İşletmenize inovatif fikir üretimi ile değer katın
4.09.2020
Sosyal Medya

İşletmenize inovatif fikir üretimi ile değer katın

İş dünyasında değişim yadsınamaz bir gerçek. Küreselleşme ve yoğun rekabet nedeniyle değişime ayak uyduracak yöntemleri uygulamanın yanı sıra değişimi yönlendirecek yenilikleri de ortaya koymak önem taşıyor. Peki, inovatif fikir üretimi ile işletmeye değer katmak için ne yapmak gerekiyor? Blog yazımızda bu konuya açıklık getiriyoruz.

 

Haberleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler iş yaşamını şekillendiriyor. İş yapma yöntemlerinde geleneksel yaklaşımların yerini çağdaş yaklaşım ve kavramlar alıyor. Bu değişimlerin gerçekleşebilmesi inovatif yapıya sahip olunmasını gerektiriyor.

İnovasyon kaynakları nelerdir?

İnovasyon işletmeler için yeni fikirler uygulamak, dinamik ürünler yaratmak veya mevcut hizmetleri geliştirmek anlamına geliyor. İnovatif fikirlerin kaynağı olabilecek unsurlar hem işletme içinde hem işletme dışında var olan unsurlardan oluşuyor. Vizyon, misyon, kurumsal sosyal sorumluluk gibi modern yönetim kavramlarının çoğunu ilk kez kullanan Avustralyalı yönetim bilimci Peter F. Drucker inovasyon kaynaklarını içsel ve dışsal olarak ikiye ayırıyor. Bu doğrultuda inovasyon kaynakları şöyle:

  • Beklenmeyen durumlar, uyuşmazlıklar (aykırılıklar), süreç ihtiyaçları, endüstri ve pazarda değişimler (işletme içi kaynaklar)
  • Demografik değişimler, algılarda değişimler, yeni bilgi (işletme dışı kaynaklar)

İnovasyon kaynakları inovatif fikirlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor. Drucker’a göre başarılı şirketler işletme içi kaynaklardan yararlanabiliyor. Bu noktada çalışanların yeterince yaratıcı olamayacağı gibi önyargılardan kurtulmak önem taşıyor. Ürün ve üretim sürecini iyileştirmenin yeni yollarını araştırmak için çalışanlarını cesaretlendirmek isteyen işletmeler inovatif fikirler yarışması gibi etkinliklerle örgüt kültürünü inovasyonla harmanlıyor. İşletmelerin iç kaynaklara önem vermekle birlikte dış kaynakları da fikir arama sürecine dâhil etmesi önem taşıyor.

 

İnovatif fikir nasıl geliştirilir?

İnovatif fikir üretimi, toplumun değişime açık olması ve inovasyonu kabul etmesiyle başlıyor. Bunun yanı sıra bir takım kişilik özelliklerine de sahip olunması gerekiyor. İnovatif fikir üretimi için sahip olunması gereken kişilik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • İradeli ve kararlı olup sonuç odaklı düşünebilmek (iç disiplin)
  • Gözlem yetisi
  • Farklı bakış açısına sahip olmak
  • Sorgulayıcı olmak
  • Sağduyulu ve duyarlı olmak

Değişime açık toplum ve kişilik özelliklerine sahip olunmasıyla oluşan ortamda inovatif düşünce süreci problemin tespit edilmesiyle başlıyor. Ardından problemi çözüp ihtiyacı karşılayabilecek çözüm üretiliyor. Buluşun ortaya çıkması ve deneyimin ardından ölçme, değerleme süreci ve sonlandırma süreci ile süreç sonlanıyor.

İnnovatif Düş’ün Projesi

Teknolojinin sihirli bir değnek gibi, dokunduğu şeyi dönüştürdüğü çağımızda inovasyon, ülkeler için gelişmişlik düzeyinin belirleyicisi oluyor. Öyle ki, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dan AR-GE harcamalarına ayrılan payın yüzde 2’den fazla olması ülkeyi gelişmiş ülke statüsüne yerleştiriyor.

 

Global İnovasyon Endeksi raporuna göre Türkiye, 129 ülke arasında 49'uncu sırada. Türkiye’nin inovatif ülke olarak anılmasına katkıda bulunmak üzere geliştirdiğimiz projelerden biri olan İnnovatif Düş’ün Projesi, iç inovasyon kaynaklarını değerlendirmemize olanak tanıyor. İnnovalılar fikirlerini www.innova.com.tr web sitemizdeki İnnovatif Düş’ün sayfasından 7/24 paylaşabiliyor.Bu sayede Türkiye’nin inovatif ülke olma yolculuğuna katkıda bulunabiliyor ve çeşitli fırsatlar elde edebiliyor.