Akıllı fabrika dönüşümü için ipuçları
14.12.2021
Sosyal Medya

Akıllı fabrika dönüşümü için ipuçları

Dördüncü Sanayi Devrimi ile fabrikalar akıllı üretim tekniklerini benimsemeye başladı. Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen akıllı fabrika projelerinin sağladığı ortak tecrübe, Endüstri 4.0’ın ana karakteristik özelliklerinin belirlenmesini sağladı. Bu blog yazımızda, akıllı fabrika dönüşümünü başarıya ulaştıran yaklaşımlardan öğrenilen püf noktalara mercek tutuyoruz.

Endüstri 4.0’ın getirdiği kabiliyetler, üretim tekniklerini ve yönetimi geliştirmenin yanı sıra fabrikalarda daha önce fark edilemeyen detayların verilerle gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyor. Bu, ancak bir sanayi devriminin getirebileceği türden köklü bir değişim ve yalnızca teknolojinin uygulanmasını değil, kültür ve değişim yönetimini de gerektiriyor.

Akıllı fabrika dönüşümleri, üretim için kullanılan makineleri bağlantılı nesnelere dönüştürmenin ötesine geçen geniş kapsamlı projelerle gerçekleşiyor. Deloitte’in küresel araştırmalarına dayandırdığı analizine göre, başarılı akıllı fabrika projelerinin ortak karakteristik özelliklerini iki kategoriye ayırarak incelemek mümkün. İlk kategori yönetim odaklı içgörüler sunarken, ikincisi ise bilgi ve operasyon teknolojilerinin entegrasyonuna odaklanıyor:

Yönetim

Akıllı fabrika dönüşümü, üretici şirketlerin daha önce ihtiyaç duymadıkları yeni yetenekleri, yaklaşımları ve pratikleri benimsemelerini gerektiriyor.

  • Gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına dayalı insan merkezli tasarım: Son kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanın ve IoT ile bağlantılı hale gelen tesislerin ürettiği verilerin değerinden yararlanın.
  • Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya: Kurumsal satın almayı, stratejik değerlendirmeyi ve organizasyon çapında benimsemeyi gerçekleştirmek için hem liderlik düzeyinde hem de sahada desteğe öncelik verin.
  • Çeşitli beceri setlerine sahip farklı ekipler: Akıllı fabrikanın başarısı için gereken mühendislik, veri yönetimi ve analitik gibi benzersiz beceri gruplarını belirleyin ve kazanın.
  • Sürekli destek ve öğrenme: Akıllı fabrika geliştikçe sürekli başarıyı sağlamak için uzun vadede gereken kurumsal becerileri geliştirin ve bunlara erişin.

Teknoloji

Bilgi teknolojileri (BT) ile operasyonel teknolojilerin (OT) entegre çalıştıkları tesisler olan akıllı fabrikaların en önemli odak noktası ise bağlantı.

  • Bağlantı: Akıllı yetenekler eklemeye odaklanmadan önce, kablolu veya kablosuz dijital altyapının bunu destekleyebileceğinden emin olun.
  • Çoklu cihaz yönetimi: Birçok farklı ekipman, sensör ve cihazın operasyona dahil olması, akıllı fabrika dönüşümünden en iyi sonuçları almak için kapsamlı bir cihaz yönetimi gerektiriyor.
  • BT ve OT entegrasyonu: Şirketlerin tüm organizasyonu kapsayan genel kültürünün yanı sıra bölümlere göre farklılık gösteren alt kültürleri bulunuyor. BT ve OT topluluklarını bir araya getirmek, yalnızca akıllı fabrika dönüşümü girişimlerinin başarılı olması için değil, aynı zamanda bunların şirketin diğer alanlarına ölçeklenebilmelerini sağlamak için kritik önem taşıyor.

Dersleri sonuçlara dönüştürmek

Akıllı fabrika dönüşümleri, katma değer sağlamak için sürekli ve kesintisiz bağlantı üzerine inşa ediliyor. Üretim sahasında ve yönetim seviyesinde artırılan bağlantı, fabrikaların gizli kalmış detaylarını ortaya çıkarıyor. Bağlantılı akıllı fabrikalar, dijitalleşme öncesinde erişilemeyen ve operasyonun keşfedilmemiş yönlerini aydınlatıyor. Bu aydınlanma, liderlerin operasyonlarını geliştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için yeni fırsatları saptamalarını kolaylaştırıyor.

Akıllı fabrikalar, mevcut yaklaşımların yeni değerler yaratmak için kullanılmasına elverişli ortamlar. Örneğin, üretici şirketler yalın imalat ve yetenek yönetimi gibi mevcut metot ve disiplinleri kullanarak değer yaratmanın yeni yollarını bulabilir, üretkenliği artırabilir, daha hızlı kararlar alabilir ve değişimlere hızla yanıt verebilir.

Akıllı fabrikalarda teknolojinin rolü, IoT ve onun sıradaki fazını hazırlayan sınır bilişimle sınırlı kalmıyor. Bir fabrikadaki her şeyi bağlantılı hale getirmek, veri akışını başlatır. Üretici şirketler, bu verilerden insanların elde edemeyeceği bilgiler elde ederek daha hızlı, proaktif ve esnek değer yaratmak için yapay zeka destekli büyük veri modellerinden faydalanabilir.

Deloitte tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, ABD’deki üreticilerin yüzde 86'sı akıllı fabrikaların 2025 yılına kadar rekabetin ana itici gücü olacağına inanıyor ve yüzde 83'ü akıllı fabrikaların ürünlerin üretim şeklini değiştireceğini düşünüyor. Ancak buna rağmen, yalnızca yüzde 5’i bir üretim tesislerini tamamen ‘akıllı’ hale getirebildiklerini belirtiyor. Bir üretim tesisini akıllı hale getirmek şüphesiz birçok avantaj sağlıyor ancak gerçek dönüşüm bunu tüm tesislere yaymaktan geçiyor.

Araştırmalar ayrıca endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), bulut ve sınır bilgi işlem, robotik süreç otomasyonu (RPA), yapay zeka (AI), makine öğrenimi, artırılmış ve sanal gerçeklik sistemlerinin yeteneklerini birleştiren akıllı fabrika teknolojilerinin maliyet, verim, kalite, güvenlik ve gelir artışı konularında büyük avantajlar sağladığını gösteriyor.

Dönüşümünüz için yerli akıllı fabrika çözümü

İnnova, akıllı fabrika dönüşümünü başlatmak isteyen üretici şirketlere, yerli mühendisler tarafından geliştirilen SkywaveFactory akıllı fabrika çözümü ile destek oluyor. İnnova mühendisleri, SkywaveFactory ile üretici şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş marka bağımsız çözümler tasarlıyor ve uyguluyor.

Fabrikalardaki üretim ve yönetim ekipmanlarını Endüstri 4.0 yetenekleriyle akıllandıran SkywaveFactory, şirketlerin tesislerine dair topladığı verileri analiz ederek daha önce fark etmedikleri fırsatları saptama ve yeni değerler yaratma şansı tanıyor.

Daha önce geleneksel olarak çevrimdışı yönetilen fiziksel operasyonu ve tedarik ağını dijitalleştiren SkywaveFactory, fabrikaları gerçek zamanlı veri akışlarıyla aydınlatıyor. Bu sayede, veri ışığında alınan dijital kararların fiziksel dünyada değerlere dönüşmesini sağlıyor. Çözümün sahip olduğu yapay zeka ve otomasyon kabiliyetleri, ekipman arızalarının daha meydana gelmeden giderilmesinden, üretilen ürünlerin kalitesinin tahmin edilmesine ve tedarik zinciri yönetiminin iyileştirilmesine kadar birçok yenilikçi özellik sunuyor.