BT Yönetim Çözümleri

Teknoloji alt yapınızın kumanda merkezi, bu İnnova çözümleriyle tamamen otomatikleşen süreçlere kavuşuyor, hizmet kalitesi artıyor.

Rutin süreçleri ve yönetimi biz otomatik hale getirelim siz zamanınızı işinize ayırın…

 

BT yöneticilerinin işlerini kolaylaştırarak, onları iş birimlerinin taleplerine daha hızlı yanıt verebilir hale getiren BT Yönetim çözümleri… İnnova’nın uçtan uca çözümlerdeki tecrübesiyle her ölçekteki kuruma kolayca uyum sağlayan bu çözümler, BT biriminin uluslararası standartları yakalamasını ve sonuçta kurumun en yüksek verime ulaşmasını hedefler.

 

Marka bağımsız, çözüm odaklı

BT Yönetimi ve Optimizasyonu alanında dünya lideri markaların ürünlerini müşteri ihtiyaçları doğrultusunda çözüme dönüştürebilen İnnova, Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Yönetimi (HP ALM)’den Sistem ve Veritabanı yönetimine kadar pek çok çözüm sunar. Bu çözümler sayesinde kurumlar BT yönetimini sadeleştirerek daha verimli bir operasyon yapısına kavuşur. Otomatik hale gelen rutin işler ve kolaylaşan yönetim sayesinde yükü hafifleyen BT biriminin işgücü kaynağı, getirisi çok daha yüksek işlere yönlendirilebilir.

 

BT’de uçtan uca yönetim: İnnova farkıyla

Geçmiş yıllara oranla artan iş yükü nedeniyle işleri daha da zorlaşan BT yöneticileri daha esnek çözümlerle otomatik hale getirilmiş süreçlere yöneldi. Amaç; gerek iş birimlerinden gelen süreç iyileştirme ve mevzuat değişikliği talepleri, gerekse teknolojik gelişmeler ve büyüyen BT altyapısının yönetimi arasında kalan BT yöneticilerinin tüm bu baskıya cevap verebilmesi. İnnova tarafından sunulan BT Yönetim çözümünün hedefinde, yöneticilerin işlerini kolaylaştırmak ve diğer iş birimlerinden gelen taleplere daha hızlı yanıt verebilmek var.

 

Çözümler

 • Proje & Portföy Yönetimi

 • Sistem ve Veritabanı Yönetimi

 • Sunucu Yönetimi

 • Uygulama Yönetimi (HP ALM)

 • Güvenlik Yönetimi

 • Kimlik Yönetimi

 • Varlık Yönetimi

 • Ağ Yönetimi

 • Servis Yönetimi

Tüm çözümler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Proje & Portföy Yönetimi

Yönetim tarafından alınan kararlar, kurumun tamamını etkileyecek ve iş süreçlerinde köklü değişiklikler yaratabilecek kararlar olabilir. BT Yönetim çözümlerinin hedefi; yatırım planlarının, yeni proje kararlarının ve mevcut projelerin tek merkezden yönetildiği, durumun kolayca raporlanabildiği bir ortam oluşturmak. Böylece yöneticilerin stratejik hareketleri esnasında iş yükleri hafifler.

 

Bu çözüm temel olarak proje takibi ve portföy yönetimi olmak üzere iki farklı işlevi kapsar. Proje takibinde; kritik süreçlerin, proje maliyetlerinin takibi, kaynak kullanımının optimizasyonu merkezi olarak geçekleştirilir. Belirli bir program dahilinde birbirine bağımlı olarak yönetilen projelerin genel durumlarının izlenmesi sağlanır. Böylece oluşması muhtemel bir gecikme öngörülebilir.

 

Mevcut projelerde yaşanması muhtemel kaynak sıkıntılarında, yeni proje taleplerinin kabul edilmemesi atılacak en doğru adım olabilir. Mevcut projelerde yatırım kârlılığını (ROI) hesaplayabilen Portföy Yönetimi çözümü, bu anlamda ortaya çıkabilecek sapmaları algılayarak proje durdurma/kabul etmeme kararlarının hemen alınabilmesini sağlar. İhtiyaçlarınız göz önüne alınarak yapılan yazılım uyarlama işlemlerinin haricinde kalan bu hizmet ile proje süreçlerinizin yönetimi konusunda size değerli bir kaynak sunan İnnova, sektördeki önemli ürünler konusunda sertifikalı ekibiyle her zaman yanınızda...

 

Kimlik Yönetimi

İşletmelerin büyümesiyle beraber kullanıcı hesaplarının kontrolden çıkması, kimlik yönetimini daha önemli hale getirir. Kimlik yönetimi, yetkilerin belirlenmesi, kullanıcıya göre sınırlamaların getirilmesi, kullanıcıların doğrulanması ve yetkilerinin denetlenmesi gibi işlemlerin tümünü içerir. İnnova bu hizmeti, dünyanın en iyi ürünlerinden Oracle Identity Management ve Microsoft Active Directory ile sunar.

 

Varlık Yönetimi

BT’ya ait varlıkların yönetilmesi konusunu tümüyle kapsayan bu çözüm sayesinde BT kaynaklarının verimli kullanılması ve korunması sağlanırken, aynı zamanda güvenlik de dikkate alınır. Sunuculardan masaüstü bilgisayarlara, şirket mobil telefonlarından işletim sistemlerine, ağ cihazlarından iş yazılımlarına kadar geniş bir etki alanına sahip olan varlık yönetimi, tüm bu kaynakların kuruma kazanç olarak geri dönüşünü sağlayan önemli bir araçtı.

 

Ağ Yönetimi

En temel altyapı çalışması olarak, bilgisayarların ve cihazların birbirine bağlanmasından kablosuz veri aktarım sisteminin hayata geçirilmesine kadar tüm aşamalar İnnova kontrolündedir. Ayrıca “Ağ Giriş Kontrolü” sayesinde sunucuların belirlenmiş kriterlere uygunluğu incelenerek, ağa güvenli ve kontrollü bir şekilde dahil olmaları sağlanır. Böylece şirket ağına şüpheli kişilerin bağlanması engellenir, risk azalır. VPN (Virtual Private Network) sayesinde şirket kaynaklarına internet üzerinden güvenli bir şekilde bağlantı sağlanır. Mobil ofis uygulamaları ile kazanılan zamanı güvenli bir bağlantıyla desteklemek buradaki ana amaç olarak nitelendirilebilir.

 

Sunucu Yönetimi

Uygulamaların çalışması için gerekli işlem gücünü sağlayan altyapı, işin devamlılığı açısından hayati öneme sahip. Bu noktada, projenin teslim edilmesinden sonra kurumun güçlü bir servis desteğine sahip olması da en az yüksek performans ve verimlilik konusu kadar önemli. İnnova çözümlerinde özellikle uygulama kesintisizliği için yüksek erişilebilirlik, yedeklilik ve performans gibi özellikler öne çıkar.

 

Uygulama Yönetimi

BT projelerinin uygulama katmanındaki kalite seviyesinin yüksek tutulması için Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Yönetimi çözümünü içerir. Proje yönetimi ile iş birimleri arasında köprü oluşturması, HP’nin ALM (Application Lifecycle Management) ailesinin en önemli özelliğidir. Kurum için uygulamaların her zaman sağlıklı işlemesi ve iş süreçlerine en yüksek katkıyı sağlaması hedeflenir.

 

Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Yönetimi ile İnnova’nın hedefi, kurumunuzda kullanılmakta olan tüm uygulamaların işlevsellik, performans, güvenlik açılarından değerlendirilerek üretkenliğe katkı sağlar nitelikte kalmalarını sağlamak. Bu çözüm sayesinde uygulamalar kullanıma alınmasından tamamen kaldırılmasına kadar geçen tüm süreçte en iyi durumda çalışır. Yamalar, güncellemeler, eklentiler ve üzerinde çalıştığı sistem ve ağ altyapısındaki tüm süreçler tek noktadan yönetilir. Aynı zamanda İnnova’nın danışman kadrosu, uygulama geliştirme yaşam döngüsü tarafındaki tüm süreçlerde tam destek hizmeti sunar.

 

Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü çözümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

 

Güvenlik Yönetimi

Çözüm ailesi içerisinde yer alan Güvenlik Yönetimi, kimlik yönetimi, ağ ve sunucu yönetimi gibi birçok konuyla da doğrudan ilgili. Yetkisiz kişilerin erişimlerinin saptanması/engellenmesi; güvenlik süreçlerinin işletilmesi, denetlenmesi, raporlanması ve uygulamalarda tespit edilen güvenlik açıklarının çeşitli araçlarla (güvenlik araçları, güvenlik yazılımları, antivirüs yazılımları, vb.) ortadan kaldırılması süreçlerini Güvenlik Yönetimi çözümü yönetir. Güvenlik Yönetimi konusu pek çok süreçle bağlantılıdır. İnnova Danışmanlık Hizmetleri içerisinde bulunan Bilgi Güvenliği danışmanlığı da bu süreçte Bilgi Yönetimi çözümüne destek olan bir hizmet olarak sunulabilir.

 

Sistem ve Veritabanı Yönetimi

Veritabanı ve uygulama sunucusu desteği, yama uygulamaları, yedekleme stratejileri, veritabanı kurtarma ve performans analizi ve iyileştirmeleri gibi kurumsal bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilecek uzmanlık gerektiren kritik uygulamalarda İnnova’nın veritabanı uzmanları ve sistem yöneticilerinden oluşan DBA (Database Administrator) ekibi, ihtiyacınız olan profesyonel hizmetleri en sağlıklı biçimde hayata geçirir.

 

Veritabanı sistemlerinin temel özellikleri arasında yer alan; ölçeklenebilirlik, esneklik, yönetilebilirlik, güvenlik ve performans, ancak etkin ve sürdürülebilir veritabanı yönetim stratejileri, araçları ve tecrübesi ile birer başarıya dönüştürülebilir. İnnova bünyesindeki uzman DBA (Database Administrator) ekibi, sistemlerin yönetimi dışında sorun ve ihtiyaçları hızlı ve etkili bir şekilde; inceler, sorgular, çözüm önerileri hazırlar ve rapor olarak size sunar. Uzaktan bağlantı ve/veya yerinde destek yöntemleri ile sorunun en kısa zamanda giderilmesini hedefler.

 

DBA ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ

 • 7x24 destek

 • Veritabanı ve uygulama yamalarının uygulanması

 • Uygulama versiyon yükseltilmesi

 • Performansların izlenmesi ve sorunun çözülmesi

 • Yedekleme ve kurtarma senaryolarının planlanması, uygulanması ve denetimi

 • Güvenliğin sağlanması

 • Fiziksel disk büyümesinin kontrol edilmesi

 • Depolama kapasite planlaması

 • Donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi

 • Klonlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Teknik destek dokümanları ile çalışanların bilgi ve tecrübesinin artırılması

SERTİFİKALI SAP BASİS HİZMETLERİMİZ

Yetkinliğini SAP AG’nin “Partner Center of Expertise” sertifikası ile belgeleyen İnnova, etkin ve sürdürülebilir SAP Basis sistem yönetim stratejileri, araçları ve tecrübesi ile sistemlerinizin her zaman güvenli ve yüksek performanslı bir biçimde hizmet vermesini sağlar. İnnova SAP Basis ekibi, sistemlerin yönetimi dışındaki tüm sorunları ve ihtiyaçları da hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturur.

 

 

Servis Yönetimi

Özellikle, çalışan sayısı dört haneli sayılara ulaşan şirketlerde servis masasının etkin bir şekilde yönetilmesi bir zorunluluk. Her gün yüzlerce çağrı alan BT ekibinin sağlıklı hizmet verebilmesini amaçlayan bu çözüm sayesinde gelen çağrılar düzene sokulur ve sorunlar, talepler sınıflandırılır. BT ekibi sınıflandırılmış listeye göre iş planını oluşturarak hareket eder. Böylece BT’nin zaman ve işgücü kaynağının doğru kullanılmış olmasının yanı sıra sorunlar çok daha hızlı bir şekilde çözülür, çalışan tarafındaki bekleme süreleri düşer. Aynı zamanda bu yönetim çözümü ile elde edilen veriler, kurumsal performans değerlendirmeleri için kaynak veri niteliğinde kullanılabilir.

MARKA BAĞIMSIZ ÇÖZÜM

İnnova, Bt Yönetim çözümlerini, tamamen marka bağımsız bir yaklaşımla sunar. Müşterinin ihtiyacına uygun ürünler seçilerek özel çözümler tasarlanır.

 

Operasyonlar

BT yöneticileri bir yandan yeni projeler ve yatırımlar ile ilgili kararlar almaya çalışırken, diğer yandan mevcut operasyonun sorunsuzca yönetilmesi için zaman ve güç harcar. Operasyon yönetimini merkezi bir yapıda otomasyonunu sağlayan BT Yönetim, özellikle büyük ölçekli yapılardaki bu gereksinimi de üstlenmiş oluyor.

 

Büyük altyapı dönüşümü

Kurumun teknoloji altyapısına yapacağı yatırım her zaman önemini koruyor. Yatırımın geri dönüşünün hızı, kullanılacak üründen, çözümün niteliğine kadar pek çok parametreye bağlıyken; güvenlik ve güvenilirlik gibi konular, güvenilir bir çözüm sağlayıcıya duyulan ihtiyacı artırıyor. Yıllardır her sektörden yüzlerce müşterisine uçtan uca altyapı çözümleri sunan İnnova, ön analizden çözümün tasarlanmasına, uygulamadan sürekli desteğe kadar her aşamada yetkin sağlayıcı kimliğiyle güven veriyor.

Daha fazla bilgi için: Altyapı Çözümleri

 

Uluslararası standartlar

İnnova’nın BT yönetimi alanına getirdiği çözümlerin en büyük farkı, uluslararası standartlara uygun, uçtan uca çözümler olması. BT yönetimi konusunda tüm dünyada geçerli olan; ITIL, CobIT, BS 25999, ISO 27001, ISO 20000 standartlarını destekleyen çözümler, İnnova’nın bu alandaki tecrübeleri sayesinde geliştirdiği ve her ölçekteki kuruma bütün olarak sunabildiği çözümler. Strateji, uygulama ve operasyon konularında çözüm sunmasının yanında İnnova, sadece ürün odaklı yaklaşımı değil, süreç danışmanlığı hizmetleriyle de geçiş sürecine her zaman destek...

 

Tüm ihtiyaçları kapsayan eksiksiz çözüm

BT Yönetim çözümlerini oluşturan bileşenler, süreçteki farklı ihtiyaçlara etkin şekilde cevap vermek üzere tasarlandı. Bu çözümler bugün BT yönetim takımınız tarafından üstlenilmiş olan tüm görevleri eksiksiz bir biçimde yerine getirerek tüm işleri hızlı ve hatasız olarak tamamlar.

 

AVANTAJLAR

 • Daha az yük: Otomatik hale getirilmiş görevler, BT yönetiminin farklı süreçlerini üstlenerek çalışanların daha odaklı çalışabilmesini sağlar.

 • Anında yanıt: Çözümler, iş süreçlerini iyileştirme ve mevzuat değişikliği taleplerine ve diğer sorun kayıtlarına hızlı yanıt vererek bekleme sürelerini düşürür.

 • Standartlara uyum: BT Yönetim, bu alandaki çözümlerin sağlaması gereken tüm uluslararası standartlara uygundur: ITIL, CobIT, BS 25999, ISO 27001, ISO 20000

 • Danışmanlık: İnnova, bu çözümlerle beraber sunduğu süreç danışmanlığı hizmetiyle tüm geçiş sürecini kolaylaştırmak için en yüksek katkıyı sağlar.

TEKNOSA YARDIM MASASI

Tüm ülkeye yayılmış 220’den fazla mağazası ve 3000’e yakın çalışanı ile Türkiye’nin en büyük teknoloji mağazası zincirlerinden biri olan Teknosa, yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak ve işlemlerini aksaksız yürütebilmek için sağlam bir BT hizmet altyapısına ihtiyaç duyuyordu. Bu altyapı yardımıyla kurum içi çalışanların BT hizmet taleplerinin daha düzenli hale getirilmesi ve IT hizmet yönetimi konusunda uzun vadeli çözümler geliştirilmesi hedeflendi.

 

TOFAŞ NETWORK YÖNETİMİ

40 yıldır faaliyet gösteren TOFAŞ Türk A.Ş., Türkiye’nin en köklü otomotiv firmalarından biri. Yıllık 400 bin adet üretim kapasitesine sahip olan TOFAŞ, 4.798 milyon TL’ye ulaşan cirosu ile Türkiye’nin en büyük ekonomik işletmeleri arasında. Tamamen otomatik olan üretim bantlarının kesintisiz olarak çalışabilmesi için BT altyapısının da sorunsuz olarak çalışması ve olası sorunları anında ilgili kişilere rapor edebilmesi gerekiyor. Bu sebeple TOFAŞ, bilgi teknolojileri altyapısının konsolidasyonu ve yönetimi konusunda iNNOVA danışmanlığında HP Yazılım çözümlerini kullanmaya karar verdi.

 

TTNET ANALİTİK OPERASYON RAPORLAMA

Service Excellence’ programı dahilinde, HP IT Performance Suite (ITPS) ile tüm BT operasyonlarını tek çatı altında toplayan TTNET, HP’nin iki yeni ürünüyle hem BT operasyonlarına, hem de üst yönetim düzeyindeki stratejik karar alma süreçlerine destek olacak yeni bir raporlama projesi gerçekleştirdi.

 

TTNET SERVİS SANALLAŞTIRMA PROJESİ

Türk Telekom'un PayFlex Loyalty ürünü ile gerçekleştirdiği projede, 16 milyondan fazla abone için dinamik kampanyalar ile çeşitli fırsatlar sunulabiliyor. Çözümde kurum entegrasyonları aynı gün içinde sağlanıp kampanyalar oluşturulabiliyor. Sadece telefon numarası kullanarak yapılan sorgular ile aboneler kampanya şifrelerine erişerek pek çok noktada avantajlardan faydalanabiliyor.

 

 

BT YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ ALANINDAKİ DİĞER PROJELER

 

Türk Telekom Network Node Manager, Network Automation

Türk Telekom’un tüm Türkiye’deki binalarında mevcut bulunan ağ cihazlarının tek bir merkezden izlenmesi ve yönetilmesi.

 

 

Halkbank Network Node Manager

Bütün şubelerde ve bölge müdürlüklerinde kurulu 3000 civarındaki aktif ağ cihazının merkezi olarak izlenmesi ve yönetilmesi.

 

 

Bank Asya Business Service Manager

İş süreçlerinin uygulama performans ve durumunun izlenmesi, kod bazında yazılım hatalarının belirlenmesi ve tek bir konsol üzerinden izleme sağlanması amaçlı iş servisleri yönetimi projesi

 

TTNET Business Technology Optimization

Bilgi teknolojileri ortamının ITIL uyumlu olarak uçtan uca yönetilmesi için tüm süreçlerin uygulanması.

 

 

Vakıfbank Operations Manager, Network Node Manager

Network, Sunucu ve Uygulama izleme ve Hata Yönetimini kapsayan sistem ve network yönetimi projesi

 

 

 

contact
Bize Ulaşın
Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun ürün ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun.
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
Bize Ulaşın