Etkili ağ yönetimi işiniz için ne fayda sağlar?
2.12.2021
Sosyal Medya

Etkili ağ yönetimi işiniz için ne fayda sağlar?

Ağ yönetimi, işletmelerin verimli ve güvenli çalışmasını sağlayan BT operasyonlarının temel taşlarındandır. Konfigürasyon, güvenlik ve optimizasyon görevlerini içeren ağ yönetimi, son yıllarda gelişmiş teknolojilerle büyük ölçüde otomasyona bağlandı. Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojileri, BT ekiplerine ekstra iş yükü getirmeden ağ üzerindeki kontrolü ve ağa bağlı cihazların görünürlüğünü artırdı.

Ağ yönetimini modern iş dünyası için önemli kılan başlıca sebep, günümüzde kurumların giderek daha fazla bağlantılı cihaza ve sisteme dayalı çalışma şekilleri benimsemeleridir. Her ağ yönetim stratejisinin başlangıç noktası, birçok kurum için bir bilinmeyen olmaya devam eden ağ kesinti süresinin maliyetinin hesaplanmasıdır. Operasyonun farklı bileşenlerini birbirine bağlayan ağda yaşanan bir kesinti çalışan üretkenliğini, şirket gelirini ve itibarı azaltır; genel işletme maliyetlerini ise artırır. Kimi senaryolarda ağ kesintisinin neden olduğu, müşterilere yansıyan mağduriyetler kurumlara doğrudan da para kaybettirebilir. Ağ kesinti süresinin maliyeti hesaplanırken, tüm bu faktörler hesaba katılmalıdır.

Ağ kalitesinde beklenmedik ve planlanmadık düşüşlere sebep olan ağ kesintilerinin kurumlara verdiği zararlardan etkili ağ yönetimiyle kaçınılabilir ya da bunlar en azından asgari düzeye indirgenebilir.

Ağ otomasyonunun faydaları

Yapay zeka ve makine öğrenimi ağ üzerinde kapsamlı görünürlük, izleme ve yönetim süreçlerini kolaylaştırmadan önce, bunlar yalnızca en büyük kurumların kalifiye profesyonel ordularıyla gerçekleştirebildiği zorlu işlerdi. Bahsi geçen teknolojilerin mümkün ve neredeyse her ölçekten kurum için ulaşılabilir kıldığı ağ otomasyonu ise konfigürasyon, komut dosyası oluşturma, değişiklik isteklerini uygulama, yavaşlama ve kesintilerin nedenlerini belirleme gibi yoğun emek gerektiren manuel ağ görevlerini otomatik olarak gerçekleştirmeye başladı.

Ağ otomasyonu emek yoğun işleri ağ yöneticilerinden alarak insan hatalarını azalttı ve BT’nin yeni hizmetleri daha hızlı sunmasını sağladı. Ağ otomasyonu sayesinde artık ağ güvenliğini tehdit eden sorunları saptamak için emek harcamak zorunda kalınmıyor; bu sorunların semptomları değil doğrudan kök nedenleri otomatik olarak saptanıyor. Ağ uzmanlarına ise bu riskler üzerinde çalışmak kalıyor ancak bu süreç de eskisinden daha kolay bir hal adı. Ağ yönetiminde gerçekleştirilen manuel işlemlerin birçoğunun otomasyona bağlanmasıyla, güvenlik açıkları oluşturabilecek yapılandırma hataları ve bunlardan meydana gelebilecek güvenlik riskleri de azaldı. Ağ otomasyonu, BT’nin işini bir hayli kolaylaştırsa da ağ yönetimi anlayışınızı derinleştirirken bilmeniz gereken birçok kavram ve terimden yalnızca biridir.

Ağ yönetiminin ana unsurları

Ağ yönetimi, FCAPS olarak kısaltılan beş ana unsurdan oluşur: Hata yönetimi, konfigürasyon yönetimi, hesap yönetimi, performans yönetimi ve güvenlik yönetimi. Bu temel taşların her biri kurumsal operasyonları yönetme ve yürütmede çok önemli bir rol oynar.

Ağ uzmanları, ağı uçtan uca gözetim altında tutan izleme araçları kullanır. Bu araçlar performans, trafik, kullanım, hatalar ve kullanılabilirlik konusunda görünürlük sağlar. Dikkatli ağ izleme, kronik ağ darboğazlarını ortadan kaldırmak için gereken donanım veya altyapı yükseltmelerinin maliyetini haklı çıkarmak gibi proaktif stratejilerin uygulanmasını mümkün kılar.

Ağ izleme, ağ cihazı günlükleri, açık kaynak araçları veya ağ ürünlerine yerleşik özel izleme özellikleri olarak mevcut olsa da zengin bir özellik seti ve satıcı desteği ile genellikle tamamen ayrılmış bir platform olarak daha iyi performans gösterir. Kuruluşlar ağ izlemenin yanı sıra, izleme yoluyla toplanan verileri derlemek ve eyleme dönüştürülebilir raporlar oluşturmak için bir ağ analitiği uygulamayı da düşünmelidir. Ağ analitiği ve ağ izleme araçları, şirket içi, bulut veya hibrit ortamları kapsayabilmeli, aynı zamanda kablolu ve kablosuz altyapıyla başa çıkabilmelidir.

Telemetri verilerini toplayabilen ve analiz edebilen, çeşitli ağ bileşenlerini hesaba katan bir ağ değerlendirmesi yapmak önemli bir diğer kabiliyettir. Örneğin bazı platformlar, kullanıma hazır birkaç analitik özellikle izleme ve raporlamaya odaklanırken, diğerleri AI destekli derin kök neden analizine odaklanır. Eğer varsa IoT ortamlarınızın izlenmesi ve yönetilmesini de ağ yönetimi stratejinize dahil etmeniz önemlidir.