Kurumlar DevOps ile inovasyonu hızlandırabilir
16.09.2020
Sosyal Medya

Kurumlar DevOps ile inovasyonu hızlandırabilir

DevOps ekipleri, geleneksel yazılım geliştirme çalışmalarının aksine, birkaç saat içerisinde yeni kod geliştirerek inovasyonu hızlandırma çalışmalarına katkı sağlıyorlar. Bir ürünün pazara çıkış süresini (time-to-market) hızlandırmak, altyapı süreçlerinin, test ve konuşlandırmanın otomasyonuna dayanıyor.

 

Artık donanımlar gibi yazılımların da hızlı bir güncellenme döngüsüne girdiği bir dönemdeyiz. İş uygulamaları da bireysel uygulamalardaki trendi yakaladılar ve her yeni uygulamayla değişen beklentileri karşılayabilecek yaklaşımı benimsemeye başladılar. Dünyadaki inovasyonların ve kurumların kendi dijital dönüşümünün yansımalarını yazılımlarda görebilmek mümkün oluyor.

 

Bunun için veri uzmanları, DevOps yaklaşımının daha kaliteli sonuçlar almasına yardımcı oluyor. Böylece yazılımlarda daha hızlı düzeltmeler daha düşük maliyetle gerçekleştirilebiliyor. Ancak tüm bunların olması için, teknoloji yatırımından çok kurum içi kültürün uygunluğu önemli.

 

Hepimizin bildiği gibi, inovasyonlar dijital dönüşümün itici gücü. CB Insights'ın İnovasyon Durumu raporuna göre iş liderlerinin yüzde 78'i artan inovasyon kavramına odaklanıyorlar. Yani, aynı şeyleri daha iyi yapmak istiyorlar ve bunun için yıkıcı inovasyonları görmezden gelebiliyorlar. Artan inovasyon uygulamalarını başarıyla gerçekleştirebilen şirketlerin, yeni ve inovatif ürün ve hizmetleri pazara sunma oranı da 3 kat artıyor.

 

Başarılı dijital dönüşüm için DevOps yaklaşımı

Geliştirme (Dev) ve BT operasyonlarının (Ops) kısaltmasından meydana gelen DevOps sayesinde BT'nin işleyişi yeniden düzenlenebiliyor. DevOps konsepti, siloları, uygulama geliştirme, test ve kalite güvence (QA) ile BT operasyonları ekiplerinin yapısını değiştiriyor. Bu anlayış ile ortaya çıkan yeni ekiplerde geliştiriciler, testçiler, platform mimarları ve sistem yöneticileri bir arada çalışarak, konseptten son ürüne kadar sorumluluğu paylaşıyorlar.

 

DevOps ekiplerinin kullandığı Sade (lean) ve Çevik (agile) BT uygulamaları, iş akışlarını ve projeleri kolaylaştırıyor. Bu da konseptin, ana vizyonu olan düşük maliyetle yüksek performansı gerçekleştirmesini sağlıyor.

 

Teknoloji kadar kurum kültürü de önemli

DevOps hızı genelde bir şirketin dijital dönüşümdeki başarısını ortaya koyan bir ölçüt. Puppet'ın bir raporuna göre, bu konuda Avrupalı şirketler elini daha hızlı tutmuş durumda. Avrupa'daki şirketlerin yüzde 43'ü DevOps uygulamalarını tamamen benimsemiş durumda. ABD ve Asya-Pasifik bölgelerinde ise bu oran yüzde 38 seviyesinde.

 

Rapor, birçok şirketin DevOps uygulamalarını bünyelerine katmak için daha çalışmaları gerektiğini belirtirken, zaman alan işlerin otomasyon sistemlerine aktarılarak, çalışanların ana hedeflere odaklanmasını gerektiğini de yazıyor. Fakat DevOps ve dijital dönüşüm süreçlerinde ilerleme kaydedebilmek için, aslında teknolojik uygulamalardan çok, tıpkı DevOps'un kendi yapısında olduğu gibi, kültürel bir değişim gerekiyor.

 

Kurumlar DevOps ile inovasyonu hızlandırabilir

 

Hız ve müşteri memnuniyeti odaklı geliştiriciler, artık önceliklerini yazılım ve ürün kararlılığı yapmalılar. Bu da DevOps liderlerinin değişime açık ve dirayetli olmaları gerektiğini gösteriyor.

 

Elbette teknik tarafta da bazı değişimler olması şart. Geliştiriciler açısından ortak çalışma, hata takibi ve kod yönetimi araç ve platformlarını belirleyecek çevik geliştirme teknikleri gerekli. Otomasyon süreçlerine test araçlarının da katılması, sürekli test yaklaşımıyla hızlı ve hatasız sonuçlar almayı sağlıyor. Diğer yandan sunucusuz bilişim (serverless computing) ve altyapı olarak kod (infrastructure as code) gibi yeni yaklaşımların da ekip bünyesinde yankı bulmasını beklemek son derece normal.

 

Çoklu bulut uyumlu geliştirme süreçleri

Bulut, veri ve depolama çözümleri de DevOps ekiplerinin birden fazla veri kaynağı ve altyapı kullanabilmesi gereksinimini ortaya koyuyor. İşiniz için açık, özel ve hibrit bulut yapılarının hepsinden aynı anda faydalanmanız gerekebilir. Uygulama verilerinin yaşam döngüsünü yönetecek çözümler de veri yoğun, durum odaklı uygulamalarda hayatı kolaylaştırabilir.

 

Güçlü bir DevOps kültürü, doğru teknolojilerle birleştiğinde, kurumların daha sık denemeler yapabilmesine olanak veriyor. Bu da hızlı bir şekilde olumsuz sonuç alabilme ve iş planlama sürecine fikirlerin düzeltilerek yeniden entegrasyonunu mümkün hale getiriyor. Dolayısıyla, bir şirket için son derece maliyetli olabilecek deneme yanılma süreçleri, kurum içinde hızlı bir şekilde tamamlanarak, doğru inovasyonu bulmak kolaylaşıyor.