Ağ yönetiminin geleceği hangi teknolojilerle şekilleniyor?
8.12.2021
Sosyal Medya

Ağ yönetiminin geleceği hangi teknolojilerle şekilleniyor?

Otomasyon, yapay zeka ve analitik alanlarındaki ilerlemeler, BT yöneticilerinin sanallaştırılmış ağ ortamlarındaki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olacak.

Bağlantı hızlarının arttığı, ağların daha sanal ve karmaşık bir hal aldığı günümüzde, kör nokta bırakmayan bir ağ görünürlüğüne sahip olmak zorlu bir göreve dönüştü. İşin büyük ölçüde dijital olarak yürütülmesi, hibrit ve çoklu bulut stratejilerinin yaygınlaşması gibi diğer etkenler de ağ etkinliğinin sağlıklı gözlemlenmesini zorlaştırıyor.

Gelecekte ağların çok daha hızlı ve çok daha sanal hale gelmesi bekleniyor. Öte yandan, mikro hizmetlerin yaygınlaşmasıyla, ağ uygulamaları temel donanımdan daha da soyutlanacağa benziyor. Kapıdaki bu değişikliklere karşın, ağ yönetimi ve izleme araçlarının etkinliği de artıyor; yazılım tabanlı geniş alan ağları (SD-WAN) ve 5G gibi yeni teknolojileri destekleyecek şekilde güncelleniyor. Otomasyon gibi destekleyici teknolojilerde kaydedilen gelişmelerin mümkün kıldığı yeni kabiliyetleri kazanan ağ yönetimi ve izleme araçları, hızla değişen kurumsal ağ ortamlarını kontrol altında tutuyor.

Ağ ve uygulama izlemenin yakınsaması

Ağ yönetimi, önümüzdeki dönemde ağ ve uygulama izleme kabiliyetlerini tekil çözümlere dönüştürerek kuruluşlara kolaylık sağlayacak.

Son yıllarda BT yönetimine damga vuran yakınsama akımı, ağ yönetimi ve izleme araçlarını da etkisi altına almış durumda. Bugüne kadar ağın farklı nokta ve konularını ele alan birden fazla araç kullanılması gerekiyordu. Endüstri, ağdaki farklı cihaz ve uygulamadan toplanan verileri entegre etmek ve mümkün olan durumlarda tek bir araçtan yönetme kabiliyeti sağlamak için çalışıyor.

Modern ağ yönetimi ve izleme sistemleri, ağ performansını ve operasyonlar için kritik olan ağ bileşenlerini izlemek amacıyla topladığı verileri gösterge panoları aracılığıyla sunuyor. Uzmanlar, bu alanda sıradaki büyük sıçramanın, izleme faaliyetlerinin ağ bileşenlerinin ötesine taşınıp uygulama yönetimini de kapsaması olacağını tahmin ediyor.

Ağın şirketin fiziksel sınırlarına çıkması, uçtan uca ağ görünürlüğü elde etmeyi zorlaştırdı. Ağ yönetimi ve izleme çözümlerinin gelecekte üçüncü taraf bulut ortamlarında barındırılan kaynakları da kapsaması bekleniyor. Bu araçlar, kuruluş genelinde bir temel oluşturmaya çalışan eski yönetim hizmetlerine benzer bir rol oynayacak ancak buluta da uzanacak. Heterojen ağlardaki cihazlar arasındaki etkinliği izleyecek ve hizmet kesintilerine yol açmadan önce performans sorunlarını işaretleyecek.

Ağ izleme ve güvenlik

Ağ yöneticileri, ağ yapılandırmalarında ince ayar yapmak ve hizmet kalitesini optimize etmek için daha fazla akış tabanlı analiz gerçekleştirmeye ihtiyaç duyuyor. Son yıllarda analitik alanında kaydedilen ilerlemeler, BT departmanlarının darboğazları ve ağın diğer sorunlu noktalarını daha iyi değerlendirmesine olanak sağladı. Analitik kabiliyetler gelişmeye devam ediyor ve ağ yönetiminin geleceğini şekillendirmek için büyük bir potansiyel gösteriyor. Bu kabiliyetler, ağ görünürlüğünün doğruluğunu artırmak ve ağa dair öngörüleri iyileştirmek için önemli rol oynuyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimindeki gelişmeler ise ağ güvenliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Yapay zeka artık tehlikeli faaliyetleri, zararsız anomalilerden ve istenmeyen kullanıcı davranışlarından ayırt edebilecek kadar keskin bir doğrulukla çalışıyor. Anomali tespiti yapan yapay zeka modelleri, ağ yönetiminin güvenlik odaklı gelişiminin mihenk taşlarından birisini oluşturacak. Makine öğrenimi ise daha fazla kabiliyetle donatılan ağ yönetimi ve izleme araçlarının verebileceği yanlış alarmları azaltacak. Bu sayede, BT ekiplerinin çoğunlukla gerçekten şüpheli ve riskli durumlarda uyarılması sağlanacak.

Otomasyon sorunların çözümünü hızlandıracak

BT hizmetlerinin ve modern iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasına dönüşen otomasyon, ağ yönetimi ve izleme çözümlerinin iyileştirilmesi için birden çok rol üstleniyor. Örneğin, otomasyon sayesinde günümüzde çoğunlukla manuel gerçekleştirilen sentetik testler düzenli aralıklarla gerçekleşecek şekilde otomasyona bağlanabilir. Öte yandan, otomatik alarmlar ağ sorununu içeriği ve kapsamına göre doğru ekiplere bildirerek, sorunların çok daha hızlı ve etkili çözümünü mümkün kılabilir.

Otomasyonun ağ izleme ve yönetimi için nihai vaadi problem çözümünde yatıyor. Yukarıdakilere ek olarak, günümüz hizmet kalitesi yönetimi çözümlerinden aşina olduğumuz otomatik iyileştirme ve müdahale yeteneklerinin de kurumsal ağ yönetimine kazandırılması hedefleniyor.

Tüm bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmaya başlayan ve bunların yanı sıra eli kulağında olan birçok yeni kabiliyet ağ izleme sürecini iyileştirecek. Özetlemek gerekirse, yakın gelecekte ağ yönetimi ve izlemenin faydalanacağı yeni teknolojiler ve sağlayacakları yeni kabiliyetler aşağıdakiler gibi olacak:

  • Analitik: Trafik tabanlı ağ analitiği, ağdaki darboğazların ve diğer sorunlu noktaların daha etkili saptanmasını sağlayacak.
  • Yapay zeka: Anomali tespitine yönelik yapay zeka modelleri, şüpheli ağ trafiğini olağan aktivitelerden ayırt edecek.
  • Otomasyon: Ağ yönetiminde otomasyon, sorunların daha hızlı çözülmesini ve BT ekiplerinin odaklı kalmasını mümkün kılacak.