CIO'lar kuruluşlarının dijital dönüşüm serüvenini nasıl hızlandırabilir?
1.10.2021
Sosyal Medya

CIO'lar kuruluşlarının dijital dönüşüm serüvenini nasıl hızlandırabilir?

Teknolojinin şirketler için önemli bir kolaylaştırıcı haline gelmesiyle, CIO'nun (Chief Information Officer/Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan) rolü teknoloji uzmanından iş stratejisti olmaya doğru evriliyor. CIO'lar günümüzde iş sonuçlarını iyileştirmek, iş modellerini dönüştürmek, teknolojiyi güncel tutmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için daha önce benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya.

Devam eden pandemi dijital dönüşümü hızlandırırken çalışma şekillerimizi de değiştirdi. Büyük organizasyonel değişiklikler, CIO'ları ve diğer iş liderlerini, ekiplerin nasıl yapılandırılacağını, birbirleriyle ve müşterilerle nasıl etkileşime gireceklerini yeniden düşünmeye sevk etti. Yeni zorluklar, değişen müşteri ihtiyaçları ve teknolojinin artan rolü, liderleri ekiplerini güçlendirmeye ve gelecekte başarılı olacak araçlarla donatmaya sevk etti.

Şirketler ve yöneticileri, değişen müşteri beklentileri ve davranışlarıyla COVID-19 salgınının yönlendirdiği teknolojik gelişmelere yanıt olarak dijital dönüşümü hızlandırmaları gerektiğini kısa sürede fark ettiler. EY tarafından gerçekleştirilen küresel araştırmaya göre, CEO'ların üçte ikisinden fazlası (%68), önümüzdeki 12 ay içinde veri ve teknolojiye büyük yatırımlar yapmayı planlıyor.

Araştırmaya katılan CEO'ların sadece %34'ü, müşterilerin verilerini emanet etmek için şirketlerine güvendiğini düşünüyor. Bu oran, AB'nin Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği (GDPR) ve bölgedeki gizlilikle ilgili diğer gelişmeler nedeniyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) %41,3 seviyesinde.

Dijital dönüşüm nedir?

Teknolojiyi bir işletmenin tüm alanlarına entegre ederek çalışma biçimlerini değiştiren dijital dönüşüm, müşterilere daha iyi değerler sunulmasını mümkün kılar. Bunun ötesinde, kuruluşların statükoya sürekli olarak meydan okumasını, sık sık denemeler yapmasını ve başarısızlık karşısında rahat olmasını gerektiren kültürel bir değişim de içerir. Dijital dönüşüm, şirketlerin artık kemikleşmiş geleneksel iş süreçlerinden uzaklaşmasını gerektirir. Dönüşüm süreci her şirketin benzersiz yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı adımlar içerir ve herkes için geçerli bir strateji belirlemek mümkün değildir.

Dönüşüm bariyeri

Şirketler ve yöneticiler müşterileri hakkında anlamlı bilgilere sahip olmadan doğru kararlar veremezler. Dijital dönüşüm şirketlere gerçek zamanlı veriye dayalı içgörüler toplama ve veriye dayalı kararlar verme yeteneği kazandırır. Veriden anlamlı bilgilerin üretilmediği senaryolarda iş modeli yeniden tasavvur edilemez, tedarik zinciri görünürlüğüne ve yeni müşteri inisiyatiflerinin geliştirilmesine kadar akla gelebilecek birçok stratejik faaliyet eksik kalır.

EY araştırmasına katılan CEO'ların çoğu (%63), teknoloji ve dijital dönüşümün işleri üzerinde en büyük etkiye sahip olacak trendler olduğuna inanıyor. Liderler, yapay zeka (AI) ve veri biliminden daha fazla yararlanmanın, büyümeyi desteklemek için en büyük öncelikler olduğu görüşündeler.

Güven inşa etmek

Müşterileri verileri konusunda şirketinize güvenmeye ikna etmek kolay bir iş değildir ve bir gecede olmayacaktır. Şirketler güven kazanmak için müşteri verilerini daha iyi deneyimler, ürün ve hizmetler geliştirmek için kullanmaya odaklanmalıdır. Şirketler müşterileri, çalışanları, yatırımcıları ve tüm toplum için uzun vadeli değer sağlarken, müşteri verilerini sürdürülebilir büyümeyi körükleyen dijital dönüşümün temel taşı olarak görmelidir.

Liderler bu gerekliliğin farkındalar. Araştırmaya katılan CEO'ların dörtte biri (%26), uzun vadeli değere odaklanmanın başarılı bir geleceğin en önemli faktörü olduğunu düşünüyor. Bununla bağlantılı olarak, ekosistemlerin ve ortaklıkların önemi devam ediyor.

CTO'lar ve CIO'lar, veri güven açığını kapatarak CEO'ların dijital dönüşümü hızlandırmasına yardımcı olmalıdır. Bunun yolu ise insanları dijital dönüşümün merkezine yerleştirerek karşılıklı güven ortamı yaratmaktır. Aynı zamanda kuruluşlarına yeni teknolojileri hızlı bir şekilde sunma konusunda da yardımcı olmaları beklenir. Şirketin teknoloji ve verilere yaptığı yatırımların bugün, yarın ve uzun vadede tüm paydaşlar için gerçek iş değerini ortaya çıkaracak dönüşümü nasıl yönlendireceğini yönetim kuruluna göstererek iş stratejisi sürecinde de etkili olabilirler.