Oyunlaştırma ile işinizi ileriye taşıyın
30.09.2021
Sosyal Medya

Oyunlaştırma ile işinizi ileriye taşıyın

Müşterilerin bir markayla etkileşime geçmesini sağlamak günümüzde karşılaşılan yaygın bir zorluk. İşletmeler sürekli müşteri katılımını ve sayısını artırmanın yenilikçi yollarını arıyor. Müşteri ya da kullanıcı katılımı, işletmelerin ürünlerini veya hizmetlerini, müşteri beklentilerine göre optimize etmesine yardımcı olan, kapsamlı, kişiselleştirilmiş ve uzun vadeli ilişkiler kurulmasına olanak tanır.

Oyunlaştırma, oyun tasarımı öğelerinin ve ilkelerinin oyun dışı bağlamlarda uygulanmasıdır. Kullanıcı katılımını, kurumsal üretkenliği, öğrenmeyi ve kitlesel kaynak kullanımını artırmak; çalışanların işe alınmasında ve değerlendirilmesinde, sistemlerin kullanışlılığını iyileştirme girişimlerinde oyun tasarımı öğelerinin kullanılmasını içerir. Şeffaflık, oyun ve meydan okuma gibi faktörlerin bir karışımı ile oyunlardaki eğlence unsurunun özünü alıp, daha fazla katılım ve üretkenlik sağlamak için iş süreçlerine dahil eder.

Oyun mekanikleri ve dinamikleri nelerdir?

Oyun mekaniği, dijital bir platformda ya da programda görünen kurallar ve ödüllerdir. Puanlar, seviyeler, görevler, skor tabloları, rozetler ve ilerleme gibi öğeler içerir. Oyun mekanikleri, katılımcıların bir oyunlaştırma programıyla nasıl etkileşime geçeceklerini, programın adımlarını ve başarılarla ilgili geri bildirimleri belirler.

Oyun dinamiği, oyun mekaniklerinin insanlarda uyandırdığı duygu, davranış ve arzuları ifade eder. Örneğin, liderlik tabloları aracılığıyla rekabeti kızıştırabilir ve ekip görevleri aracılığıyla iş birliği pratiği kazandırabilir. Oyun dinamikleri katılımı teşvik, katılımcıları ise motive etmek için oyun mekanikleriyle birlikte kullanılır.

Oyunlaştırma nasıl çalışır?

Oyunlaştırma, iş amaçlarının ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için dijital platformlara eklenen oyun mekaniği ve oyun dinamikleri aracılığıyla katılımcılara proaktif yönergeler ve geri bildirimler sağlar.

Etkileyici bir oyunlaştırma deneyimi katılımcıların duygularına dokunur. Katılımcıların hedeflere ulaşmak için tamamlayabileceği en iyi etkinlikleri gösterir. Çalışanlar veya müşteriler, bir oyunlaştırma programıyla etkileşime girdiklerinde, gösterdikleri performans hakkında anında geri bildirim alırlar ve sonraki adımların ne olması gerektiğine dair oyunlaştırma programını kılavuz olarak kullanabilirler.

İş dünyasında oyunlaştırmanın faydaları

Oyunlaştırma çalışanların ilgisini çekmek, onlara yeni beceriler kazandırmak, iş süreçlerindeki sorunları çözmek ve değişikliklere adapte olmaları için etkililiği kanıtlanmış bir yöntemdir. İş dünyasında oyunlaştırmayı uygulamanın temel faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İyileştirilmiş Performans: Oyunlaştırma, sürekli etkileşime, iş birliğini artırmaya ve iş performansını iyileştirmeye yardımcı olur. Çoğu oyunlaştırma platformu, kuruluşların tıklamalar, başarılar, puanlar, ödüller ve müşteri ilgi alanları ile ilişkilendirilecek çok miktarda müşteri verisi toplamasına olanak tanır. Bu, genel iş performansını iyileştirmeye etmeye yardımcı olabilecek değerli içgörüler ve bilgiler sağlar.
  • Yarışma: Oyunlaştırma, katılımcılar arasında sağlıklı rekabeti teşvik eder ve performans iyileştirmeleri için eğlenceli bir itici güç olur. Katılımcılar, başarılarını motivasyon faktörleri olarak algılar, puanları, lider panoları ve sıralama sistemleri aracılığıyla birbirleriyle rekabet ederler.
  • Verimlilik: Oyunlaştırma üretkenliği artırmak için takdir rozetlerini kullanır. İnsanların performanslarını takip etmelerini ve daha iyi performans için motive olmalarını sağlar. Kullanıcı davranışı gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve daha iyi stratejiler oluşturmak için kullanılabilir.
  • Katılım: Oyunlaştırma, uygulanma alanı ve amacına göre çalışan veya müşteri katılımını artırır. Katılımcıların daha fazlası için geri dönmesini sağlayan somut etkileşimleri mümkün kılar. Oyunlaştırmadaki eğlenceli unsur, insanları katılmaya ve meşgul olmaya teşvik etmesidir.
  • Maliyet Optimizasyonu: Oyunlaştırma, maliyet optimizasyonu için kullanılabilecek etkili bir araçtır. Eğitim ve geliştirme maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir.
  • Eğitim: Oyunlaştırma müşteriler ile çalışanlara yeni bir ürün, hizmet ya da araç sunmanın ve onları bir konuda bilgilendirmenin yaratıcı bir yoludur. Ürün veya hizmetlerle ilgili eğitimlerde çok etkili olan tasarım tabanlı yaklaşım kullanılır.
  • Ödüller: Oyunlaştırma, ödül ve takdir programlarının etkinliğini arttırır. Ödüller, insanları bir eylemi tamamlamaya yönlendirir. Ödüllerin cezbedici olması bir oyunlaştırma programının başarısı için kritiktir. Yalnızca takdir rozetleri insanları motive etme konusunda yeterli olmayabilir.

Etkili bir oyunlaştırma stratejisinin dört temel ilkesi

İş hedefinizi belirleyin

Herhangi bir oyunlaştırma tekniğini uygulamadan önce, iş hedefleri net bir şekilde belirlenmeli ve oyunlaştırma tasarımı bu hedefler doğrultusunda tasarlanmalıdır. Ayrıca belirtilen iş hedeflerine ulaşmak için oyunlaştırma yönteminin kullanılmasının ne kadar etkili olacağının değerlendirilmesi gereklidir.

Hedef kitlenizi belirleyin

Doğru hedef kitleyi belirlemek ve onların ilgi alanlarına uygun oyunlaştırma tekniklerini tasarlamak önemlidir. Kitleyi harekete geçirebilecek kadar tanımak sürekli katılımı sağlamak için kritiktir.

Uygun bir oyun stratejisi tanımlayın ve tasarlayın

Strateji, kullanıcıların anlaması ve hemen başlaması için yeterince basit olmalıdır. Buraya müşteri katılımını artırmayı hedefleyen eğlenceli bir unsurun da eklenmesi gerekir. Ödüller, insanları başarmaya motive etmeli ve adil olmalıdır.

Zamanında geri bildirime odaklanın

Zamanında ve sürekli geribildirim, katılımcıların performanslarını geliştirmelerini sağlar. Geri bildirimin sunumu da önemlidir. Grafikler, analizler ve ayrıntılı raporlarla geri bildirim oyunun etkisini artırır.