Dijital dönüşümle sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunun
21.02.2022
Sosyal Medya

Dijital dönüşümle sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunun

Etrafınıza baktığınızda dijital bir çağda yaşadığımızın sayısız göstergesiyle karşılaşabilirsiniz. Örneğin, bu yazıyı akıllı telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan okumanız kuvvetle muhtemel. Artık işinizin büyük bir bölümü için de bu cihazları kullanıyorsunuz. Ancak yine de kağıt içerisinde yüzüyoruz.

Her yıl 300 milyon tonu aşkın kağıt üretiliyor ve bundan çok daha fazlası tüketiliyor. Statista verilerine göre, küresel yıllık kağıt tüketimi 2021’de 400 milyon tonu aştı. Her yıl 15 milyar ağaç kağıt üretimi için kesiliyor ve bir ağaçtan yalnızca 8333 sayfa kağıt üretiliyor. Dijital dönüşüm tüm sektörlerde etkili olmasına rağmen, veriler kağıt tüketiminin 2031 yılına kadar düzenli olarak artarak 466 tona ulaşacağını gösteriyor.

Kağıt, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi iş dünyasında da tamamen denklemden çıkarılabilmiş değil. Tüm atıkların dörtte birinden fazlasını kağıtlar oluşturuyor. Bu büyük bir çevresel sorun ancak etkileri bununla da sınırlı değil. Günümüz iş dünyasında verimsizliğin en büyük göstergelerinden birisine dönüşen kağıdın sembolize ettiği geleneksel iş süreçleri, şirketlere başarılı olmak için ihtiyaç duydukları veri dinamizmini ve iç görülerini sunmuyor.

İnsanlık 1960’ların başından bu yana tamamen dijital olarak çalışan kağıtsız ofisler hayal ediyor. Bu trendin had safhaya ulaştığı 70’lerin ortasında, dijital dönüşüm etkisini iyiden iyiye artırıyordu ve bu durum insanların 90’larda kağıdın ofislerden tamamen çıkacağına inanmasını sağladı. Ancak aradan geçen 30’u aşkın yıldan sonra insanlık her zamankinden daha fazla kağıt üretiyor ve tüketiyor.

Anlamlı dönüşümler

Aşinalık ve eylemsizlik, değişimin önündeki en büyük engelleri teşkil ediyor. İnsanlar, yazının keşfedildiği M.Ö 3500’den bu yana yazıp çiziyor. Bu da kağıt ve kalem içeren geleneksel süreçlerin öğrenme eğrisine sahip olmamasına ve insanlar tarafından tercih edilmesine sebep oluyor. Günümüzde şube içi bankacılık ve sağlık hizmetlerinin büyük bir bölümünde hâlâ kağıt kalemle yürütülen süreçler kullanılıyor; bu bilgiler daha sonra aracı operatörler tarafından dijitalleştiriliyor. İş dünyasındaki birçok süreç de özünde kağıt ve kalem için tasarlanmıştır. Bu süreçleri basitçe dijitalleştirmek, yani veri girdisini dijital platformlara taşımak, birçok organizasyon için yeterince ikna edici bir teşvik değil. Dijital dönüşüm çözümleri dönüştürdükleri süreçlere yeni kabiliyetler ve avantajlar sağlamak zorunda.

Dijital dönüşüm günümüzde analogdan dijitale geçişin ötesinde bir anlama sahip. Hatta günümüzün en büyük projeleri çoğunlukla dijitalden dijitale gerçekleştiriliyor. Bunun sebebi ise farklı çözümlerin dijitalleştirdikleri süreçlere sağladıkları katma değer ve kabiliyetler. Bu avantajlar çoğunlukla yerleşik BT departmanlarına sahip orta ve büyük ölçekli şirketler tarafından talep edilirken, devletlerin düzenlemeleri ve bürokrasiyi dijital dönüşüme tabi tutmaları ise tüm sektörlerden irili ufaklı tüm oyuncuların işlerini bir ölçüde dijitalleştirmesini zorunlu hale getiriyor.

Sürdürülebilirlik ve gelişmiş kabiliyetler bir arada

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GiB) artık tüm şirketlerin muhasebe süreçlerini dijital olarak yürütmesini ve raporlamasını zorunlu tutuyor. GiB tarafından onaylı özel entegratör İnnova tarafından geliştirilip sunulan PayFlex e-İşler çözümleri, şirketlerin mali altyapılarını GiB standartlarında dönüştürürken, kağıt tüketimini azaltıyor ve kurumlara muazzam dijital kabiliyetler kazandırıyor:

PayFlex e-Arşiv

E-fatura mükellefi şirketlerin müşterilerine dönük faturalama süreçlerini dönüştüren PayFlex e-Arşiv çözümü, faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri düzenliyor.

 • Yüzde 100 GiB uyumlu
 • Kağıt tasarrufu
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme
 • Anında fatura ibrazı
 • Dijital fatura oluşturma, gönderme ve saklama
 • 10 yıl fatura arşivleme

PayFlex e-Fatura

E-arşivden farklı olarak şirketlerin B2B faturalaşma süreçlerini dönüştüren PayFlex e-Fatura çözümü, kurumların başvurduğu gün e-Fatura sistemini kullanmaya başlamalarını sağlıyor. Şirketlerin ERP sistemlerini Maliye Bakanlığı ve uluslararası E-Fatura standartlarına uygun hale getiren çözüm, elektronik imza sunucusu ve GİB Posta Kutusu ile entegre çalışıyor.

 • Yüzde 100 GiB uyumlu
 • Uluslararası e-fatura standartlarına uyumlu
 • Kağıt tasarrufu
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme
 • Anında fatura ibrazı
 • Dijital fatura oluşturma, gönderme ve saklama
 • 10 yıl fatura arşivleme

PayFlex e-Defter

Şirketlerin daha önce kağıt ve kalemle tuttukları Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı,  Defter-i Kabir ve Defter-i Kebir Beratı dosyalarını GiB standartlarına uyumlu hale getiren PayFlex e-Defter çözümü, GiB’e yapılan yasal bildirim süreçlerini otomasyona bağlayarak iş gücünden, zamandan ve kağıttan tasarruf sağlıyor.

 • Yüzde 100 GiB uyumlu
 • Kağıt tasarrufu
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme
 • İş süreçlerinde performans artışı ve hata payının düşmesi
 • Kullanıcı dostu arayüzler

PayFlex e-İrsaliye

Sevk irsaliyelerini kağıt ortamından kurtararak GiB uyumlu olarak dijital ortamda düzenleyen PayFlex e-İrsaliye çözümü, aynı zamanda şirketlere depoları arasındaki sevkiyatları da dijital ortamda takip edebilme imkanı tanıyor.

 • Yüzde 100 GiB uyumlu
 • Kağıt tasarrufu
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme
 • Anlık irsaliye iletimi ve yanıt görüntüleme

PayFlex e-Mutabakat

Muhasebe departmanlarının eskiden telefon ve faks üzerinden yürüttüğü alacak ve verecek konularındaki mutabakat süreçlerini dijitalleştiren PayFlex e-Mutabakat, tüm mutabakatların tek bir ekrandan kolayca yönetilmesini ve otomatik olarak GiB’e aktarılmasını sağlıyor.

 • Yüzde 100 GiB uyumlu
 • Kağıt tasarrufu
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme
 • Daha az kaynak kullanımı
 • Anlık onay ve yorum görüntüleme

PayFlex e-Bilet

Kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı yapan şirketlerin biletlerini yasal düzenlemelere uygun olarak dijital ortamda düzenlemesini, saklamasını ve GiB’e raporlamasını sağlayan PayFlex e-Bilet çözümü, biletleme operasyonlarını tamamen dijitalleştirerek kurumların verimliliğini artırırken maliyetlerini düşürüyor.

 • Yüzde 100 GiB uyumlu
 • Kağıt tasarrufu
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme
 • Daha az kaynak kullanımı
 • Çevrimdışı dosya transferi

PayFlex e-Müstahsil Makbuzu

Tarım ve hayvancılık şirketlerinin makbuzlarını dijital ortamda GiB uyumlu düzenlemelerini, iletmelerini ve GiB’e raporlamalarını sağlayan PayFlex e-Müstahsil Makbuzu çözümü, kağıt ve depolama masraflarını azaltırken, insan hatalarını ise tamamen ortadan kaldırıyor.

 • Yüzde 100 GiB uyumlu
 • Kağıt tasarrufu
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme
 • Daha az kaynak kullanımı
 • Hatasız süreçler