COVID-19 ile yeni dijital dönüşüm fırsatları karşımızda
22.10.2020
Sosyal Medya

COVID-19 ile yeni dijital dönüşüm fırsatları karşımızda

COVID-19 salgınının ortaya çıkmasıyla, çalışanlar bir gecede işlerini eve taşımak zorunda kalırken, şirketler ise dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdı. Tüm iş dünyası, salgının ileri aşamalarına ve gelecekte yaşanabilecek benzer krizlere karşı nasıl daha dayanıklı ve çevik olabileceklerinin yanıtını aramaya başladı.

 

COVID-19 ve dijital dönüşüm istatistikleri

Twilio’nun kurumsal dünyadaki 2.500’den fazla karar verici ile gerçekleştirdiği dijital dönüşüm araştırması, dijital dönüşüm süreçlerinin COVID-19 süresinde 6 yıllık yol kat ettiğini ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 97’si pandeminin dijital dönüşümü hızlandırdığını, yüzde 95’i müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını aradıklarını, yüzde 79’u ise dijital dönüşüm için bütçelerin arttığını belirtiyor.

 

Küresel salgın ile yaşananlara baktığımızda, birçok şirketin iş süreçlerinin aksamaması için artık evden çalışan iş gücüne işlevsel ve güvenli mobil iş istasyonları sağladığını görüyoruz. İş ağlarına uzak bağlantılar kurulması, daha çok sayıda kişisel cihazın iş ağlarına bağlanması da ek güvenlik önlemlerini ortaya çıkardı. Salgın ile ortaya çıkan şartlar, çalışanlar ve teknik altyapı kadar tedarik zincirine, iş süreçlerine ve müşteri davranışlarına yansıdı.  Çalışanların ve kurumların bu değişimlere en iyi şekilde adaptasyonu için yaptığı çalışmalar, dijital dönüşümü hızlandırırken, kapsamını da genişletecek nitelikte.

 

Müşteri odaklılık eskisinden daha önemli

Değişen müşteri davranışları, deneyimin en önemli ölçütlerden biri olduğunu gösterdi. Dijitale COVID-19 sürecinde adım atan geleneksel işletmeler bile, deneyim yolculuğunun ve müşteri duygusunun (Customer Sentiment) önemini konuşmaya başladılar. Bu durumun pandemi sonrasında da değişmesi beklenmiyor.

 

Dijital kanallar, bugün sadece dijitale aşina kitleler tarafından kullanılmıyor. Herkes bir kriz anında hayat akışlarını dijital dünyanın yardımıyla düzenleyebileceğinin farkına vardı. KPMG’nin gerçekleştirdiği COVID-19 araştırması, iyi bir dijital deneyim yaşamayan müşterilerin, geleneksel kanallardaki eski davranışlarına dönme ihtimallerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla, artık mümkün olduğunca çok noktada veri toplayabilmek, bu verileri anlamlandırabilecek altyapıları kurmak, kurumların müşterilerini tanıması ve daha kaliteli bir deneyim sunabilmeleri için elzem bir hal aldı.

 

Yeni ve dönüşen iş modelleri

Dijital dönüşüm, yeni iş modelleri yaratmak ya da var olanlarda büyük değişiklikler yapmayı içerse de şirketlerin bu sebeple halihazırdaki iş modellerini terk etmeleri anlamına gelmemeli. Aksine, dijital dönüşümde başarılı olan modeller, kurumların var olan modellerini geliştirmesi ya da üzerine çeşitli eklemeler yapması ile ortaya çıkıyor.

 

İş modellerindeki dönüşümde Büyük Veri (Big Data), Makine Öğrenimi (Machine Learning), Yapay Zeka (AI), Blockchain, Nesnelerin İnterneti (IoT), Robotik, akıllı üretim, Veri Analitiği ve yeni gelişen çeşitli teknolojiler önemli rol oynuyor. Dijital çağa ayak uydurmak, tam zamanlı bir işe dönüşmüş durumda ve bunu yapabilmek için de bu teknolojilerden faydalanmak gerekiyor.

 

Pandemi, bu tip teknolojilerin herkesçe ulaşılabilir olması için bir katalizör görevi görerek dijital dönüşümün hızlanmasında rol oynadı. Teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin de bu hizmetlere olan talebini pandemi dönemindeki ihtiyaçlarda yola çıkarak fark ettiler ve bunun sonucunda, kullandığın kadar öde modellerinin sayısı artmaya başladı. Bu bağlamda, iş süreçlerini bu teknolojilere ulaşarak dönüştürmek ya da yeni modeller yaratmak kolaylaştı.

 

Çok kanal ve Fijital yapılar yaygınlaşacak

İnsanların evde kaldığı pandemi döneminde perakende sektörü, belki de tüm sektörler içinde en büyük darbeyi aldı ancak dijital dönüşüm fırsatları perspektifinden bakınca, perakendenin en şanslı sektör olduğunu söylemek de mümkün.

 

Bugüne kadar çok kanallı (omni-channel) yapıya geçemeyenler için hızlı bir geçiş sürecinin başladığı gözden kaçmıyor. Sadece fiziksel mağazalarda hizmet veren markalar, pandemi sebebiyle e-ticaret adımlarını atarken, fiziksel dünya da teknoloji tarafından zenginleştirilmeyi bekliyor.

 

Dijital ve fiziksel fırsatları birleştiren Fijital, mobil uygulamaların, IoT’nin ve verinin çevresinde şekillenen yapısıyla müşterilere daha iyi bir deneyim sunmaya hazır. Yakın zamanda ülkemizde de örneklerini gördüğümüz kasiyersiz mağaza, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, konum tabanlı push mesajlar ve kişiselleştirilmiş reklamlar ile fijital dünyanın ayrıcalıkları yakında daha yaygın olarak karşımıza çıkacak.

 

Daha güvenli ürün ve hizmetler

Kişisel veriler ve siber güvenlik konusunda tüm dünyada hassasiyetin arttığı bir dönemdeyiz. IBM’in koronavirüs döneminde 20 ülkede 22 sektörde yer alan C-seviyesi yöneticilerle gerçekleştirdiği bir araştırma, katılımcıların üçte ikisinin siber güvenliği ilk öncelik yapma niyetlerini ortaya koyuyor.

 

COVID-19 ile şirketlerin güvenli ağları yeniden ele alması, bir süre önce sadece trend olarak görülen siber güvenlik anlayışlarının hayata geçirilmesini hızlandırıyor.  Bunların başında gelen ve Security as a Design olarak da bilinen ‘Tasarım olarak güvenlik’, bugüne kadar son aşamalarda düşünülen güvenliğin, planlama ve tasarım aşamasına taşınmasını sağlıyor.

 

COVID-19 sonrasında hem kullanıcı gizliliği hem yapısal güvenlik önlemlerini pandemi sonrası hazırlanan ürün ve hizmetlerde görebileceğiz. Üretim yaklaşımındaki bu değişim, kişisel verilerin daha iyi korunduğu, daha güvenli ürün ve hizmetler anlamına geliyor.

 

Korona salgınının hayatın her alanına etkileri şiddetliydi ve bu etkiler hissedilmeye devam ediyor. Yaşadığımız sağlık krizi yakın gelecekte rekabet dinamiklerini ve endüstrileri sonsuza dek değiştirecek, dijital dönüşümünü aktif olarak yöneten şirketler ile bu akımı uygulamayanlar arasındaki farkı da büyük ölçüde artıracak.