Makine Öğrenimi, dijital işleri nasıl değiştiriyor?
17.11.2020
Sosyal Medya

Makine Öğrenimi, dijital işleri nasıl değiştiriyor?

İletişim sistemlerine entegre çalışan Makine Öğrenimi teknikleri, kullanıcı verilerindeki karmaşık paternleri analiz etmeyi mümkün kılıyor ve verimlilik artışı sağlıyor.

İş dünyasında bir firmanın gücü, kimliği ve kültürünün, çalışanları olduğu söylenir. Dijital dönüşüm çağında, bu durumun değiştiğini söylemek mümkün. Artık bir firmanın gücü, sahip olduğu veriyle ölçülür diyebiliriz. Günümüzde ürün ve hizmetleri şekillendiren, müşteri deneyimini iyileştiren ve tüm bunların sonucu olarak markayı tanımlayan başlıca kaynak da yine veri olarak görülüyor.

Büyük Veri platformları, firmalara çalışan etkileşimleri, giriş-çıkış zamanları ve üretkenlik artışları gibi kendi operasyonlarına dair zengin bilgiler sunarken, henüz organizasyondaki yapılandırılmamış, ham veriyi yönetemiyor. Bugüne kadar ofis iletişiminin ürettiği ve işlenemeyen veriler ise yeni nesil çözümlerle anlamlı bilgilere dönüştürülebiliyor.

İletişimden bilgi üretmek

Evden çalışma trendinin yaşandığı günümüzde, şirketler iç ve dış iletişimlerinin önemli bir bölümünü video konferans sistemleri üzerinde gerçekleştiriyor. Gerek çalışanların kendi arasındaki konuşmaları gerek müşteri etkileşimleri, şirketin iç ve dış süreçlerine dair, bir anketin sunabileceğinden çok daha kıymetli içgörüler ortaya koyuyor.

Otomatik analiz süreçleri, karmaşık bir video veya ses içeriğindeki paternleri fark etmek için gerekli nüansları algılayamayabiliyor. Bu noktada, yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkan Makine Öğrenimi, iletişimden katma değer yaratma görevini üstleniyor.

Anonim Makine Öğrenimi

Geride bıraktığımız son iki yılda, daha fazla kurumsal iletişim sistemi Makine Öğrenimi ile entegre edildi. Bu sayede, kurumlar için kullanıcı verilerindeki karmaşık paternleri analiz etmek ve kurum içi iletişimde verimliliği artırmak mümkün hale geldi. Bu çalışmalar arttıkça, veri bilimcilerle yöneticilerin iş birliği, kurumlarda birçok yeni verimlilik artışı potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edecek.

Örneğin, kullanıcıların web kameralarını nasıl kullandığını analiz etmek, kurum içi kullanıma sunulacak bir uygulamada popüler tercihin varsayılan olarak ayarlanmasını mümkün kılıyor. Bu, her ne kadar ufak bir iyileştirme gibi görünse de Makine Öğrenimi ve Büyük Veri analizi kullanarak kurum içi iletişimin geliştirilmesi için yapılabilecek sayısız geliştirmeden yalnızca bir tanesi.

İletişimden değer üretmek

Makine Öğrenimi, satış ve pazarlama alanında çalışan temsilcilerin müşteri etkileşimlerini de hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Otomatik öğrenme tekniği sayesinde, temsilcilerin görüşme esnasındaki iletişim şekillerini karşılarındaki müşteriye göre uyarlamalarına olanak tanıyor. Benzer şekilde, müşteri hizmetleri ekipleri hangi müşterilerin telefon, hangilerinin yazılı ya da görüntülü görüşmeyi tercih ettiklerini ve genellikle hangi zamanlarda müsait olduklarını görebiliyor. Bu bilgiler, müşteriyle pozitif bir etkileşime geçebilmek için avantaj sağlıyor.

Bilgiye dayalı kararlar

Her müşteri ve tüketici etkileşimi, kurumlar için yeni veriler yaratıyor. İletişim bilgilerinden müşteri tercihlerine, sipariş miktarlarından teknik beklentilere kadar her şey, Makine Öğrenimi’nin süzgecinden geçirildiğinde, ortaya yeni bilgiler çıkartmak mümkün oluyor. Yeterli veri sağlanan gelişmiş bir sistemle, dijital pazarlamada hangi görselin daha çok etki alacağını ya da hangi satış toplantısından nasıl bir sonuç alacağınızı önceden kestirebilmek mümkün. Bu bilgiler ışığında pazarlama stratejisini yeniden değerlendirmek ve bilgiye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Makine Öğrenimi’nin kurumsal dünyaya sağladığı tek fayda, satışları artırma potansiyeli değil. Verilerden anlamlı bilgiler üreten ve uygulamaya koyan kurumlar, ideal müşteri deneyimini sunmak için ne yapmaları gerektiğini de ortaya çıkan içgörülerden öğrenebiliyor.