API yönetimi işiniz için hangi avantajları vadediyor?
4.11.2021
Sosyal Medya

API yönetimi işiniz için hangi avantajları vadediyor?

Her gün birlikte çalıştığınız sayısız yazılım bileşenlerini, oturma odalarınızı modernize eden akıllı cihazları veya yazılımların taleplerinizi cihazlara anladıkları bir dilde ileterek hayatınızı nasıl kolaylaştırdığını düşünün. Yazılımlar, kullandığımız her şeyde, gittiğimiz her yerde, aldığımız her kararda varlığını hissettirerek hayatlarımızdaki rollerini büyütüyor. Bu yazımızda, yazılımların iletişim sürecini anlamak için uygulama programlama arayüzlerinin (API'lar) dünyasına dalıyor ve bunların web hizmetleri için nasıl devrim yarattığına yakından bakıyoruz.

API’ları, bir restoranda siparişlerinizi alan ve şefe ileten, siparişinizi mutfaktan getiren ve ayrıca sizinle mutfak arasındaki dolaylı iletişimden sorumlu olan bir aracı olarak hayal edin. API yönetimi ise API'lar oluşturma, dağıtma, yönetme ve performans analizi sürecidir.

API nedir?

Uygulama programlama arabirimi (API), bir sistemdeki çeşitli yazılım bileşenleri arasındaki bir arabirimdir. Bileşenler arasında gerçekleşebilecek etkileşimleri, karşılanabilecek talep türlerini ve kabul edilebilir veri formatlarını tanımlar. API'lar, temel alınan kodu maskeler ve geliştiricilere ihtiyaç duydukları işlevleri sağlayarak kullanım kolaylığı sağlar.

API yönetimi, teknoloji destekli işletmeler tarafından kullanılan binlerce API sayesinde önemini artırmıştır ve şirketlerin birbirine bağlı API'larını daha iyi yönetmesine yardımcı olan bir dizi kullanışlı işlevsellik sunmuştur. 2025 yılına kadar 6,81 milyar dolar hacme ulaşması beklenen API yönetimi pazarı halihazırda yükselen bir yazılım kategorisi olarak öne çıkıyor.

API türleri nelerdir?

Bulutta yerel mikro hizmetler ve mobil uygulamalar için vazgeçilmez olan API, teknoloji destekli herhangi bir şirketin yazılım stratejisinin birincil bileşenidir. API'lar, hizmet ettikleri işlevlere göre üç geniş kategoriye ayrılır:

Uzaktan Prosedür Çağrısı (Remote Procedure Call - RPC)

Uzaktan Prosedür Çağrısı (RPC), bir bilgisayar programının, etkileşimi açıkça kodlamaya gerek kalmadan farklı bir bilgisayar ve ağda bulunan bir prosedürü çağırmasını ve kullanmasını sağlar. RPC protokolü, bir istemcinin sunucuda uzak kod yürütmesine de izin verir. RPC tabanlı API'lar çok sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve geliştiricilerin bunlarda herhangi bir değişiklik yapmasını zorlaştırır.

Temsili Durum Transferi (Representational State Transfer -REST)

Temsili Durum Transferi (REST), HTTP istekleri üzerinden dağıtılmış bir bilgisayar grubuna iletişim kanalı sağlar. Birden çok web hizmeti üzerinden etkileşime giren, çeşitli uygulamaları içeren mimari bir stili takip eder. REST API'larının durumsuz olması (veri tutmaması), üzerinde çalışmak için tek tip bir arayüze sahip olması, istemci ve sunucunun bağımsızlığını sağlaması ve kolay değişiklikler için gevşek bir şekilde bağlanması gerekir.

Basit Nesne Erişim Protokolü (Simple Object Access Protocol - SOAP)

Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP), XML ve HTTP aracılığıyla farklı işletim sistemleri ve programlama dilleri üzerine kurulu uygulamalar arasındaki etkileşimde yardımcı olur. Bu web API protokolü, ekstra koda ihtiyaç duymadan durum bilgisi olan (veri depolama gerektirir) işlemleri gerçekleştirebilir ve güçlü güvenlik önlemlerine sahiptir.

API yönetim araçlarının bileşenleri

API yönetim araçları, API entegrasyon sürecini ve teknoloji topluluğunun API'lar üzerinde merkezi kontrole sahip olmasını kolaylaştırır. Kontrol gücü, bileşenlerin karmaşık bir şekilde düzenlenmesiyle elde edilir. Bunların her biri, API yönetim sisteminin amaçlanan görevleri yerine getirmesine yardımcı olmada önemli bir role sahiptir. API yönetim araçlarının ortak bileşenleri şu şekildedir:

API ağ geçidi

API ağ geçidi, API isteklerini, protokol çevirilerini almaktan ve arka uç hizmetleri yanıtını istekte bulunana iletmekten sorumludur. Ölçeklenebilir bir API ağ geçidi, işletme büyüdükçe ve daha fazla trafik getirilirken, API performansının etkilenmemesini sağlamak için kritik bir bileşendir.

Geliştirici portalı

API geliştirici portalı, teknoloji ekibinin API belgelerine erişebildiği temel bir bilgi paylaşım portalıdır. API belgeleri, işe alım, oluşturma, test etme, otomatikleştirme ve dağıtım sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Raporlama ve analitik

API yönetimi çözümleri, API kullanımı, çalışma zamanı, kullanılabilirlik, işlem süresi ve performans gibi ölçümlerin izlenmesinden sorumludur. Gerçek zamanlı analitik raporlama, uygulamalardaki aksaklıkların giderilmesine yardımcı olur ve geliştiricilere daha iyi bir içgörü sağlar.

API yaşam döngüsü yönetimi

API yönetim yazılımı, ilk konseptten API'ı oluşturmaya, test etmeye, doğrulamaya, otomatikleştirmeye ve mevcut şirket içi altyapıyla entegre etmeye kadar API yaşam döngüsü yönetiminden sorumludur. API yaşam döngüsü yönetimi, öncelikle API oluşturma ve kullanımdan kaldırma sürecinin bütünsel bir görünümünden sorumludur.

API yönetiminin avantajları

API yönetimi, bir kuruluş için mevcut olan API'ların tam potansiyelinden yararlanmasının anahtarıdır ve işin iyileştirilmesi için teknoloji odaklı kararları uygulamalarına yardımcı olur. API yönetiminin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • API yönetim araçları, bir kuruluşta kullanılan tüm API'ların yaşam döngüsü üzerinde tam kontrole sahiptir. Böylece, API'ların oluşturulması üzerindeki özerklikleri, yeni API'ları yinelemeli bir şekilde oluşturmak için gereken süreyi etkili bir şekilde azaltır. Operasyonel politikalara, güvenlik uyumluluğuna ve kodlama standartlarına dikkat ederek mevcut API'ların yeniden kullanılabilirliğini sağlarlar.
  • Kuruluşunuz eski dijital ekosistemlere güveniyorsa, API yönetim araçları, onlara yeni API'lara ve SaaS tabanlı platformlara erişim avantajı sağlarken, mevcut işlevlerinden yararlanmanıza yardımcı olur. Bu, mevcut arka uç hizmetlerinizi tek bir API'de birleştirmeyi ve mevcut kod parçacıklarınız üzerinde daha iyi güvenlik protokollerine geçmeyi içerir.
  • API'ların sürümlendirilmesi, farklı istemciler veya iş ihtiyaçları için aynı API'ın ayrı sürümlerinin oluşturulması anlamına gelir. API sürümü oluşturma, geliştiricilerin, birkaç önemli işlevsellik için yerinde olabilecek orijinal API'a dokunmadan, kendi ihtiyaçlarına uygun, çalışan bir API'ın birden çok yinelemesini oluşturmasına ve optimize etmesine olanak tanıdığı için önemli bir özelliktir.
  • API yönetimi size kullanım ölçümleri, veri analizi ve coğrafi kullanım istatistikleri sağlar. Bu içgörüler, kuruluşların daha iyi dijital dönüşüm sonuçları için veriye dayalı kararlar alması açısından değerlidir.
  • API yönetim yazılımı, iş API'larınıza kesintisiz erişim sağlar ve kullanıcıların düzenli olarak karşılaşabileceği sorunlarla proaktif olarak ilgilenir. Bu, geliştiriciler için yapılandırma yönetimi zorluğunun azaltılmasını ve teknik olmayan hissedarlar için projeler arası iş birliğini kolaylaştırmayı içerir.
  • API yönetim araçları, mevcut API programlarını desteklemek için ihtiyaç duyulan genişletilebilir açık kaynaklı eklentilerin gerektiğinde sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.