmayı azaltmasına yardımcı olur. Bu yazımızda yapay zeka ile BT otomasyonunu değerlendirmek için her birinin bileşenlerine ayrı ayrı bakıp, ardından bunların BT operasyonlarında birlikte nasıl kullanılabileceğini inceleyeceğiz.

Yapay zeka ve otomasyon genellikle birbirinin yerine kullanılan tabirlere dönüştü. İster bir otomobili birleştiren mekanik bir yapı olsun, ister müşteriniz siparişi tamamladıktan sonraki gün bir takip e-postası alıyor olsun, yazılımlar veya fiziksel robotlar, daha verimli ve etkili çalışmamızı sağlayan diğer sistemlerle ilişkilendirilebilirler. Ancak her iki sistemin karmaşıklık düzeyi arasında oldukça büyük farklar vardır. Otomasyon temel olarak, insan müdahalesi olmadan işleri otomatik olarak yapabilen donanım veya yazılımlar tarafından gerçekleştirilir.

Yapay zeka (AI), bu terimi ortaya atan John McCarthy'ye göre, akıllı makineler yapma bilimi ve mühendisliğidir. AI, makineleri veya yazılımları taklit etmeye çalışmak ve sonunda insan davranışı ve zekasını aşmakla ilgilidir. Otomasyon ise yapay zekaya dayalı olabilir veya olmayabilir. Bazı sensörler yerleştirilerek ve sensör okumalarına karşılık gelen bir işlem yapılarak endüstriyel otomasyon sağlanabilir.

Otomasyon pratiği aslında birinci ve üçüncü sanayi devrimi arasında bugün bildiğimiz haline dönüştü. Otomatik test ve kontrol sistemleri, mekanik işçilik, işletim ekipmanı ve elbette bilgisayarlarla üretim buna örnek verilebilir. Çevremizde beliren tüm otomasyon ifadeleri, açık programlama ve kurallara bağlıdır. Aynı şeyi yapay zeka ile yapmak isterseniz, bu sistemleri büyük verilerle eğitmeniz ve beslemeniz gerekir

Yapay zeka nedir?

Yapay zeka (AI), makinelerin insan zekası süreçlerini simüle etmesidir. Akıllı evler ve kendi kendine park eden otomobillerde de yapay zeka kullanılır. Dünya ve insanlar, birbirlerine farklı cihazlarla bağlanmaya devam ettikçe, yapay zekanın yaşamlarımıza etkisi de artmaya devam edecek.

AI iki kategoriye ayrılır. Bunlar zayıf ve güçlü olarak tanımlanır. Zayıf veya kısıtlı AI, belirli bir görev düşünülerek tasarlanmış ve eğitilmiştir. Güçlü yapay zeka ise insan beyninin yeteneklerini ve kapasitesini yansıtır.

AIOps nedir?

BT operasyonları için AI (bir diğer adıyla AIOps), büyük veri analitiği ve makine öğrenimi gibi AI teknolojilerinin rutin görevlerini otomatikleştirir ve BT sorunlarını belirleyip çözer. AIOps'un uygulanabilir olduğu diğer alanlar arasında performans izleme, veri analizi, genel otomasyon, sorun giderme ve olay günlüğü yer alır.

Bu projeleri yönetmek için BT ekipleri çeşitli AIOps araçlarına başvurabilir. AIOps aracı seçerken aranacak beş farklı kabiliyet vardır:

  • Kurallara uyum
  • Gerçek öğrenme
  • Kalıpların bilinen sorunlarla ilişkilendirilmesi
  • Sezgisel olma
  • AI olay motoru

Bazı kuruluşlar süreçlerine yapay zeka eklemeye başladıklarında yalnızca sınırlı AIOps işlevselliğine ihtiyaç duyabilir.

BT otomasyonu nedir?

BT otomasyonu, bir süreç veya görevin insan müdahalesi olmadan tekrar tekrar tamamlanması anlamına gelir. AI, görevlerini tamamlamak için algoritmalara güvenirken; BT otomasyonu, harekete geçen tetikleyicilere (manuel veya otomatik) bağlı yazılım araçlarını kullanır. Artık BT ortamında bir görevi insanlar yerine otomasyonun yaptığı pek çok senaryo vardır. Örneğin, bir yönetici, CI/CD ardışık düzenlerini otomatikleştirmek için Jenkins yazılımını kullanabilir.

BT iş akışlarını otomatikleştirmek isteyen kuruluşlar, çeşitli görevlerden birini seçebilir. Genel anlamda yaklaşacak olursak, BT yöneticileri olay yönetimini, uygulama dağıtımını, güvenlik ve uyumluluk görevlerini otomasyona bağlayabilir. Bunu yapmak için kuruluşlar BT otomasyon araçlarına güvenir.

Bir otomasyon aracı değişiklikleri güvenilir ve tekrar tekrar dağıtmalıdır. Bu gereklilik BT iş akışının birçok yönü için geçerlidir. Örneğin, Ansible ve Puppet gibi konfigürasyon yönetimi araçları süreçleri otomatikleştirir. Bu da BT ekiplerinin istenen durumu korumasına, genel verimliliği artırmasına ve insan hatasından kaynaklanan sorunları azaltmasına hatta ortadan kaldırmasına yardımcı olur.

BT ekipleri, BT altyapısı kaynak yönetimi, izleme ve otomatikleştirme için Azure Resource Manager şablonları veya Terraform gibi altyapı teknolojilerini kullanabilir.

Yapay zeka ve otomasyon birlikte nasıl çalışır?

BT otomasyonu, belirli bir düzeyde insan etkileşimine bağlıdır. İş akışı için bazı görevleri otomatikleştirebilir ancak yine de ilk komutları yazacak, bunları iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde sürdürecek ve ayarlayacak bir insana ihtiyaç duyar. AI algoritmalarında ise süreç daha karmaşık hale geldikçe, komut dosyalarının gözden geçirilmesini ve güncellenmesini yine insanlar sağlayabilir. Ancak kimi AI yaklaşımları makinelerin kendi kendilerini eğitmelerine olanak tanıyarak insan müdahalesini olabilecek asgari düzeye çekmektedir.

Gelecek hangisinde?

Yapay zeka, analiz etmek için büyük miktarda veriyle beslenir. Bu da işletmelere müşterileri, talep, tedarik zinciri ve çok daha fazlası hakkında bilgiler verir. İşletmeler bu denli büyük hacimli verilerle sistemlerini olması gerektiği gibi ve daha verimli çalışacak şekilde iyileştirebilir. Bu nedenle birçok uzman için yapay zeka iş dünyasının geleceğini tayin eden teknolojidir.

Yapay zeka ile otomasyonu birleştirmek, şirketler için gerçek gücün ve rekabet avantajının ortaya çıkacağı yerdir. Büyük miktarda veriyle beslenerek sizin için otomasyon programı yazabilecek bir şey hayal edin? Üstelik bir de bununla tasarruf edebileceğiniz zamanı düşünün! İşte yapay zekanın iş dünyasına vadettiği gelecek buna benziyor.