Hiper otomasyon çağı başlıyor
26.11.2021
Sosyal Medya

Hiper otomasyon çağı başlıyor

Hiper otomasyon teknolojileri, iş süreçlerinde ve BT operasyonlarında köklü değişimler yaratmaya hazırlanıyor. Dijital dönüşümün ikinci büyük fazı olarak da tanımlanabilecek hiper otomasyon, dönüşmeyi başaran kuruluşlara muazzam avantajlar sağlayacak.

Robotik süreç otomasyonu (RPA), akıllı iş süreci yönetimi, yapay zeka (AI), bilişsel bilgi işlem ve doğal dil işleme disiplinleri içeren hiper otomasyon teknolojileri, iş yapma şekillerini her açıdan değiştirme potansiyeline sahip.

Otomasyon, insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri teknolojik araçlara delege ederken, hiper otomasyon ise yukarıda bahsi geçen teknolojileri kullanarak otomatize edilebilecek görevleri çoğaltacak. Daha fazla ve daha karmaşık iş sürecinin insan müdahalesi olmaksızın gerçekleştirilebilmesi, insanlar için daha verimli olarak değer yaratma şansı sağlayacakken, kuruluşlar için ise verimlilik artışını, maliyet ve zaman tasarruflarını mümkün kılacak.

Hiper otomasyonu benimsemek isteyen kuruluşların teknoloji yatırımlarından fazlasını yapmaları gerekecek; yeni işletme konseptleri ve stratejileri kurgulanacak. Bu değişimler, mevcut iş süreçlerinin ve bazı senaryolarda BT altyapılarının geçersiz hale gelmesine sebep olacak, yeniden yapılandırılmalarını gerektirecek.

Hiper otomasyon muazzam bir devrim olarak yaklaşırken, bu teknolojilerin kuruluşlara yalnızca yeni kabiliyetler kazandırmayacağının altını çizmekte fayda var. Hiper otomasyon çağında fark yaratacak şey ise kuruluşların kazandıkları yeni yetenekleri nasıl kullandıkları olacak.

Yazımızın devamında mercek tuttuğumuz stratejiler, hiper otomasyon dönüşümünün başarıyla gerçekleştirilmesi için gerekenlerle ilgili bir perspektif ortaya koyuyor.

Hiper otomasyon araçlarından en iyi şekilde yararlanın

Bir gün tüm kuruluşlar işlerini yürütmek için hiper otomasyon araçlarını kullanacak. Ancak günümüz dijital dönüşüm pratiklerinde olduğu gibi, geleceğin hiper otomasyon araçları da yer yer teknolojinin sağlayabileceği azami potansiyelini elde etmek için değil, süreçlere kabul edilebilir ölçüde fayda sağlayan uygulamalarda kullanılacak. Öyle veya böyle, hiper otomasyon geleceğin iş dünyasının ayrılmaz bir parçası olacak.

İleri gitmek ve rekabet avantajı elde etmek isteyen vizyoner kuruluşlar, hiper dönüşümlerini ciddiye alacak. Ortaya çıkacak hiper dönüşmüş iş modelleri, kuruluşların geleceğin pazar şartlarında kontrollü, yönetilebilir ve sürekli dönüşümleri için bir temel sağlayacak.

Uzun vadeli hedeflere odaklanın

Birçok kuruluş, uzun vadeli başarıları için dönüşüme ihtiyaç duyduklarının farkında. Bu farkındalık hiper otomasyonun benimsenmesini hızlandıran bir etken olarak gelecekte önümüze çıkacak. Bununla birlikte, geçmişin örneklerinden dersler çıkarılması gerekiyor. Günümüzde birçok dönüşüm projesi, kapsayıcı bir iş stratejisine bağlı olmaksızın izole çabalar olarak yürütülüyor. Bu durum, dijital dönüşüm projelerinin potansiyellerini büyük ölçüde sınırlıyor.

Dönüşüm bir yara bandı veya işin aksayan yerlerine uygulanabilecek bir yama değil. İdeal senaryoda, kapsayıcı bir iş stratejisi, kuruluşun gelecekte rekabetçi kalabilmek için ihtiyaç duyacağı yetenekleri belirlemeli ve bu yeteneklere ulaşmak için dönüşümün detaylarını içermesi gerekiyor. Bu uyum yaklaşımı yönetimin aksaklıkları tahmin etmesine, uygun süreçler, teknolojiler ve araçlarla bunları azaltmaya odaklanmasına olanak tanıyor.

Herhangi bir dönüşüm sürecinin başarılı olması için liderler şu soruları yanıtlayabilmeli:

  • Dijital dönüşümle neden ilgileniyoruz?
  • Dönüşümden ne elde etmeyi umuyoruz?
  • Gelecekte rekabetçi olmamıza hizmet ediyor mu?
  • Geçmiş iş ve dijital dönüşüm projelerimizden neler öğrendik?
  • Geleceğin teknoloji merkezli iş yapma şekilleri için hazır mıyız?
  • İş süreçlerimiz ne gibi aksaklıklara gebe?

Bu soruları sormak, şirketin gelecek vizyonuna nasıl ulaşılacağını tanımlayan birbiriyle ilişkili iş ve teknoloji hedeflerini ortaya çıkarıyor. Yanıtlar ise operasyonel aksaklıkların nerede oluşacağının belirlenmesi ve giderilmesi için plan yapılmasına olanak tanıyor.

İlişkili hedefleri belirleyin

Dönüşüm için tanımlanan hedefler, birbiri üzerine inşa edilmeli ve ilişkili bir ağ oluşturmalı. İş operasyonları, rekabetçi piyasa ve dijital hedefler bu ağda iç içe geçmeli, kuruluşun iş ve teknik gruplarına rehberlik edecek bir çerçeve sağlamalı. Dönüşümden beklentiler, her bir iş kolunun onlardan istenenleri yeni kabiliyetlerle daha verimli sağlayabilmesine bağlı olmalı.

Genel iş stratejisi, gelecekte başarılı olmak için gereken yetenekleri ve dijital dönüşümün neyi neden sağlaması gerektiğini tanımlayarak dijital dönüşüm yol haritasına yön verecek bir kapsama ihtiyaç duyar. Aynı zamanda, otomasyon altyapısı ve uygulamaları aracılığıyla elde edilmesi gereken yetenekleri de belirlemesi gerekir.

Dijital dönüşüm planını iş dönüşümüyle uyumlu hale getirmek, yöneticilerin işletme ve dijital enstrümanları birbirine bağlayabilen, herhangi bir satın alma, altyapı geliştirme veya ek yatırım ihtiyacını ana hatlarıyla belirten bir plan oluşturmasına olanak tanır. Şirketin gelecekte istenen iş modeline odaklanmasını sağlamak için planın aynı zamanda devam eden operasyonel değişiklikleri ve yön değişikliklerini de barındırması büyük bir avantaj olacaktır. Bu yaklaşımı kullanarak, olası kesintiler planlanabilir ve kontrol altında tutulabilir.