IoT ile Akıllı Envanter Yönetimi dijitalleşiyor
26.11.2020
Sosyal Medya

IoT ile Akıllı Envanter Yönetimi dijitalleşiyor

Akıllı Envanter Yönetimi çözümleri, geleneksel envanter yönetimi yaklaşımından farklı olarak IoT kullanarak dijitalleşmeyi kolaylaştırıyor.

Uçtan uca otomasyona olanak tanıyan Akıllı Envanter Yönetimi yaklaşımında, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojilerinden faydalanılıyor.

Akıllı Envanter Yönetimi nasıl yapılır?

Bu süreçte öncelikle her bir stok öğesine bir RFID etiketi atanır. Alıcı görevi gören bu etiketin içerisinde ise ilgili öğeye ait tüm bilgileri dijital olarak saklayan bir kimlik numarası yer alır. Herhangi bir RFID okuyucusuyla taratıldığında, bulutta depolanan ürün modeli, stok sayısı, son kullanma tarihi ve benzeri bilgiler kullanıcılara gösterilir.

Marketwatch tarafından gerçekleştirilen güncel bir araştırmaya göre, küresel üretim piyasalarındaki şirketlerin yalnızca 33’ü herhangi bir envanter yönetimi yazılımı kullanırken, araştırmaya katılan firmaların yüzde 67’si ise stok yönetimini hala Excel tablolarında tuttuklarını açıkladı. Excel kullanan şirketler, her ay stok verilerini elle elektronik tablolara geçirmek için ortalama 18 saat harcıyor. Araştırma şirketi, söz konusu bu elektronik tabloların yüzde 88’inin en az bir hata içerdiğini de belirtiyor.

Akıllı Envanter Yönetimi’nin avantajları

IIoT ve RFID teknolojileriyle hayata geçirilen Akıllı Envanter Yönetimi çözümleri, üretici firmalara her ay 20 saate yakın zaman tasarrufu gerçekleştirmelerinin yanı sıra, envanterlerini hatasız yönetmelerini ve depo operasyonlarına dair gerçek zamanlı verilere ulaşmalarını sağlıyor.

RFID okuyucuları aracılığıyla verilere ulaşılmasını ve onlardan gerçek zamanlı öngörüler üretilmesini sağlayan Akıllı Envanter Yönetimi, iş süreçlerini iyileştirerek Akıllı Fabrika yaklaşımının mihenk taşlarından birisini oluşturuyor.

Nesnelerin İnterneti destekli Akıllı Envanter Yönetimi çözümlerinin üretici firmalara sağladığı en büyük avantajlar ise aşağıdaki şekilde sıralanıyor.

  1. Akıllı Envanter Yönetimi ile depo süreçlerinin otomasyonu

RFID ve IIoT sayesinde veri toplama kadar, cihazları otomasyona dahil etmek de son derece kolay. Böylece üreticilerin üretim süreçlerindeki darboğazları ve düşük verimlilikle çalışan makineleri saptaması, hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Depo süreçlerinin otomasyonu ile operasyonel verimlilik arttığı gibi, siparişlerin gecikmesinin de önüne geçilebiliyor.

  1. İş yapma sürelerini kısaltma

Nesnelerin İnterneti teknolojileri, kullanılabilir envantere dair gerçek zamanlı veriler üretilmesine yardımcı olurlar. Bu veriler, Makine Öğrenimi teknolojisinin de yardımıyla talep öngörülerini oluşturmada kullanılabilir. İnsanlara göre çok daha yüksek miktarda veriyi işleyebilen gelişmiş sistemler, insan gözünden kaçabilecek paternleri de tespit edebiliyorlar ve talep öngörülerinde insana göre daha yüksek doğruluk oranında çalışıyorlar.

  1. Süreç saydamlığı ve gizli maliyetlerin keşfi

Akıllı Envanter Yönetimi, RFID etiketlerden toplanan verilerle stok seviyeleri hakkında sürekli gerçek zamanlı veriler sağlıyor. Bunun sonucunda hammaddelerin, üzerinde çalışılan malların ve satışa hazır ürünlerin şeffaf şekilde takip edilmesini sağlıyor. Bu da üreticilere envanterlerine dair tüm bilgilere anlık olarak ulaşabilme ve gizli maliyetleri ortaya çıkarma olanağı veriyor.

Öne Çıkan Yazılar
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir? Nasıl Çalışır?
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir? Nasıl Çalışır?
Robotik süreç otomasyonu (Robotic Process Automation - RPA) nedir? Nasıl çalışır? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağımız...
14.03.2019
Dijital Dönüşüm
Gelecekte tarım nasıl olacak?
Gelecekte tarım nasıl olacak?
Tarım sektörünün önemi küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ve değişkenlik gösteren pazar şartlarının etkisiyle giderek...
28.08.2020
Dijital Dönüşüm
Geleceğin akıllı şehir konsepti nasıl bir yaşam vadediyor?
Geleceğin akıllı şehir konsepti nasıl bir yaşam vadediyor?
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişen teknolojilerle yenilikçilik kavramlarını bir araya getiriliyor ve yeni bir...
17.04.2020
Dijital Dönüşüm
Kurumsal Hafıza Nedir, Nasıl Çalışır?
Kurumsal Hafıza Nedir, Nasıl Çalışır?
Kağıttan ekrana doğru hızla dijitalleşen belgeler ve iş süreçleri geleceğin kurumlarını şekillendiriyor. Belge ve süreç yönetimi...
29.02.2016
Dijital Dönüşüm
Küreselleşme 4.0 nedir, önceki evreleri nelerdir?
Küreselleşme 4.0 nedir, önceki evreleri nelerdir?
Dijitalleşmenin tüm alanlarda hızını artırdığı günümüzde, endüstrinin yeni formu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 kavramı...
28.07.2020
Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 ile Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar
Endüstri 4.0 İle Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar
Makinelerin kendi aralarında konuştuğu, üretimi insanların değil makinelerin organize ettiği Akıllı Fabrikalar ile üretimin...
13.07.2016
Dijital Dönüşüm