Endüstri 4.0 ile Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar
13.07.2016
Sosyal Medya

Endüstri 4.0 İle Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar

Üretim süreçlerinin bilgisayarlı otomasyonu olarak özetlenebilecek Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak Alman hükümetinin yüksek teknoloji yatırım stratejileri arasında yer verdiği bir proje ile ortaya çıktı. 2011 yılında düzenlenen Hannover Fuarı’nda ilk defa kitlelerin kulaklarına çalınan “Dördüncü Endüstri Devrimi” veya kısaca “Endüstri 4.0” deyiminin gerçeğe dönüşmesi için ise 2013 yılına kadar beklendi.
 

Üretim ve sanayi alanında yepyeni bir çağın başlangıcını müjdeleyen Endüstri 4.0, Almanya’da tanıtıldığından beri geçen 3 yıllık kısa süre içerisinde üretim başta olmak üzere, lojistik, kalite kontrol, bakım, operasyonel yönetim ve üretim süreçlerini ilgilendiren diğer birçok alanda tetiklediği köklü değişimler ile etkilerini göstermeye başladı.

Endüstri 4.0’ın bizlere çizdiği gelecek resmi ve kurumsal yaşamda ne gibi değişikliklere gebe olduğu ile ilgili yazımızı sizlerle daha önce paylaşmıştık. Bu yazıda ise, Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren daha spesifik bir konudan bahsedeceğiz: Akıllı Fabrikalar.
 

Peki, nedir bu Akıllı Fabrikalar?
 

Her geçen gün akıllanan kişisel cihazlarımız gibi, üretimi gerçekleştiren makinelerin de akıllanması ile ortaya çıkan Akıllı Fabrikalar, temelinde makinelerin kendi aralarında konuştuğu, üretimi insanların değil makinelerin organize ettiği yeni nesil üretim tesisleri. Kendi kendini yönetebilen bu tesislerin ilk örnekleri ise hem dünyada, hem de Türkiye’de karşımızda.
 

Akıllı Fabrikalar
 

Bir fabrika düşünün; ambarlar, depolar, fırınlar, vinçler, üretim konveyörleri, makineler, robotlar, insanlar ve üretilen cihazlar ile dolu. Her gün tedarikçi kamyonlarının hammadde sağladığı; fabrikaya varan hammaddelerin ilgili ambarlara, depolara kaldırıldığı ve üretim öncesinde üretim istasyonlarına taşındıkları, üretim konveyörleri üzerinden yüzlerce, hatta binlerce parçanın geçtiği, her saat, her dakika, her saniye yeni bir cihazın üretim hattından çıktığı, kalite-kontrol süreçlerinin tamamlandığı, üretimden çıkan her cihazın paketlendiği ve sevkiyat için hazırlandığı devasa bir tesis. Günümüzde, tek bir alanda gerçekleşen bu devasa üretim zinciri içerisinde yer alan tüm süreçler manuel olarak kontrol ediliyor. Şimdi bunun yerine, tüm bu süreçlerin, birbiri ile bağlantılı makineler aracılığıyla kendini otonom olarak yönetebilen bir yapı tarafından kontrol edilebildiğini düşünün. İşte bu düşünce, Akıllı Fabrika’nın arkasındaki ana unsur. Tedarikten, depolamaya, üretimden, kalite-kontrole, sevkiyattan bakım-onarıma kadar üretimin tüm süreçlerini kendi kendine kontrol edebilen Akıllı Fabrikalar, aynı zamanda üretim sürecinde ortaya çıkacak hata ve fire oranlarını düşürmekte, bekleme sürelerini minimize etmekte, tedarik, üretim ve sevkiyat planlarını oluşturabilmekte ve en nihayetinde üretimin en temel performans kriterlerinden ‘verimliliği’ yükseltmektedir.

Akıllı Fabrikalar = Akıllı Ürünler
 

Üretimde nesnelerin haberleşmesi sürecinde, makinelerin haberleşmesi kadar önemli bir diğer unsur da ürünlerin haberleşmesidir. Akıllı Fabrikalar çağında, makinelerin yanı sıra ürünlerin de akıllanarak haberleşebilmeye başlamaları ile ‘Akıllı Ürünler’in karşımıza çıkması da kaçınılmazdır. Nasıl, nerede, ne zaman üretildiğini bilmekle kalmayıp; hangi tedarikçiden alınan hangi hammaddenin kullanılması ile üretildiğini kaydeden, nasıl paketleneceğine karar verebilen ve nereye sevk edileceğini planlayan “Akıllı Ürünler” yavaş yavaş karşımıza çıkmakta. Üretimleri sonrasında dahi Akıllı Fabrikalar ile iletişimde kalan Akıllı Ürünler, bakım-onarım işlemlerini yönetebilmekte, ne zaman servis ihtiyaçlarının doğacağını, ne zaman parçalarının yenilenmesi gerekeceğini, ne kadar süredir kullanıldıklarını, hatta kim tarafından kullanıldıklarını bilmekte, kullanıcısını bakım-onarım ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirebilmekte, hem kendi yaşam döngülerini uzatmakta hem de kullanıcılarına sundukları ek hizmetler ile kalite algısını yükseltmektedirler.
 

Akıllı Fabrikalar = Büyük Veri Analitiği
 

Akıllı Fabrikaların, Nesnelerin İnterneti teknolojileri sayesinde sadece birbirleri ile haberleşen makinelerden ibaret olmadığı, aynı zamanda büyük veriyi analiz edebilen, karar verebilen ve raporlar sunabilen mekanizmalara sahip oldukları, Akıllı Ürünleri ortaya çıkardıkları ve yeni üretim çağının merkezinde bulundukları açıkça ortadadır.
 

Yüzde 100 İnnova uzmanlığı ile geliştirdiğimiz ve Türkiye’nin ilk entegre akıllı şehri Karaman projesinin hayata geçirilmesinde rüştünü ispat eden IoT platformumuz SkywaveIoT, sahip olduğu modüler yapısı sayesinde mağazalar ve şehirlerin yanı sıra fabrikalar ve üretim ortamlarında da akıllı çözümler sunuyor. SkywaveIoT platformu üzerinden Akıllı Fabrika’ya yönelik sunduğumuz çözümlerimiz ile bağlı olan tüm nesnelerden gelen büyük miktardaki verinin tek bir merkezde toplanması, analiz edilmesi, izleme ve yönetim uygulamaları ile son kullanıcıya ulaştırılması ve nesnelerin, SkywaveIoT üzerinde oluşturulan kurallar ile karar verebilmeleri sağlanıyor. SkywaveIoT platformu ile kendisine entegre edilebilen sayısız uygulama sayesinde ister ufak bir üretim hattını, ister tüm bir fabrikayı akıllandırmak, Akıllı Fabrikayı hayata geçirmek mümkün.