CIO'lar yapay zeka stratejisinde nelere dikkat etmeli
4.07.2022
Sosyal Medya

CIO'lar yapay zeka stratejisinde nelere dikkat etmeli

Hızla gelişen teknolojinin sunduğu sonsuz fırsatlarla hem heyecan verici hem de bir şeyleri kaçırıyor olma hissinin getirdiği endişelerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Örneğin, yapay zekayı ele alalım. Satış ve pazarlama uygulamaları için ellerindeki devasa boyutlara ulaşmış veriyi kullanmak isteyen şirket yöneticileri, yapay zeka teknolojisini CIO’ların elindeki bir sihirli değnek gibi görüyorlar. Herhangi bir yeni teknolojinin getirdiği iyimserlik havası en çok teknoloji uzmanlarını etkiliyor. Bu durum özellikle yapay zeka, makine öğrenimi, doğal dil işleme, veri bilimi gibi alanlar için geçerlidir. Yapay zekadan faydalanarak ortaya bir değer çıkarabilmek, gerçek dünyada bir etki yaratmayı başaran hızlı kazanımlar elde etmekle ilgilidir. Bu yazımızda bunun gerçekleşmesine yardımcı olabilecek odak alanlarına bakacağız.

1- Yapay zekadan faydalanarak anlık özel teklifler sunmak       

Yapay zeka stratejisi oluştururken en kritik önceliklerden birisi, gerçek zamanlı karar alma mekanizmalarını iş süreçlerine yapay zeka yardımıyla entegre edebilmektir. Anlık kararlar almak için bağlamsal bilgileri gerçek zamanlı olarak işleme yeteneği, ürünleri ve servisleri rakiplerden farklılaştırmanın güçlü bir yoludur.

Örneğin, bir kasko sigortası şirketi olay yerinden iletilen fotoğraf ve videoları gerçek zamanlı olarak yapay zeka ile işleyip onay işlemlerini otomatikleştirebilir. Bankalar alışveriş esnasında tüketicilere anında kredi hizmeti verebilmek için iletilen belge ve bilgileri yapay zeka ile işleyerek gerçek zamanlı risk analizi yapabilir.  

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yapılacak işin etki alanlarını belirlemek, müşteri deneyiminde görünür ve ölçülebilir bir etki yaratmaya odaklanmaktır. Örneğin, sadece herkes yapıyor diye websitenize bir sohbet robotu entegre etmek aslında yaptığınız işe hiçbir katkıda bulunmayabilir.

2- Yapay zekayı kurumsal ölçekte büyütmek için makine öğrenimini kullanmak

Gartner’ın yaptığı bir araştırmaya göre yapay zeka projelerinin yaklaşık %53’ü prototip aşamasından geçip bir ürün haline gelebiliyor. CIO’lar ve BT yöneticileri, üretim sürecinde yapay zekayı uygulamak ve yönetmek için gerekli araçlara sahip olmadıkları için kurumsal çapta ölçeklendirmede zorlanıyorlar. Bu durum kritik bir darboğaz yaşanmasına neden oluyor. Mühendislik süreçleri, uygulanmaya hazır modeller ortaya çıkaracak kadar olgunlaşmadıkça yapay zekanın yeteneklerinden etkili bir şekilde yararlanılamıyor.

3- Esneklik ve ölçeklenebilirlik için bulut tabanlı servislerinden faydalanmak

McKinsey’in 2021 yılında gerçekleştirdiği bir ankete göre yapay zekadan yüksek performans alan şirketler bulut altyapısında çalışan servisleri rakiplerine göre çok daha fazla kullanıyor. Bu şirketler, yapay zeka ile yürüttükleri işlerin %64’ünü bulut servislerinde çalıştırırken diğer şirketlerde bu oran %44 civarında kalıyor. Şirketlerin geçmişte yapay zeka altyapısı için kurum içinde yaptığı büyük yatırımlar, bulut servislere geçip daha yüksek performans almalarının önündeki bir engel olarak görülüyor.

Bulut tabanlı yapay zeka platformları, küçükten başlayarak talebe dayalı bir şekilde model denemeleri yapma esnekliği sunar. Ayrıca teknoloji ve mühendislikle ilgili konuların arka plana atılmasını sağlayarak sadece değer yaratmaya odaklanmayı sağlar.     

4- Herkesin ortak dili konuşmasını sağlamak

Yapay zekanın kurumsal ölçeğe genişletilmesinin önündeki engellerden bir tanesi de uzmanların kendi aralarında konuşurken kullandıkları teknik terimleri ekip dışındakilerin anlayamaması ve bu nedenle süreçlere dahil olamamasıdır. Yapay zekanın potansiyelinden kurumsal ölçekte tam olarak yararlanmak için geliştirici uzman ekibin dışındaki alanlarda çalışanların da süreçlere dahil edilmesi önemlidir. Bu sayede değer odaklı yapay zeka modelleri geliştirmek daha kolay hale gelir.

Yapay zeka uzun bir yolculuktur

Bu yazımızda üzerinde durduğumuz konular, uzun vadeli bir yapay zeka organizasyonu kurmak için çıkacağınız yolculukta atacağınız ilk adımlardır. Yapay zeka ile ilgili teknolojilerin halen gelişmekte olduğunu unutmayın. Bu gelişime ayak uydurabilen işletmeler uzun vadede başarıyı yakalayacaktır. Bulutta çalışan platformlar ve yönetişim tabanlı bir yaklaşım sizi geleceğe taşıyacaktır.