Yakın gelecekte yaygınlaşacak 6 iş zekası trendi
14.04.2020
Sosyal Medya

Yakın gelecekte yaygınlaşacak 6 iş zekası trendi | İnnova

İş zekası çözümleri, şirketlerin ileriye yönelik sağlıklı kararlar verebilmesi ve analitik rekabette öne geçebilmesinde etkili oluyor. İş zekası trendleri sayesinde veriler ve karar verme arasında geçen zaman ve harcanan iş gücünün azalacağı öngörülüyor. Peki, iş zekası trendleri hangileri?

 

İş zekası ve iş analitiği; hızlı ve esnek sorgulamaya, doğru veriler ile analiz yapmaya, işletmenin performansı operasyonel ve finansal olarak izlemesine ve kişisel rapor oluşturulabilmesine olanak tanıyor.

 

Makine öğrenmesi

API ve diğer araçları kapsayan geniş bir kütüphane olan makine öğrenmesi insan müdahalesi olmaksızın sonuç çıkarabilme yeteneğine sahip uygulamalara dönüşebilecek modeller tasarlamayı ve eğitmeyi mümkün kılıyor. Makine öğrenimi, iş zekası için beklenen modele uymayan alışılmadık aktiviteleri veya müşteri davranışlarını vurguluyor.

 

Doğal dil işleme

Bilgisayar bilimini ve dil bilimini bir araya getiren dil işleme (NLP), insanların veriyle sohbet etmesini sağlıyor. En iyi NLP örneği olarak chatbotları verebiliriz. Chatbotlar sayesinde her zaman ulaşılabilir müşteri desteği sunmak mümkün oluyor.

 

Dijital asistan

Yapay zeka ve doğal dil işleme yardımıyla yaratılmış “sesle çalışan” dijital asistanlar, dili yazıya çevirmeye ve verilere dönüştürmeye başlıyor. Akıllı asistanların kullanımında ciddi bir artış bekleniyor. Sanal asistanların istekleri algılama, sınıflandırma ve gerçekleştirme becerisi genişledikte sağladığı çözümler ve uygulama alanları da artacaktır.

 

Veri yönetimi

Veri süreçleri; verileri edinmeyi, doğrulamayı, saklamayı, korumayı ve işlemeyi kapsıyor. Veri yönetimi bu süreçleri organize edebilmek ve sürdürebilmek anlamına geliyor. Verilerin doğru yönetilmesi, veri kalitesinde yaşanan problemleri ortadan kaldırabiliyor. Risk ve uyum süreçlerinin desteklenmesi sayesinde operasyonel verimlilik artıyor. şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlaması için veri yönetimi en etkin şekilde gerçekleştirebilmesi gerekiyor.

 

Veri hikaye anlatımı (Data storytelling)

Verilerdeki önemli noktalar birleştirildiğinde “veri hikaye anlatımı” ortaya çıkıyor. Veriyi öyküleştirmek sonuca yaklaşmayı kolaylaştırdığı gibi verilmek istenen mesajın etkili şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlıyor. Hikaye anlatımında izleyiciler konuşmanın merkezinde konumlandığından veri hikaye anlatımı, şirketlerin yeni iletişim dili olmaya başladı. Bu durumun ileride yaygınlaşması bekleniyor.

 

Bulut veri geçişi

Verilerin bulutta saklanması giderek yaygınlaşıyor. Verilerini bulutta saklayan şirketler düşük maliyet, erişim kolaylığı, güvenlik, esneklik ve ölçeklenebilirlik gibi pek çok avantaj elde ediyor. Bulut, iş ortakları veya müşterilerle güvenli pano (dashboard) paylaşımına da olanak tanıyor. Günümüzde  hibrit çözümler yaygın olarak deneyimleniyor. Gelecek süreçte çoklu bulut (multi cloud) stratejileri de yaygınlaşacak.

 

İnnova’dan iş zekası çözümleri

Kurumların raporlama ve analiz süreçlerini hızlandıran İnnova İş Zekası Çözümleri, gerçek veriye dayanan doğru kararların alınmasına yardımcı oluyor. 

İnnova’nın iş zekası çözümlerinin kapsamındaki hizmetleri şöyle sıralayabiliriz: 

  • Analiz ve değerlendirme 
  • İş zekası çözüm tasarımı 
  • Lisans temini/Lisans yenileme 
  • SLA kapsamında yönetim 
  • İmplementasyon ve entegrasyon 
  • Kaynak/Personel kiralama 
  • 7x24 teknik ve fonksiyonel destek 
  • Eğitim hizmetleri
  • Rutin bakım, sürüm yükseltme ve sorun giderme hizmetleri

İnnova'nın danışmanlık hizmeti verdiği SAP İş Zekası Çözümleri sayesinde uçtan uca kapsamlı bir çözüme kavuşabilir, iş süreçlerinizi hızlı ve verimli hale getirebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi almak için, İş Zekası Çözümleri sayfasını ziyaret edebilir ve doğrudan İnnova çözüm danışmanlarıyla temasa geçebilirsiniz.