Karmaşık çoklu bulut ortamlarında iş zekâsı
14.01.2021
Sosyal Medya

Karmaşık çoklu bulut ortamlarında iş zekâsı

Bulut kullanımının artması ile karşımıza çıkan çoklu bulut ortamlarında iş zekası çözümleri kullanmak kurumlar için ek avantajlar sağlıyor.

Günümüzde bulut hizmetleri her seviyede kurum tarafından tercih edilecek yaygınlığa ulaşmış durumda. Bu da hizmet çeşitliliğinin ciddi şekilde arttığını gösteriyor ancak her bulut hizmeti aynı işlevleri sunmuyor. Bu nedenle şirketlerin yüzde 85'i çoklu bulut yaklaşımını benimsemiş durumda.

Çoklu bulut şirketleri tek bir sağlayıcıya bağlı kalmak istemiyor. Gartner tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, bu şirketler için en önemli önceliği bir üreticiye bağımlı kalmaktan ve sınırlı bir hizmet yelpazesine erişmekten kaçınmak oluşturuyor. Buna göre, çoklu bulut şirketleri, teknoloji yığınlarının bireysel gereksinimleri ile ilgili olarak birkaç sağlayıcının güçlü yönlerinden yararlanmak istiyor. Sonuç olarak, kendilerine hem daha fazla esneklik hem de verileri, uygulamaları ve hizmetleri üzerinde kontrol şansı tanıyan çözümlere yöneliyorlar.

Tek bir üreticiye bağlı kalma sorununa ek olarak, şirketlerin çoklu bulut yaklaşımını tercih etmelerinin başka nedenleri de var. Bitkom tarafından yayınlanan bulut izleme raporuna göre, şirketlerin yüzde 55'i çalışanlarına çeşitli hizmetler sunabilmek için çoklu buluta güveniyor. Kurumların yüzde 24’ü iş yüklerinin ve diğer şirket kaynaklarının birden çok bulutta dağıtımındaki katma değerin farkında. Katılımcı şirketlerin yüzde 20'si ise bu şekilde başarısızlık riskini en aza indirmek isterken, yüzde 6’sı bulut hizmeti sağlayıcılarının rekabet nedeniyle fiyatlarını olabildiğince düşük tutması gerektiğine güvenerek maliyet tasarrufu elde etmeyi bekliyor.

İş zekası çözümleri, verinin tüm potansiyelini kullanabiliyor

Çoklu bulut şirketleri sürekli olarak büyük miktarda veri üretir. Çoklu bulut ortamında, ilgili bilgiler ve veriler farklı veri tabanlarına dağıtılır. İş zekâsı çözümleri, bu miktardaki veriyi "evcilleştirmeye" yardımcı olur: Onları analiz eder ve sonuçları, örneğin raporlama için kullanmak üzere etkileşimli bir gösterge panosunda görselleştirir.

Buna ek olarak iç süreçlere, aynı zamanda pazar ve rekabet gelişmelerine ilişkin önemli içgörüler için temel oluştururlar. Hızlı, esnek ve hepsinden önemlisi veri odaklı kalmak, değişimlere doğru önlemlerle tepki verebilmek isteyen şirketlerin bu çözümlerden faydalanması gerekir.

Farklı SQL lehçelerini anlayabilmek

Günümüzde birçok şirket, iş zekâsı verilerini etkin bir şekilde yönetmek için gerekli olan veritabanlarını daha ucuz bir alternatif olan buluta taşıyor. Çeşitli sağlayıcılar ayrıca veritabanı pazarında bulut tabanlı çözümler sunuyor. Ancak her veritabanı kendi SQL lehçesine dayanmaktadır.

Farklı veritabanları ve dolayısıyla SQL diyalektleri kullanımda olduğu anda, bir BI platformunun çoklu bulut ortamında tüm verileri toplamak ve işlemek için tüm farklı dilleri ya da lehçe adı verilen kullanımları "anlayabilmesi" gerekir.

Öte yandan, çoklu bulut iş zekâsı platformları kodları yeni koşullara otomatik olarak uyarlayarak mevcut iş mantığı ve veri modellerinin de yeni veritabanı sistemlerinde yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. İş zekâsı araçlarının çoğu halihazırda birkaç lehçeyi destekler ve yeni lehçelerin entegrasyonunu mümkün kılan kabiliyetlere sahiptir.

Çoklu bulut ve iş zekâsı birlikteliği artık hayal değil

Gelecekte, çoklu bulut kavramları ve etkili iş zekasının birleşimi, özellikle dijitalleşme süreçlerine daha fazla yatırım yapmak isteyen şirketler için giderek daha büyük önem kazanacak.

Çoklu bulut ve iş zekâsı, karmaşık ortamlarda büyük miktarda verinin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar, mevcut ve gelecekteki gelişmeler ile eğilimler hakkında değerli bilgiler elde edilmesine olanak tanır. Bu nedenle şirketler, kurumsal verilerinin verimli bir şekilde işlenmesini sağlamak için bugün teknoloji yığınları ve kendi iş geliştirmeleri için neye ihtiyaç duyduklarını öğrenmek zorundadır.