Üretim sektörü için inovasyon ipuçları
1.12.2020
Sosyal Medya

Üretim sektörü için inovasyon ipuçları

Üretim sektörü, yenilikçi araçları kullanıma sokarak inovasyon adımları atsa da başarılı olmak için sadece araç kullanımı yeterli değil. Üretimde inovasyon için dikkat edilmesi gereken diğer konuları sizin için özetledik.

İnovasyon için acele etmeyin

İnovasyon kültürünü benimsemek, inovatif yaklaşımı hayata geçirmek için en önemli konu olsa da bazen öngörülemeyen aksaklıklar da yaşanabiliyor. Mevcut üretim süreçlerini yeni teknolojilerle iyileştirmeye çalışırken, büyük ölçekli üretim operasyonlarında yaşanabilecek beklenmedik sorunlar, üretimi durdurabilecek bir noktaya kadar varabiliyor.

Üretim sektöründeki geleneksel sistemlerin yanına yeni teknolojileri eklemek, inovasyonu başlatmak için en temel adım. Ancak bu iki yapıyı aralarında gerçek bir entegrasyon olmaksızın kullanmak, karşılaşılan sorunların başında geliyor. Bu teknolojik düzensizlik, çoğu zaman departmanların çalışma şekilleri ve söz konusu yeni teknolojinin çalışma prensibinin uyumsuzluğu nedeniyle de yaşanabiliyor.

Üretim sektöründe inovasyon için bunlara dikkat edin

İnovatif çözümleri iş süreçlerine dahil etmek isteyen şirketler, daha verimli süreçlere sahip olmak için, öncelikle kendi departmanlarında inovasyona elverişli çalışma biçimlerini benimsemeli.

Süreç olarak inovasyon

Bir inovasyon projesinin uygulanabilirliğini ölçmek için, onu net planlanmış bir süreç olarak ele almak gerekir. Yenilik yönetimini standartlaştırmayı sağlayacak ve geçişleri kolaylaştıracak bir yaklaşım için öncelikle aşağıdaki adımlar atılmalıdır.

  1. Söz konusu yeni teknolojinin operasyona sağlayacağı faydaları listeleyin.

  2. Dağıtım senaryoları geliştirin ve mevcut çözümleri değerlendirin.

  3. Operasyonunuzun genelinde kullanmayı planladığınız yeni teknolojiyi öncelikle küçük bir pilot proje ile deneyin. Böylece söz konusu çözümün ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını görebilirsiniz. Bu test ayrıca toplam sahip olma maliyetini de daha iyi tahmin etmenizi sağlayacaktır.

  4. Seçtiğiniz çözümü daha geniş ölçekte kullanıma sokun.

Net faydalar

Teknolojiyi yalnızca yeni olduğu için uygulamaya geçirmeyin. Operasyonunda kullanacağınız çözümlerin net sonuçlar sağlaması ve işinize değer katması gerekir. Bu nedenle çözümün toplam sahip olma maliyeti ve kârlılığı iyi değerlendirilmelidir. Diğer yandan, gerçekleştirilecek inovasyonun kurumunuza operasyonel ve uzun vadeli finansal yükler bindirmemesi gerekir.

Müşteri odaklılık

Akıllı sistemler ve bağlantılı cihazlar, üreticilere müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi analiz etme imkanı verir. Bu bilgileri yalnızca belirli gereklilikleri tamamlarken değil, aynı zamanda yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara uyum sağlamak için kullanmak, rekabet avantajı sağlar. Sürdürülebilirlik, bu konuda güncel ve iyi bir örnek teşkil ediyor. Tüketiciler artık çevre konusunda daha bilinçli ve sürdürülebilirlik, satın alma davranışını etkileyen en önemli tercih sebepleri arasına girmiş durumda. Üreticiler artık bu gereklilikler ışığında ürün tasarlarken, kullanılan akıllı sistemler üretime esneklik kazandırıyor ve süreçlere hız katıyor.

Çalışanları doğru konumlandırma

Geleceğin imalat pratikleri hem insanların hem de robotların yeteneklerinden faydalanacak. Bugün bile makineler ile insanların uyum içerisinde yüksek verimlilikle çalıştığı senaryolar görebiliyoruz. Örneğin, üretici firmalar eskiden uzun zaman gerektiren bazı görevleri yapay zeka destekli robotlar aracılığıyla çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor.

İnsan ve robot iş birliği, vasıflı çalışanlara yüksek değerli işlere ayırabilecekleri zamanı sağlarken, robotlar sayesinde operasyonlar da daha hızlı ve hatasız şekilde yürütülüyor.

İnovasyon ağı yaratma

Yeni teknolojiler eşi görülmemiş bir hızla pazarlara sunulurken, sürekli beklentileri karşılamakla sorumlu olan üreticilerin her inovasyonu operasyonlarında denemesi mümkün değil. Bu nedenle, sektör oyuncularını ve servis sağlayıcılarını kapsayan bir iş ortakları ağı oluşturmak, yeni üretim teknolojilerinin mümkün kıldığı ihtimallerden ve çözümlerin farklı operasyonlardaki test sonuçlarından haberdar olmak için etkili bir yöntem.

Öne Çıkan Yazılar
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir? Nasıl Çalışır?
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir? Nasıl Çalışır?
Robotik süreç otomasyonu (Robotic Process Automation - RPA) nedir? Nasıl çalışır? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağımız...
14.03.2019
Dijital Dönüşüm
Gelecekte tarım nasıl olacak?
Gelecekte tarım nasıl olacak?
Tarım sektörünün önemi küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ve değişkenlik gösteren pazar şartlarının etkisiyle giderek...
28.08.2020
Dijital Dönüşüm
Geleceğin akıllı şehir konsepti nasıl bir yaşam vadediyor?
Geleceğin akıllı şehir konsepti nasıl bir yaşam vadediyor?
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişen teknolojilerle yenilikçilik kavramlarını bir araya getiriliyor ve yeni bir...
17.04.2020
Dijital Dönüşüm
Kurumsal Hafıza Nedir, Nasıl Çalışır?
Kurumsal Hafıza Nedir, Nasıl Çalışır?
Kağıttan ekrana doğru hızla dijitalleşen belgeler ve iş süreçleri geleceğin kurumlarını şekillendiriyor. Belge ve süreç yönetimi...
29.02.2016
Dijital Dönüşüm
Küreselleşme 4.0 nedir, önceki evreleri nelerdir?
Küreselleşme 4.0 nedir, önceki evreleri nelerdir?
Dijitalleşmenin tüm alanlarda hızını artırdığı günümüzde, endüstrinin yeni formu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 kavramı...
28.07.2020
Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 ile Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar
Endüstri 4.0 İle Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar
Makinelerin kendi aralarında konuştuğu, üretimi insanların değil makinelerin organize ettiği Akıllı Fabrikalar ile üretimin...
13.07.2016
Dijital Dönüşüm