Dijital dönüşüm şirketinize ne fayda sağlar?
4.04.2022
Sosyal Medya

Dijital dönüşüm şirketinize ne fayda sağlar?

İşletmeler, pandemi kaynaklı kayıpların ardından operasyonlarını dijital olarak dönüştürmek için kritik nedenler olarak; verimlilik, esneklik, üretkenlik, yatırım getirisi ve rekabet avantajını gösteriyor.

Pandemi öncesinde dijital dönüşümün avantajlarını benimsemiş olan kuruluşlar, bulut mimarilerine, modern güvenlik protokollerine, çevik şirket kültürüne ve evden çalışmayı destekleyen iş uygulamalarına güvenerek hızlı ayarlamalar yapabilecek konumdaydılar. Bununla birlikte dijital girişimlerini başlatmakta geciken şirketler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları hızla değişen ekonomik ve sosyal ortama uyum sağlamakta zorlandı.

Dijital dönüşüm nedir ve neden önemlidir?

Dijital dönüşüm, bir organizasyonun paydaşlarının istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve önceden tahmin edebilmek için internet tabanlı araç ve teknolojilerin şirketin iş süreçlerine dahil edilmesi demektir.

Şirketler pazarda daha iyi rekabet edebilmek için daha hızlı ve yeni yöntemlerle çalışıyorlar. Örneğin, modern güvenlik yazılımları, bulut bilişim çözümleri ve mobil teknolojiler, iş uygulamalarına her zaman ve her yerden güvenli erişim sunuyor. Otomasyona geçiş iş süreçlerini hızlandırıyor ve hataları da azaltıyor. Çalışanlar tekrarlanabilen görevleri makinelere devrederek yüksek katma değerli işlere odaklanabiliyor. Yapay zekâ, dolandırıcılık gibi sorunları saptamak için veri kümelerini analiz ederek önlem alabiliyor. Bununla birlikte gelir artırabilecek yeni fırsatları belirlemek için bu analizden faydalanarak organizasyonu dönüştürmek de mümkün oluyor.

Dijital dönüşümün faydaları nelerdir?

Dijital dönüşümü hayata geçiren kuruluşlar, tıpkı geleneksel projeler için yatırım getirisini (ROI) ölçtükleri gibi, dijital girişimlerinin başarısını da çeşitli iş ölçütlerine göre ölçebilirler.

Dijital dönüşüm programları için beklenen yatırım getirisi bir programdan diğerine ve bir kuruluştan diğerine göre değişiklik gösterse de birbirine bağlı olan bir dizi kapsamlı dijital dönüşümün pek çok faydası vardır.

1. Artan verimlilik ve üretkenlik

Dijital teknolojiler, süreçleri hızlandırarak ve operasyonları düzene sokarak verimlilik ve üretkenlikte kazanımlar sağlar. Örneğin robotik süreç otomasyonu, çok yönlü faktörlerle insanlardan daha iyi performans gösterir. İş zekâsı yazılımı ve veri analitiği araçları, insanların erişemeyeceği bir hız ve doğrulukta veri toplayabilir ve analiz edebilir. Çalışanlar daha sonra bu analizi, çok daha hızlı karar vermek için kullanabilirler.

2. Daha iyi kaynak yönetimi

Şirketler dönüşürken, bireysel iş birimlerine hizmet veren eski sistemleri, süreçleri birleştirmek ve tüm departmanlar arasında sorunsuz bir şekilde veri akışını sağlamak için tasarlanmış modern BT mimarileriyle değiştiriyorlar. Uzmanlar, bu uçtan uca dijital teknoloji yaklaşımının CIO'lara ve diğer yöneticilere gereksiz maliyetleri ortadan kaldırmak için yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, isteğe bağlı olarak kullanılan dijital servisler, fazla kapasite için boş yere ödeme yapmanın da önüne geçiyor.

3. Daha fazla esneklik

Dijital teknolojileri benimseyen bir dijital kültür inşa eden kuruluşlar, değişen piyasa güçlerine, hatta COVID-19'un neden olduğu gibi dramatik sosyal ve ekonomik çalkantılara daha hızlı uyum sağlayabiliyorlar. Dijital teknolojilerin, özellikle bulut bilişimin yaygın kullanımı, şirketlere çok büyük esneklik ve dayanıklılık sağlıyor.

4. Daha fazla çeviklik

Dijital dönüşümü tamamlamış işletmeler sadece değişime tepki verme değil, aynı zamanda ondan yararlanma yeteneğine de sahip oluyorlar. Bulut bilişimi kullanmaya daha fazla güvenmeleri sayesinde değişen ihtiyaçlara göre hızla ölçeklerini büyütebiliyor veya küçültebiliyorlar. DevOps ve Agile gibi modern yazılım geliştirme metodolojileri, ekipler arasında daha iyi iş birliği sağlıyor ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için hızla yeni özellikler ve işlevler oluşturup kullanıma sunmaya olanak tanıyor.

5. Geliştirilmiş müşteri etkileşimleri

Dijital dönüşüm, şirketlerin müşterileri hakkında bildiklerini tamamen değiştiriyor ve müşterileriyle ne tür bir ilişki kurabileceğini etkileyerek müşterileri daha “tanıdık” bir hale getiriyor. Dijital teknolojiler, işletmelerin her bir müşterisi hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri için müşteri verilerini toplamasına, depolamasına ve analiz etmesine olanak tanıyor. Şirketler, daha fazla iç görü elde etmek için veri analizini ve yapay zekayı kullanıyor. Bu da her müşterinin benzersiz tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ürünler ve hizmetler oluşturmalarına ve sunmalarına olanak tanıyor.

6. Artan yanıt verme yeteneği

Dijital dönüşümü tamamlamış kuruluşlar daha iyi müşteri etkileşimine sahip olduklarından, gelişen müşteri gereksinimlerini ve değişen pazar dinamiklerini daha iyi tahmin edebiliyorlar.

7. Daha fazla yenilik

Dijitalleşme, tüm sektörlerdeki şirketlere daha önce sunmadıkları ürün ve hizmetleri geliştirmeleri için yeni fırsatlar yaratıyor. Örneğin, kişisel spor ekipmanları artık isteğe bağlı sanal egzersiz eğitimi verebiliyor. Giyim markaları, özel olarak hazırlanmış moda ürünlerini kiralayabiliyorlar. Dijital dönüşüm, şirketlerin ses getiren yenilikler yapmasına ve yeni nişler yaratmasına olanak tanıyor.

8. Daha hızlı pazara sunma zamanı

Uzmanlar, dijital dönüşümün en büyük faydalarından birinin ürünlerin satışa hazır hale gelme süresini kısaltması olduğunu belirtiyor. Bu durum, ürün geliştirme maliyetlerinin çok yüksek olduğu endüstrilerde özellikle önem taşıyor. Örneğin, yeni bir yarı iletkeni pazara sunmaya hazır hale getirmenin maliyeti birkaç milyon doları bulabiliyor. Geliştirmenin sanal olarak yapılabiliyor olması, pazara sunma süresini de beklenenin çok daha altına indiriyor. Bütün endüstrilerin, önümüzdeki 10 yıl içinde dijital dönüşümle birlikte yeniden şekillenmesi bekleniyor.

9. Artan gelir

Dijital dönüşüm, işletmelerin işlerini büyütmesine ve gelirlerini artırmasına olanak tanıyan yeni bir “dijital omurga” sağlıyor. Dijital dönüşümü hayata geçiren şirketler pazar paylarını ve karlılıklarını artırıyor.

10. Devam eden alaka düzeyi

Dijital dönüşüm, şirketin içinde bulunduğu sektörle kurduğu bağları koruyabilmesi için karşılaşılan her türlü değişikliğe uyum sağlama çevikliği sunuyor. Böylece kısa vadeli faydalarının yanı sıra uzun vadede de değer yaratıyor.