Yapay zeka destekli çözümler ile dijital dönüşüm
20.08.2021
Sosyal Medya

Yapay zeka destekli çözümler ile dijital dönüşüm

Dijital dönüşüm, şirketlerin son derece rekabetçi ve sürekli değişen iş ortamlarında, müşterilerine iyileştirilmiş değerler sunmaya devam etmelerinin en kritik itici güçlerinden biridir.

Yapay zeka, çeşitli endüstrilerde dijital dönüşümün merkezi sağlayıcılarından biri olarak kabul edilmiştir. Dönüşüm süreci, müşteri deneyimleri ve kültürü, iş süreçleri oluşturmak veya değiştirmek için dijital teknolojilerden yararlanmayı ve böylece müşterilerin değişen ihtiyaçlarını ve pazar standartlarını karşılamayı amaçlar. İşte burada yapay zeka devreye giriyor. Bu teknoloji, şirketlerin her zamankinden daha yenilikçi, daha esnek ve daha uyumlu olmalarını sağlıyor.

Karmaşık süreçleri ve sistemleri basitleştirirken hız, kolaylık ve maliyet optimizasyonu vaadi, yapay zekayı dijital dönüşümün en önemli araçlarından biri haline getiriyor. Birçokları AI’ı geleceğin teknolojisi olarak görse de, işlerini optimize etmek isteyen birçok şirket bu teknolojiyi şimdiden yoğun olarak kullanıyor.

Dijital dönüşümün en güçlü etkinleştiricilerinden biri olan yapay zekanın işinize nasıl katkı sağlayabileceğine göz atalım.

AI ve makine öğrenimi alanlarındaki gelişmeler

Makine öğrenimi, bilgisayarlara programlanmadan öğrenme yeteneği sağlayan bir yapay zeka disiplinidir. Makine öğrenimi, yeni verilere maruz kaldığında kendilerine büyümeyi ve değişmeyi öğretebilen bilgisayar programlarının geliştirilmesine odaklanır.

Makine öğrenimi süreci, veri madenciliğine benzer. Her iki sistem de kalıpları aramak için verileri tarar. Ancak veri madenciliği uygulamalarında olduğu gibi, insan kavrayışı için veri çıkarmak yerine, makine öğrenimi bu verileri tespit etmek ve ardından program eylemlerini buna göre ayarlamak için kullanır.

Derin öğrenme, sinir ağları ve doğal dil işleme gibi teknolojileri içeren yapay zeka ve makine öğrenimi, aynı zamanda anlayan, öğrenen, öngören, uyarlayan ve potansiyel olarak özerk çalışan daha gelişmiş sistemleri de kapsayabilir.

Sistemler gelecekteki davranışları öğrenebilir ve değiştirebilir, bu da daha akıllı cihazların ve programların oluşturulmasına yol açar. Algoritmaları beslemek için kapsamlı paralel işlem gücü, gelişmiş algoritmalar ve büyük veri kümelerinin birleşimi aslında bu yeni çağı başlattı.

Günümüzde derin öğrenme yoluyla eğitilmiş makinelerin yaptığı görüntü tanıma, birçok senaryoda insanlardan daha iyidir. Bu tanıma, taramalardan kandaki kanser göstergelerini belirlemeye ve MRI taramalarındaki tümörlere kadar uzanır. Bu trendle dijital inovasyonu yönlendirmek isteyen kuruluşlar, yapay zeka teknolojisi ve makine öğreniminin net ve belirli iş değeri sağlayabildiği bir dizi iş senaryosunu değerlendirmelidir.

Şirketlerde dijital dönüşüm ile iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

Verilerle ilgili olarak aklınıza gelebilecek ilk soru, onunla ne yapmanız ve nereden başlamanız gerektiğidir. Bunları cevaplamanıza yardımcı olmak için diğer yaygın soruları da kendinize sormalısınız: “Veriler müşterilerimin deneyimini nasıl iyileştirebilir? Birini işe almalı mıyım? Bir veritabanına yatırım yapmalı mıyım? Kaynak oluşturmak için yeterli veriye sahip olduğumu nasıl bilebilirim?”

Yapılması gereken ilk iş, ki bu da bir zorluktur, tüm verilerinizi organize bir şekilde toplamak ve işlemeye başlamak. Böylece bunlar, ekibiniz veya şirketiniz için anlamlı stratejik bilgiler haline gelir. Diğer bir soru, dijital dönüşümün tüm küçük ve orta ölçekli şirketlere ne zaman geleceği değil, hangi teknolojilerin gerekli ve öncelikli olacağıdır. Yapay zeka, başta ticaret ve finans sektörlerinde dijital dönüşüm için kullanılır. Örnek vermek gerekirse, teknoloji şirketleri liderlerinin KOBİ hizmetleri sunma fırsatlarını daha iyi anlamaları için bir temel oluşturabilir.

Veri ve yapay zeka, dijital dönüşüm yolculuğunda iş etkisini genişletmek isteyenler için stratejide kritik faktörlerdir. Veriler, süreçle uyumluysa ve şirketin rekabet avantajı olarak görülüyorsa anlamlıdır.

Dünyada dijital dönüşüm

Farklı sistemleri entegre etme ve birkaç günlük görevi otomatikleştirme olanağıyla, yapay zeka ve makine öğrenimi birçok kuruluşun iş stratejilerinin bir parçası haline geldiğinde dünyada dijital dönüşüm başka bir sıçrama yaptı.

Bu teknolojiler, daha hızlı ve verimli operasyonlar, dolayısıyla daha fazla üretkenlik sağlamanın yanı sıra, şirketiniz tarafından toplanan verilerin çeşitli şekillerde daha iyi kullanılmasını sağladığından dijital dönüşümde çok önemlidir. Tarihte üretilen tüm verilerin %90'ının son iki yılda üretildiği belirtiliyor ve bunları anlamlandırmak gerekiyor.

Makine Öğrenimi ve AI teknolojisi, mevcut ürünleri ve hizmetleri geliştirerek veya yenilikçi stratejiler olasılığıyla şirketi daha da ileriye götürmek için tüm bu bilgiyi kullanmamıza izin veriyor. Şüphesiz en önemli etki, içine girdiğimiz senaryo hakkında çok daha mükemmel bir fikir olan makinelerin insana verdiği öğrenmedir.

Yapay zeka teknolojisi ve onun alt disiplini makine öğrenimi, dijital dönüşümün en güçlü kahramanlarından ikisi ve bugün geliştirilen en verimli dijital araçların temelidir. Pazarın hızlanmasını, rekabet gücünü, müşterilerin deneyimlerini ve beklentilerini doğrudan etkileyen, giderek artan yenilikçi ve etkili çözümlerin sağlayıcılarıdır.

Trendleri yakalayın ve dönüşümün parçası olun

Dijital dönüşümün açtığı yolda, net ve tanımlanmış bir veri stratejisi olmadan yapay zekaya sahip olmanın yolu yok. Verilerinizi düzenlemediyseniz, yapay zeka hakkında ciddi şekilde konuşmanın bir anlamı da yoktur. Yapay zeka ve makine öğrenimi ile çalışmalara başlamadan önce ödevinizi iyi yapmanız gerekiyor.

Öncelikle verileri içe aktarmaya ve tercihen bulutta verimli bir şekilde depolamaya başlayın. Günümüzde, herhangi bir işletmenin ürettiği veri miktarını bir sunucuda veya bir veri merkezinde sürdürülebilir şekilde organize etmek daha zor hale geliyor. Bulut, muhtemelen takip etmek isteyeceğiniz yol olabilir.

Yapay zekaya yatırım yapmak, makineyi ve bunun gerçekleşmesi için düzenlenmiş veritabanlarından algoritmaları eğitmektir. Bu göreve yardımcı olmak adına, bulutta her şeyi çözmek için sürekli büyüyen bir hesaplama gücü mevcuttur.

Veri kullanımı, şirketlerin dijital dönüşümlerinde ve yönetiminde merkezi bir noktadır. Bunları rekabette avantaj elde etmek için kullanmak istiyorsanız yine stratejiye sahip olmak esastır.

Etkili ve kapsamlı bir veri okuryazarlığı oluşturmak, gerçek ölçekte etkili olmanın ve tüm bu bilgileri anlamlandırmak için toplu bir çabayla işletmeye iç görü kazandırmanın tek yoludur. Bu verileri birbirine bağlayabilecek, yapılandırabilecek ve analiz edebilecek süreçler ve kaynaklar oluşturmak gereklidir.

Şirketler, verileri daha verimli ve hızlı bir şekilde analiz edebilen yenilikçi teknolojilere ve süreçlere yapılan yatırımların değerini anlıyor.

Kısaca dijital dönüşüm, şirketler için en çok ihtiyaç duyulan sorunlara odaklanabilir. Bu öncelikler, ihtiyaç duyulan yeteneğe de bir tat katacaktır. Daha da önemlisi, teknoloji, veri okur yazarlığı, sürece hakim olmak gibi uzmanlıklara sahip olmak, teknoloji odaklı dönüşümü yaratma ve yürütme konusunda başarıya ulaşmanızda size yol gösterecektir.