Gerçek zamanlı veri akışları ile işinize değer katın
30.07.2021
Sosyal Medya

Gerçek zamanlı veri akışları ile işinize değer katın

Veri, günümüzde ticari başarının başlıca aracıdır. Her an hepimiz veri üretiyor ve tüketiyoruz. Her tweet attığımızda, yaz tatilinde kalacağımız oteli bulmaya çalıştığımızda, bir e-posta gönderdiğimizde, bir akıllı telefon simgesine dokunduğumuzda veya bir gişeden geçtiğimizde dijital veriler üretiyoruz. Bu eylemler, şirketlerin yeni ürünler ve hizmetler oluşturmak, mevcut müşterileri için sundukları değerleri iyileştirmek ve dahili operasyonları optimize etmek için kullanabilecekleri dijital veri akışları (digital data streams/DDS'ler) yaratıyor. Birçok kuruluş, pazardaki konumlarını iyileştirmek ve rakiplerine karşı avantaj elde etmek için DDS'lerden faydalanıyor.

Gerçek zamanlı dijital veri akışları başlı başına dev bir pazara dönüşmüş durumda. Şirketler DDS’ler ile değer yaratmak için aşağıdaki yöntemleri kullanıyor:

 • Veri üretimi: Şirketler direkt olarak veya diğer faaliyetlerinin bir yan ürünü olarak ürettikleri veri akışlarını iş ortaklarına aktarabilir. Bu verileri toplayan şirketler, DDS'lerden yararlanarak katma değerli hizmetler geliştirebilir.

 • Veri toplama: Bazı şirketler üçüncü tarafların aktardığı gerçek zamanlı veri akışlarını spesifik amaçlar doğrultusunda toplamaya, birleştirmeye ve yeniden tasarlamaya odaklanır.

 • HizmetŞirketler tüketicilere hizmet sağlamak veya hizmet kalitesini artırmak için bir veya daha fazla veri akışı kullanabilir.

 • Verimlilik: Şirketler dahili operasyonlarını optimize etmek veya iş performansını izlemek için gerçek zamanlı veri akışlarını kullanarak verimliliği artırabilir.

 • Analitik: Şirketler analizler yapmak ve veri görselleştirmelerini iyileştirmek için gerçek zamanlı verileri ve onlardan elde edilen bilgileri işler. Bu sayede elde edilen sonuçlar, daha iyi karar vermeye yardımcı olur, gösterge tabloları ve veri madenciliği gibi yollarla önemli içgörüler üretir.

Kullanılabilir veri akışlarının değerlendirilmesi

Dijital veri akışlarının potansiyelini gerçekleştirmek, yalnızca olasılıkları öngörmeye değil, aynı zamanda halihazırda mevcut olan, oluşturulabilecek veya toplanabilecek potansiyel veri akışlarının saptanabilmesine de bağlıdır. Buradaki asıl soru, bir şirketin hangi veri akışlarını nasıl kullanabileceğidir? Bunun ilk adımı, fizibiliteye bağlı olarak potansiyel DDS'leri belirlemektir. Bir veri akışını kıymetli kılan ne kadar akıcı ve eksiksiz olduğudur. Bu niteliklerin ortaya koyduğu değere “akışkanlık” adı verilir.

Akışkanlık, kurumların belirli bir olay sınıfından yararlanmanın veya yeni bir veri akışı yaratmanın uygulanabilirliğini değerlendirmelerini sağlar. Yüksek tespit edilebilirlik ve ölçülebilirlik kriterlerini taşıyan verilerden oluşan akışlar elde etmek amaçlanır. Bir olay, ancak onu algılamak için gereken asgari eşik büyüklüğünü aşarsa algılanabilir. Bu durum, tıpkı bir teleskop sensörünün yalnızca yeterli miktarda foton aldığında bir yıldızı algılayabilmesine benzer.

Dijital veri akışlarına dönüştürülecek bir olayın ölçülebilir olması şarttır. Bir kurumun üç aylık finansal bilançosu yüksek ölçülebilirliğe sahipken, örneğin bir bireyin acı eşiği öznel doğası nedeniyle ölçülebilirlik değerini sınırlar. Bir şirket, potansiyel olarak değerli veri kaynaklarının akıcılığını değerlendirmenin yanı sıra, veri kaynaklarının bir olayı açıklamak için gereken bilgileri içerip içermediğini de dikkate almalıdır. Bu bilgiler ne zaman, nerede, kim, ne, nasıl ve neden olarak kategorize edilebilir.

Akışkanlık ve eksiksizliğe dayalı potansiyel DDS'leri belirledikten sonraki adım, kurumun girişimden ne kadar değer yaratabileceğini değerlendirmesidir.

Gerçek zamanlı veri akışları için gereklilikler

Bir şirketin mevcut gerçek zamanlı dijital veri akışlarından yararlanmak için birtakım yeteneklere sahip olması gerekir. Bugüne kadar gerçekleştirilen araştırmalar, doğru ilerici zihniyet, beceri, veri ve araç setine sahip olan şirketlerin DDS’lerden en yüksek faydayı sağladığını ortaya koyuyor. Kurumların DDS’lerden en iyi şekilde faydalanmak için tüm bu hazırlık boyutlarına hakim olmaları gerekir:

1. Zihniyet

Zihniyet, bir şirketin veriye dayalı yeni yaklaşımlara yatırım yapma ve ilgili riskleri üstlenme istekliliğini tanımlar. Gerekli zihniyet, bir kurumun süregelen bilişsel ve karar süreçlerini değişmeye zorlayabilir. Şirketlerin verilere güvenmelerini, anlamalarını ve onlar ışığında kararlar vermelerini, bir diğer deyişle geleneksel karar verme alışkanlıklarını bırakmalarını gerektirir.

Şirketler, zihniyet ve şirket kültürü açısından gerçek zamanlı veri akışlarına hazır olma durumlarını değerlendirmek için aşağıdaki kriterleri kullanabilir; bunlardan ne kadarının yanına yeşil bir tik atılabiliyorsa o kadar iyidir:

 • Kurumumuz veri odaklı bir kültüre sahip.
 • Yenilikçi BT girişimlerini denemeye istekliyiz.
 • Gerçek zamanlı dijital veri akışları kullanarak rakiplerimize üstünlük sağlayabileceğimize inanıyoruz.
 • Yeni rekabet stratejileri kurgulamak için gerçek zamanlı DDS'ler kullanmak istiyoruz.

2. Beceri seti

Beceri seti, kurumların bir DDS ile değer yaratmak için gerekli tüm kaynakları elde ederek ve düzenleyerek veri odaklı girişimleri yönetme becerisini ifade eder. DDS girişimleri, doğaları gereği tipik olarak çapraz işlevli olduğundan ve geleneksel uygulamalara meydan okuduğundan, yerleşik organizasyon yapıları ve proje yönetimi yaklaşımları için bozucu etkilere sahip olabilir. DDS girişimleri, yeni uygulamaların yanı sıra iş fonksiyonları arasında güçlü koordinasyon mekanizmaları gerektirir.

Hazırlığı beceri seti açısından değerlendirmek için şirketler aşağıdakileri yapabilmelidir:

 • Gerçek zamanlı DDS'lerden yararlanan yeni girişimler tasarlayabilmek,
 • Girişimi dağıtmak için gereken temel kaynakları seçebilmek,
 • Girişimi desteklemek için gerekli kurumsal, finansal ve teknolojik kaynakları bir araya getirebilmek,
 • Girişimi başarıyla dağıtmak için çapraz işlevli ekipler oluşturabilmek,
 • Girişimin faydalarını ortaya çıkarmak için verileri kullanabilmek.

3. Veri seti

Hazırlık aşamasındaki veri seti kriteri, değer yaratmak için ihtiyaç duyulan gerçek zamanlı DDS'leri tanımlama, yakalama ve bunlara erişme yeteneğini ifade eder. Popüler tüketici uygulamaları, bir kişinin konumuna, sosyal grafiğine, profiline, amacına ve günün saatine dayalı olarak hava durumu, toplu trafik kameraları, fırsatlar, etkinlikler, filmler, fiyatlar ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok gerçek zamanlı bilgiyi bağlamsal hale getirir. Bu uygulamalar, bir kişinin algılanan bilgi değeri ile onu içeren DDS'in özellikleri arasında doğru bir eşleşme gerektirir.

Şirketler, veri seti açısından hazır olup olmadıklarını değerlendirmek için aşağıdaki kriterleri kullanabilir:

 • Değerli dahili ve harici gerçek zamanlı DDS'leri belirlemede iyiyiz.
 • Açık ve net bir veri yönetimi politikamız var.
 • Dahili DDS'lerimizin kalitesini güncellik, eksiksizlik ve doğruluk kriterleriyle değerlendiririz.
 • Mevcut değerli gerçek zamanlı DDS'lerimizin tutarlı bir kataloğuna sahibiz.

4. Araç seti

Araç seti, gerçek zamanlı dijital veri akışını yakalamak ve içeriğini toplamak için uygun yazılım ve donanımı kullanma becerisidir. Bugün incelediğimiz DDS hazırlığı gerekliliklerinden en teknik olanı araç setidir çünkü hem teknik yeterlilikleri hem de akış verilerinden yararlanmak için gerekli kaynakları kapsar. Gerçek zamanlı DDS'leri çalıştırmak için aşağıdaki teknik ve mimari unsurlara ihtiyaç duyulur:

 • Kurumsal hizmet veri yolu uygulamasına sahip mesaj odaklı ara katman yazılımı, heterojen sistemler arasında standartlaştırılmış ve soyutlanmış iletişime olanak tanır.
 • Uygulamanın gerektirdiği şekilde DDS'e uygulanacak gelişmiş analitik motoru veya tahmine dayalı analitik.
 • İş akışına esnek ve derin entegrasyon sağlayan, tüketime önemli ölçüde yardımcı olan bir iş süreci modelleme motoru.
 • İş kurallarını yürütebilen bir kural motoru ve iş ile yazılım/uygulama bileşenini ayıran bir kural havuzu.

Şirketler, araç seti açısından hazır olma durumlarını değerlendirmek için ise aşağıdaki listeden ilham alabilir:

 • Gerçek zamanlı DDS'leri mevcut iş akışlarımıza entegre etmek için gerekli araçlara sahibiz.
 • Gerçek zamanlı DDS'leri mevcut iş kurallarına entegre etmek için gerekli araçlara sahibiz.
 • Sistem mimarimiz, gerçek zamanlı DDS'leri mevcut sistemlere göndermemizi mümkün kılıyor.
 • Kendi gerçek zamanlı DDS'lerimizi yaratmak için gerekli araçlara ve teknik kabiliyete sahibiz.

Bugün mercek tuttuğumuz kriterlerde başarılı olan, bir diğer deyişle DDS hazırlığı yüksek olan şirketler, halihazırda başarılı ürün ve hizmetler geliştirme kabiliyetine sahiplerdir. DDS’ler ise onlara dramatik rekabet avantajları sağlar. Gerçek zamanlı veri akışlarından faydalanmanın önündeki en büyük zorluk ise DDS girişimleri yoluyla üretilen değeri uygulanabilir hale getirmek için gerekli yetenekleri uygun şekilde dengelemektir.

DDS’ler için zamanlama da önemli bir konudur çünkü rakipleriniz de dahil olmak üzere her gün daha fazla şirket DDS’lerin avantajlarını fark ediyor ve onları elde etmek için gerekli yetenek setlerini geliştirmek için işe koyuluyor.