Mobil sahalarda enerji yönetimi yapay zekaya emanet
3.02.2021
Sosyal Medya

Mobil sahalarda enerji yönetimi yapay zekaya emanet

Birçok farklı alandaki başarılı çalışmalarıyla gün geçtikçe kurumsal dünyada kendine daha fazla yer bulan yapay zeka, mobil sahalarda enerji yönetimi için de fayda sağlıyor.

Yapay zeka modelleri, kurumlara öngörücü bakım, anomali tespit, tahminleme, müşteri deneyimi, karar destek ve Büyük Veri yaklaşımlarıyla rekabet avantajı sağlıyor. Henüz meydana gelmemiş sorunların önceden tespiti, cihaz ve müşterilerin davranış desenlerinin saptanması ve Büyük Veri ışığında kararlar alınmasını mümkün kılan yapay zeka modelleri; sahada yaşanabilecek aksaklıkları asgariye indirgeyip maliyetleri azaltıyor ve bunların sonucunda müşteri memnuniyetini artırıyor.

Yapay zekanın anomali tespiti, öngörücü bakım ve tahminleme modelleri kullanması, mobil sahaların verimliliğini artırmak adına önem taşıyor. Bu sayede arızalar daha ortaya çıkmadan fark edilebiliyor, sıra dışı gelişmeler anında algılanıyor ve olası sorunlar, önceden öngörülerek gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor.

Öngörücü bakım

Öngörücü bakım, operasyonların sorunsuz ilerlemesi için henüz ortaya çıkmamış sorunların engellenmesini sağlar. Kurumunuzda bulunan herhangi bir cihazın ya da cihaz gruplarının davranışlarını izleyen ve analiz eden model, arızaları gerçekleşmeden tespit eder ve gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlar. Öngörücü bakım sayesinde, sağladığınız hizmet ya da gerçekleştirdiğiniz üretim operasyonlarında yaşanabilecek kesintiler asgari seviyeye indirgenir ve gelir kaybı yaşanmasının önüne geçilir. Arızaların önceden tespit edilerek operasyonel planlamalarının yapılabilmesi kurumlarda verimlilik artışı sağlar.

Anomali tespiti

Anomali tespiti, operasyondaki sıra dışı gelişmelerin fark edilmesi için kullanılan ileri seviye bir yapay zeka modelidir. Hizmet veya üretim süreçlerinde kullanılan bir cihazın ya da müşterinin davranışlarındaki değişiklikleri hem anlık hem de tarihsel olarak gözetim altında tutar. Sakıncalı durumların tespitinde sistem yöneticilerini uyarır ve gerçek zamanlı müdahalelerde bulunulması sağlanır. Yapay zeka, anormal bir durumla karşılaştığında onu zamanı, içeriği ve konumu gibi açılardan değerlendirerek yüksek doğrulukla sonuçlar alınmasını hedefler.

Servis kesintilerine veda

InnovAI Akıllı Enerji Yedekleme Servisi, mobil sahalardaki yedekleme enerji kaynakları akülerin ömürlerini makine öğrenimi modelleri yardımıyla önceden tahmin eder. Bu sayede sahada oluşacak enerji kesintilerinin önüne geçer. Enerji yedeklemeleri için düşük bütçelerle CAPEX/OPEX yönetim süreçleri optimize edilir.

InnovAI Akıllı Enerji Yedekleme Servisi, dahili ve çevresel değişkenleri hesaplayarak, enerji kaynaklarının kalan pil ömürlerini öngörür, mobil tesislerin enerji ihtiyaçlarını dinamik olarak planlar ve gereksinimleri önceliklendirir. Sistem ayrıca akü yaşı, kritiklik seviyeleri ve deprem önceliği gibi faktörleri de dikkate alır.