Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü

Farklı platformlarda çalışan uygulamaları tek bir platform üzerinde toplayarak otomatik hale getiren, iş gücü gereksinimini azaltarak operasyonel giderleri kontrol altına alan çözüm.

 

İnnova’nın Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Yönetimi, uygulamanın geliştirmeden başlayarak tamamen kullanımdan kaldırılmasına kadar geçen tüm süreçlerini yöneten bir çözümdür. Aynı zamanda bu çözüm, farklı platformlarda çalışan uygulamaları tek bir platform üzerinde toplayarak otomatik hale getiren, iş gücü gereksinimini azaltarak operasyonel giderleri kontrol altına alır. Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü ile beraber BT yönetimleri, uygulama çalıştırmaya ayrılmış olan kaynaklarını farklı alanlara kaydırarak verimli iş süreçleri elde etme fırsatı yakalar.

 

Çok uzun ve zorlu bir süreç olan uygulama geliştirme süreci, istikrarlı ve etkileşimli takım çalışması gerektiren projeler anlamına gelir. Gereksinimlerin belirlenmesinden yazılım sonrası desteğe kadar her şey, sürecin bir parçasıdır ve hepsinin en iyi şekilde yönetilmesi gerekir. Agile ve Waterfall gibi dünyaca kabul gören modeller konusunda deneyimli olan İnnova ekibi, sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olan uygulamayı tasarlar, kodlar ve hayata geçirir. Geliştirme sürecinin devamında başlayan yaşam döngüsünde de yanınızda olmaya devam eder.

 

Uygulamalar tek çatı altında

BT yönetimi alanına yönelik olarak sunduğu uçtan uca çözümlerde ortaya koyduğu deneyimini Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi çözümüne taşıyan İnnova, bu çözümü en önemli iş ortaklarından biri olan HP’nin ALM ürününü kullanarak geliştirdi. Farklı uygulamaları aynı platformda çalıştırarak, artan iş gücünü ve operasyonel zorlukları azaltan, güvenlik açıklarının ve maliyetlerin en aza indirilmesine olanak sağlayan çözümün hedefinde; kalite yönetimi birimleri, geliştiriciler, iş analistleri ve test uzmanları var. Bu iş kolları, çözümle birlikte yazılımlarını çok daha performanslı olarak çalıştırabilir, verimliliğini en üst seviyeye çıkarabilir.

 

Buluta geçişte ortak platform

Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi, sadece verimlilik için tasarlanmış bir çözüm değil. IDC raporuna göre 2012 yılında ticari kurumsal uygulamaların yaklaşık yüzde 80’i bulut altyapısına yönelik olacak. Dolayısıyla buluta geçiş sürecinde şirketlerin uygulama yaşam döngüsü yönetimini otomatik olarak sağlayan, birleştirici bir platforma ihtiyaç duyacağı açık. İnnova tarafından uçtan uca bir çözüme dönüştürülen Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi, bu anlamda şirketinizin buluta geçiş sürecini destekleyen önemli bir bileşendir. Yerleşik yapınızı daha verimli ve çevik hale getiren çözüm, sizi yarının ihtiyaçlarına hazırlar.

 

Test Otomasyonu

ilk bakışta uzun ve maliyetli bir süreç gibi görünse de, test otomasyonu toplam yaşam döngüsü içinde önemli bir yer tutar. Geliştirilen uygulama son kullanıcıya açıldığında, uygulamanın farklı işletim sistemleri ve farklı internet tarayıcılar üzerinde sorunsuzca çalışıyor olması, uygulamanın toplam başarısı üzerinde büyük bir etki yaratır.

 

Test sürecini planlama, yönetme ve sonuçların raporlanması amacıyla test yönetiminin sağlanması, yükleme ve stres testleriyle sunucu üzerinden sağlanan bir uygulamanın birden fazla kullanıcı karşısındaki performansının saptanması ve ortalama bir kullanıcının simüle edilerek uygulamanın işlevselliğinin test edilmesi süreçleri test otomasyonunda yer alır.

 

İnnova test otomasyonu hizmetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayın.

 

 

İhtiyaç Yönetimi

Yazılım ihtiyaçlarını tanımlayan, izleyen ve yöneten bu modül, iş analistlerinin, ihtiyaçları önceden düzenlenmiş şekilde görebilmesini ve iş süreçlerini kısaltabilmesini sağlar. Modül, iş yapılan kişilerle iletişim kurulmasına aracılık ederek o taraftaki gereksinimlerin doğru belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca HP ALM’nin bu özelliği, diğer varlıklar ile gereksinimler arasındaki bağlantıyı da kurabilir. Farklı bölümlerden gelen gereksinimlerin tek bir merkezde toplanması sayesinde istekler ve değişiklikler tek bir merkezden yönetilebilir.

 

Test süreçleri

Ürünlerin bir çözüm olarak ortaya çıkmasından önce, işin gereksinimlerine ve işlevselliğine göre uygunluğunun test edilmesi gerekir. İnnova çözümü, geliştirilen yazılımın ürün haline dönüşmeden önceki olası hatalarını bulmaya odaklanır. İş süreçlerini test ederek hataların azalmasını kolaylaştırır.

 

Sınama ve doğrulama konularına odaklanılan bu süreçte, uygulamanın standartlara uygun olup olmadığının sınanmasının yanı sıra elde edilen uygulamanın müşterinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı da kontrol edilir.

 

Geliştirme Yöntemleri

Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Yönetimi’nin en önemli amacı işin teslim süresini kısaltmak. Bunu yaparken de yazılımın kalitesini, bütünlüğünü ve uygunluğunu artıran HP ALM’nin bu özelliği; yazılım geliştiriciler, test ve denetim uzmanları ile iş analistleri arasındaki ilişkileri güçlendirirken, test uzmanları ve geliştiriciler için görev yönetimlerini ayarlar. Dünyaca kabul gören Waterfall ve Agile de bu çözüm tarafından desteklenen metodolojilerdir. Analizin ardından başlayan tasarım ve kodalama süreçlerini kapsar. Uluslararası standartlara uyumlu geliştirme yönetimi ile uygulamaların kalite çizgisi korunurken, süreçler de kontrol altında tutulur.

 

ISO/İEC 12207

Bu standart uygulama yaşam döngüsünün (ALM) evrensel ilkelerini belirleyen uluslararası bir standarttır. ISO/IEC 12207’nin kapsamı geliştirmeden bakıma kadar tüm süreçlerdir. Standart kapsamında, sistemler ve yazılım mühendisliğini ele alan toplam 23 süreç, 95 aktivite ve 325 görev vardır. Bu standarda uygun geliştirme ve bakım işlemlerinin yapılması, tüm dünyada kabul görür bir uygulamaya sahip olunması anlamına gelir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

 

TEST YÖNETİMİ

İşlevsellik, performans ve güvenlik testlerinin başarı ile gerçekleştirilmesine yardım eden Test Yönetimi; kalite güvencesini, uygulama güvenliğini ve performans doğruluğunu sağlayarak test yönetimini yapar. Test sonuçlarında oluşan hataları raporlayarak test uzmanlarının işlerini büyük ölçüde kolaylaştıran çözüm, aynı zamanda sonradan kullanılabilecek test senaryoları oluşturur.

 

Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Danışmanlığı

Test, tasarım, kodlama ve eğitim hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlayan danışmanlık hizmeti, iş süreçlerini hızlandırırken, karmaşık yapının da daha kolay yönetilmesini sağlar. Ayrıca bu hizmet maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olurken, müşteriye kaliteli bir ürün sunulmasını da hedefler. İnnova Danışmanlık Hizmetleri kapsamında yer alan bu hizmet hakkında daha fazla bilgi almak için hemen uzmanımıza danışabilirsiniz.

 

Test süreçleri kapsamı

 • Statik testler

 • Dinamik testler

 • Hata ayıklama

 • Geri bildirim

 • Raporlama

 • Düzeltme ve geliştirme

AGILE DEVELOPMENT

Modern yazılım geliştirme konusunda 1990’lardaki çeşitli makalelerde bir şekilde karşımıza Agile Development (geliştirme modeli) çıkmaktadır. Ortaya atılan fikirler yeni olmasa da internetteki popüler arama motorlarının konu ile yakından ilgilenmesi, sürece hız kazandırmıştır. Buna bağlı olarak Agile Development atölye çalışmaları ise Jim Highsmith ve Bob Martin tarafından düzenlenmiştir. Başlangıçta amaç konuyla ilgili olan dağınık grupları bir araya getirmek ve çeşitli yazılım gruplarının konuya yaklaşımlarını anlamaktı. Robert Martin, sektörü bu tür teknikler çerçevesinde, tek bir çatı altında toplayacak bir manifesto oluşturulması konusunda istekli davrandı. Manifesto ve ortak çalışmalar sonunda ise Agile Development metodolojisini araştırmak ve geliştirmek üzere, kâr amacı gütmeyen bir oluşum doğdu.

 

Neden Agile Development?

Yazılımın güvenilirliğini artırmak, mühendislik süresini azaltmak ve uygulamaları belli bir sürede yetiştirmek gerektiğinde kurumlar, mühendislik maliyetini azaltan yollara ihtiyaç duymaktadır. Agile Development sürecinde olası hatalar minimuma indirilerek üretim maliyeti düşürülmektedir. Özellikle Agile programlama teknikleri, tamamen başarısız bir uygulamanın büyük risklerini ortadan kaldırmaktadır. Ancak uygulama dağıtılıp, sunuculara kurulduktan sonra bile güvenlik maliyetleri, uygulamadan gelecek kazancı düşürebilmektedir. Çoğu şirketin ulaşmak için çaba harcadığı güvenlik standartları, iyi tasarlanmış bir uygulamanın bakım sürecinde ancak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermedeki süreyi aşmamasıyla mümkündür. Agile Development Methodology bunu, geliştirme hatalarını minimuma indirerek ve sürekli sınama yaparak, hataların hızlıca bulunmasına olanak tanıyarak gerçekleştirir.

 

Birçok kurumun öncelikli beklentisi, projelerde hızlı yatırım geri dönüşüdür. Ancak geliştiricinin projeyi tamamlanması için bazen yıllarca beklendiğinden, yatırım geri dönüşleri de uzun zaman almaktadır. Agile Development Methodology (yazılım geliştirme tekniği) sayesinde tüm uygulamanın tamamlanmasını beklemek yerine, yazılımın hazır olan bir kısmının kullanılmaya başlanması mümkün olmaktadır. Bu sayede sistemden alınacak fayda, süreç önemli ölçüde hızlandırılarak alınmaktadır. Agile Development, kullanıcı öncesi gelişim sürecine dahil olarak, olası bozuk bir uygulamanın dağılmasını engelleyerek de yardımcı olmaktadır.

 

Waterfall Modeli

Waterfall (şelale) modelinin, ilk defa Winston Royce tarafından 1970 yılında yayımlanan makalelerde ortaya koyulduğu sanılır. Oysa Royce’un bu yazılarında “waterfall” sözcüğü bile geçmemektedir. Nitekim Royce bu modeli sadece çalışmayan bir modeldeki hata ya da kusuru göstermek üzere kullanmıştır. Daha sonraları bu terim, yazılım geliştirme süreci hakkındaki başka yazılarda da, sanki anonimleşen bir hatalı kullanım gibi, genellikle de yanlış anlamıyla kullanılmıştır. Royce’a göre başarılı bir model, yinelemeye ya da süreçler arasında geri dönüşlere açık olmalıdır. Waterfall modeli ise buna izin vermemektedir. Royce’un taslak olarak ortaya koyduğu modelde güncelleme metodu gelişmiştir. Buna gore bir önceki aşamadan gelen geribildirimler, sürecin ihtiyaçlarını şekillendirmektedir. Bu model de aslında “Iterative” modeli olarak bilinmektedir. Waterfall modeline karşılık, Iterative modeli daha pratik ve daha fazla manevra alanına sahiptir.

 

Waterfall modeli, özellikle organize yapı sistemi tasarlayan yazılım firmalarının üretimi için çoklu aşamalar üzerine kurulmuş bir modeldir. Bu modelle tasarım, tüm süreci rahatlatan birçok devreden oluşmaktadır. Bu modelde, bir üretim aşamasından diğerine geçiş, ancak bir öncekinin tamamlanması ile mümkündür. Bu tek yönlü hareketle de tasarım sonuca ulaşmaktadır. Tek yönlü bu akışta geri dönüş mümkün değildir.

 

Waterfall Modelinin Avantajları

 • Tasarımın bir diğer aşamada işlem görebilmesi için o aşamada tamamlanması gerekmektedir. Bunun için yazılımdaki hata, başlangıç aşamasında tespit edilip, düzeltilir.

 • Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında daha çok dokümantasyon içerir. Bu talimatlar sayesinde, yeni bir çalışanın projeye, herhangi bir noktadan dahil olması daha kolaydır. (Yeni metodolojilerde ise bu kadar dokümantasyon yoktur, bu da yeni çalışanın projeye dahil olduğunda yazılım sürecini kavramasını güçleştirir.)

 • Waterfall modeli, tek yönlü ilerleyen bir model olduğundan sürecin hangi aşamada olduğunun kolayca anlaşılmasına olanak sağlar.

 • Waterfall modeli, yazılım geliştiricileri arasında iyi bilindiği için kullanımı kolaydır ve kısa sürede çok çeşitli yazılımlar üretmek bu sistemle daha kolaydı.

ISO/IEC 12207

Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri standardı, tüm yazılımlar için geçerli olan bir uluslararası standarttır ve yazılım geliştirme ve koruma sürecindeki gerekli tüm görevleri tanımlar.

 

ISO/IEC 12207 standardı, yapılandırma sırasında uygulanan süreçler ve faaliyetleri de kapsayan sistem hizmetleriyle, yazılım için yaşam döngüsü süreci tasarlar. Her süreç de bununla bağlantılı olarak sonuçlandırılmaktadır. 23 Süreç, 95 Etkinlik, 325 Görev ve 224 ürün tanımını içermektedir. (Yeni: ISO/IEC 12207:2008 ise 43 sistem ve yazılım sürecini tanımlar.)

 

ISO/IEC 12207 standardı, alıcı, tedarikçi, geliştirici, işletmeci, yönetici ve teknisyenlerin yazılım geliştirme sürecine ortak bir dille dahil olduğu bir yapının teminini hedefler. Bu ortak dil de detaylı bir şekilde açıklanmış süreçler olarak kurgulanmıştır. Standartların yapısı, kullanıcıların ihtiyaçlarına adapte olacak şekilde esnek, modüler bir şekilde tasarlanmıştır. Standartlar iki temel ilkeye dayanmaktadır: Modülerlik ve sorumluluk… Modülerlik ile kastedilen, minimum eklere ve maksimum uyuma sahip süreçtir. Sorumluluk ile kastedilen ise, her işlem için bir sorumluluk alanı kurmak, birçok kişinin yasal olarak içinde olduğu standart projelerin uygulamasını kolaylaştırmaktır.

 

ISO/IEC 12207 standardı kimleri ilgilendirir?

 • Çözüm veya hizmeti alan kurumları,

 • Ürün tedarikçilerini,

 • Yazılım, çözüm geliştiricileri,

 • İşletmecileri,

 • Proje yöneticilerini,

 • Teknisyenleri

 

 

TEST OTOMASYON

Günümüzde, bir kurumun başarısı, yeni uygulamaların ve mevcut uygulamalara yapılan değişikliklerin güvenilir ve esnek şekilde sağlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla yazılım hatalarından kaynaklanan uygulama arızaları temel bir ticari risk oluşturur. Bu hataların büyük bir kısmı, sistemin yaşam döngüsü içerisindeki ilk aşamalar sırasında geliştirici ve kullanıcı arasında yaşanan yanlış anlaşılmalardan kaynaklanır. İnnova Test ve Kalite Güvence Hizmetleri, bu fark arasında köprü oluşturmaya yardımcı olur. Bunun sonucunda hataların erken teşhisi, kalitenin iyileştirilmesi, proje risklerinin azalması ve maliyetlerin azalması sağlanır.

 

Alanında dünya lideri firmalarla iş ortaklıkları yapan İnnova, sistemlerin mühendislik süreçlerinde yer alan atıkları yok etmek ve yazılım hatalarından kaynaklanan, işinizi etkileyebilecek sistem kesintileri riskini azaltmak için kalite yönetimi ve yönetilen test hizmetleri sunar. Kapsamlı yaşam döngüsü danışmanlık ve yönetilen test hizmetimiz, sisteminizin günümüz dünyasında beklediğiniz işlevselliği, uygunluğu, performansı, güvenliği ve kaliteyi sağlamanızı güvence altına alır.

 

İş risklerinizin minimize edilmesi için;

 • Kullanıcılar ve BT birimi arasında daha etkin iletişim kurun.

 • Belirsiz veya eksik talepler sebebiyle oluşabilecek hatalardan kaçının.

 • Hataların erken tespiti ile uygulama üzerinde iş tekrarı riskini azaltın.

 • Yazılım kalitesini artırın ve kritik sistem kesintileri riskini azaltın.

 • Uygulama kalitesini ve uygulamalarda yatırım geri dönüşünüzü iyileştirin.

Test ve kalite güvence metodolojisindeki derin deneyimimiz ve yazılım araçlarımızla aşağıdakileri başarmanıza olanak tanıyoruz;

 • Hataları bulmak yerine hatalardan kaçınılması

 • Kod testinden önce gerekliliklerin test edilmesi

 • Sistemin üretime geçmesinden önce performansının doğrulanması

 • Uygulamaların güvenliğinin sağlanması

 • Hatalı altyapı yatırımlarının engellenmesi ile gereksiz maliyetlerden kaçınılması

 • Projelerin zamanında teslimatını sağlayarak iş tekrarının azaltılması

 • Yazılım hatalarının işinizi etkilemesinin önlenmesi

Kalite olgunluk seviyesinin yükselmesi için;

 • Sisteminizin mühendislik sürecini optimize etmek ve atıkları yok etmek için kalite stratejinizi kurun.

 • Sistem değişikliklerinin işe olan etkisini net bir biçimde anlayın.

 • Kullanıcılar ve BT birimi arasında gerekliliklerin net bir şekilde anlaşılması için daha iyi iletişimi destekleyin.

 • Hataları sistemin yaşam döngüsünde ilk başta yok ederek, iş tekrarını önleyin.

 • Ticari öncelikler ve kapsam gerekliliklerine bağlı olarak test faaliyetini optimize edin.

 • Verimlilik için test vakalarını otomatikleştirin.

Uçtan uca test hizmetleri

 • Gerekliliklerin doğrulanması

 • İşlevsel test

 • İşlevsel modelleme

 • Performans testi

 • Performans modelleme

 • Uygulama güvenlik güvencesi

 • Test otomasyonu

Uygulama spesifik test hizmetleri

 • SAP

 • Oracle

 • Siebel

 • Hizmet odaklı mimari

 • Web uygulamaları

Kalite Güvence Hizmetleri

 • Kalite atölye çalışmaları ve stratejisi

 • Kalite ve süreç değerlendirmeleri

 • Yaşam döngüsü süreci

contact
Bize Ulaşın
Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun ürün ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun.
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
Bize Ulaşın