Akıllı fabrikalar hakkında doğru bilinen 7 yanlış
30.05.2022
Sosyal Medya

Akıllı fabrikalar hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Akıllı fabrikalar, bir veya daha fazla üretim sahasında amaçlanan iş hedeflerine ulaşmak için verilerden faydalanarak; çalışanların, süreçlerin ve teknolojilerin bütünsel bir dönüşümü temeline dayanır. Akıllı fabrikanın nihai bir hedef olmadığını, tüm üretim organizasyonlarının çıktığı bir yolculuk olduğunu anlamak önemlidir. Ne büyüklükte olduğuna bakılmaksızın her fabrika kendi “akıllı” yolcuğuna başlayabilir. Bu yazımızda akıllı fabrikalar konusunda pek çok kişinin doğru olarak kabul ettiği 7 önemli yanlışa değineceğiz.

  1. Akıllı fabrikalar sıfırdan inşa edilmelidir

Sıfırdan inşa edilecek bir fabrikanın, akıllı fabrika konseptine uygun şekilde planlanması mevcut bir fabrikayı akıllı teknolojilerle dönüştürmekten elbette daha kolaydır. Bununla birlikte bu bir zorunluluk değildir. Her ne kadar mevcut altyapı üzerinde çalışırken üretim süreçleri bazı kesintilere uğrayacak olsa da mevcut tesislerini başarı ile bir akıllı fabrikaya dönüştüren çok sayıda global örnek vardır.

  1. Akıllı fabrikaları yalnızca büyük kuruluşlar hayata geçirebilir

Akıllı fabrikaları hayata geçirmek için büyük kuruluşların daha fazla olanağa sahip olduğu doğru olmakla birlikte daha küçük ölçekli üretim tesisleri için de uygulanabilir yöntemler mevcuttur.

  1. Akıllı fabrikalar için herkese uyan tek bir plan vardır

Hiçbir akıllı fabrika tam olarak birbirine benzemez çünkü her birinin farklı üretim özellikleri vardır ve belki daha da önemlisi her birinin kendi performans/iş hedefleri farklıdır.

  1. Akıllı fabrikalar sadece teknoloji ile ilgilidir

Yeni teknolojiler genellikle akıllı fabrika dönüşümünün önemli bir parçası olsa da her şey sadece teknoloji uygulamaları ile ilgili değildir. Akıllı fabrika dönüşümünü hayata geçiren kuruluşlardan gelen geri dönüşler, işin büyük kısmının organizasyon içindeki insanlarla ve süreçlerle ilgili olduğunu bize gösterir. Dönüşüm sürecinin şeffaf olması ve çalışanların sürece dahil edildiklerini hissetmesini sağlamak için gerekli yönetimsel planlamalar yapılmalıdır.

  1. Akıllı fabrikalar, mevcut süreç iyileştirme projelerinin yerini alır

Akıllı fabrika girişimleri, mevcut süreç iyileştirme araçlarını (Yalın Üretim, Altı Sigma, vb.) değiştirmek yerine onlarla birlikte çalışır. Akıllı fabrika teknolojileri, veri toplama süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve manuel süreçlerdeki verimsizliklerin ortadan kaldırılması için hayati bir rol oynar. Bu sayede mevcut süreç iyileştirme projelerinin başarısını da artırır.

  1. Bir fabrikadaki başarılı uygulamaları diğer fabrikalara aktarmak çok kolaydır

Bir fabrikada gerçekleştirilen başarılı bir dönüşümü aynı işi yapan diğer fabrikalara uygulamak genellikle işin en zor kısmını oluşturur. Her fabrikanın makine koşulları, BT altyapısı, çalışanların yetenekleri ve yönetim anlayışı birbirinden farklıdır.

Bir akıllı fabrikadan diğerine ölçeklendirmek genellikle en zor kısımdır çünkü her fabrika kurulumu hem somut (makine koşulları, BT ortamı, ürün özellikleri) hem de soyut koşullar (çalışan zihniyeti, yönetim zihniyeti) olduğundan kaçınılmaz olarak öncekilerden farklıdır.

  1. Akıllı fabrikalar tam otomatik olmalıdır

Birçok akıllı fabrika, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş sistemler içerse de akıllı fabrikaların hedeflerini gerçekleştirmek için otomasyon kullanımı bir ön koşul değildir. Akıllı fabrikaların temelini oluşturan şey otomasyon sistemleri değil, verilerdir. Verilerin toplanmasını, düzenlenmesini ve analiz edilmesini sağlayan teknoloji, fabrikayı yöneten insanların daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olur.

Akıllı fabrika dönüşümü için yerli çözüm: SkywaveFactory

İnnova, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen akıllı fabrika çözümü SkywaveFactory ile akıllı fabrika dönüşümünü başlatmak isteyen üretici şirketlere destek oluyor. SkywaveFactory, Endüstri 4.0 kapsamında fabrikaların üretimde kullandığı ekipmanları akıllı hale getiriyor, topladığı veriler üzerinde analiz yapılabilmesini ve kestirimci bakım gibi yapay zekâ çözümleri sunulabilmesini sağlıyor.

İnnova SkywaveIoT platformu üzerine inşa edilen SkywaveFactory akıllı fabrika çözümü, üretim bantlarındaki makinelerden ve sensörlerden gelen gerçek zamanlı verileri bir araya getirerek fabrikanın durumunun anlık olarak izlenebilmesini sağlıyor. Böylece ileriye dönük olarak ne kadar üretim yapılabileceği ve çıkacak maliyetler de görülebiliyor.

SkywaveFactory’nin yapay zekâ teknolojisi ile çalışan kestirimci bakım özelliği sayesinde üretim bandındaki makinelerde oluşabilecek muhtemel arızalar daha gerçekleşmeden öngörülerek gerekli bakımların yapılabilmesi sağlanıyor. Cihazların arızalı kalma süresini kısaltan bu özellik oldukça önemli bir maliyet avantajı getiriyor.

Fabrikada kullanılan enerjiyi de izleyen ve optimize eden SkywaveFactory, hem cihazları voltaj düzensizliklerine karşı korur hem de gereksiz enerji tüketimini önleyerek tasarruf edilmesine yardımcı olur.   

Üretimde görev alan tüm çalışanları anlık olarak takip eden SkywaveFactory, iş güvenliğini tehlikeye atan bir durum tespit etmesi halinde tüm sistemleri durdurarak can veya mal kaybı yaşanmasını da engelliyor.

SkywaveFactory, tedarik zinciri yönetimi özelliği sayesinde hem üretim kapasitesinin hem de verimliliğin artmasını sağlıyor. Hammadde planlaması ile maliyetler düşürülürken lojistik takibi ile de teslimat performansı iyileştiriliyor.    

Fabrikaları, Endüstri 4.0’ın getirdiği avantajlarla akıllandıran SkywaveFactory, üretim sistemlerinden topladığı verileri analiz ederek iş süreçlerinin iyileştirilmesine ve yeni değerler yaratılmasına yardımcı oluyor.