İş Sürekliliği Yönetimi

Kesintisiz iş ve BT süreçleriyle sürekliliği garantileyin

İş sürekliliği yönetimi, kurumsal yapıyı iyi analiz ederek kritik iş süreçlerini belirleyen ve senaryoları bunlara göre kurgulayan gerçek uzmanlarla başarıya ulaşıyor.

is surekliligi

İnnova Denetim Hizmetleri

Her koşul altında çalışmayı sürdürebilmek oldukça önem taşıyor. Kurumların geleceğini garanti altına alabilmek ancak sürekliliği temin edebilmekle mümkün oluyor. İnnova BT başta olmak üzere; üretim, satış, dağıtım gibi iş birimlerinin, beklenmeyen durumlar karşısında dahi sürekli çalışabilmesini sağlamayı hedefliyor.

İnnova Danışmanlık Hizmetleri, “beklenmeyen durumlar” ekseninde bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi oluşturarak; sürekliliği sağlanacak ve sağlayacak iş birimlerini belirleme, izleyecekleri yolları ve yöntemleri oluşturma, senaryolaştırma ve hazırlıkları tamamlama noktasına kadar tüm süreçte etkin rol oynuyor. Hizmet, finans, telekom, lojistik ve kamu sektörleri başta olmak üzere yüksek risk taşıyan tüm büyük kurumlarda iş sürekliliğini sağlamaya yönelik; BCP (Business Continuity Planning-İş Sürekliliği Planlaması), DRP (Disaster Recovery Plan-Felaket Kurtarma Planı) yaptığı gibi, BS 25999 / ISO 22301 standardına uyum süreçlerini de yönetiyor.

Hizmetler

stepper

BS 25999 / ISO 22301

stepper

BS 25777 / ISO 27031

stepper

İş Sürekliliği Planlaması (BCP)

stepper

Felaket Kurtarma Planlaması (DRP)

İş Sürekliliği Planlaması (BCP)

Hedef: Olası bir aksaklıkta sistemin kabul edilebilir sürede yeniden ayağa kalkarak çalışmaya başlamasını sağlamak. Buna göre kurgulanan İş Sürekliliği Planlaması (BCP), organizasyonel değerlerinizi koruyabilmek için görev ve sorumluluk alacak birimlerin belirlenmesiyle başlar, yasal düzenleme ve denetimler için yapılacak hazırlıklara kadar uzanıyor.

İş Sürekliliği Yönetimi Danışmanlığı’nın buradaki başarısı, kurumsal yapılanmayı iyi bilen uzmanlar tarafından kritik iş süreçlerinin doğru belirlenerek, senaryoların bunlara göre kurgulanabilmesinde yatıyor.

BT Sürekliliği Planlaması (DRP)

Hizmetin bu kısmı genel iş sürekliliği hizmetlerine ek olarak, BT biriminin Felaket Kurtarma Planlaması (DRP) konusundaki yetkinliğini artırmayı içeriyor. Hizmet, herhangi bir kesintiyle karşılaşılması durumunda verilmesi gereken acil karar sayısının en aza indirilmesi, iş birimlerinin beklenmeyen durumlar karşısında yeni yöntem ve süreçler geliştirmeleri, bunların da gerçek hayata aktarılması konularında tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.

İnnova Danışmanlık Hizmetleri bünyesindeki BT Yönetim Eğitimleri Felaket Kurtarma Planlaması’nı (DRP) daha da güçlendiriyor.

BS 25777 / ISO 27031

Şirketlerin teknoloji ve altyapılarının iş sürekliliği açısından hazır olmasını sağlayan BS 25777 / ISO 27031 (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Süreklilik Yönetimi) standardı, iş uygulamalarının tüm fonksiyonlarıyla çalışmasından performans değerlerinin elde edilmesine kadar geniş bir süreci etki altına alıyor.

İnnova, bu yetkinliğe sahip danışmanlık ekibiyle BS 25777 / ISO 27031 standardına tam uyumlu bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş Sürekliliği Yönetimi’ne sahip olmanızı sağlıyor.

İş sürekliliği nasıl sağlanmalı?

Sağlıklı iş sürekliliği yönetimi için iş sürekliliği projelerinin sahip olması gereken bazı özellikler önem taşıyor. Öncelikle gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıda olması gereken iş sürekliliği projesinin; şirket işleyişi açısından kritik süreçlerde sürekliliği sağlaması, kendi içinde tutarlı ve diğer iş süreçleri ile ilişkilerinde düzen takip eden bir yapıda olması ve uluslararası standartlara uyumlu olması dikkat çekiyor.

İnnova’nın İş Sürekliliği Yönetimi Danışmanlığı kapsamında sunduğu hizmetler, kurumsal bir iş sürekliliği bilincinin yerleşmesini ve planların uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla kapsamlı testleri de içeriyor. Periyodik olarak güncellenmesi gereken İş Sürekliliği Planlaması (BCP), her zaman katma değer ortaya koymasının yanı sıra etkin bir sistem olduğunu da ispat ediyor.

is surekliligi
“İki şirket arasındaki bağı güçlendiren bu başarılı projede İnnova ile çalıştığımız için çok mutluyuz.”

Akın Yıldırım Bayer

BT Altyapı Yöneticisi

is surekliligi

İş süreçlerinde etkin yönetim

BS 25999/ISO 22301 standardına uyum süreçlerinin yönetildiği hizmet kapsamında iş sürekliliği yönetiminin kurum tarafından içselleştirilebilmesi sağlanıyor.

Dünyanın en iyi uzmanları tarafından derlenerek uluslararası bir çerçeve içerisine alınan yönergelerle, kurumlarda üretimden, satış ve dağıtım kanallarına kadar tüm iş süreçlerinde sürekliliğin sağlanması ve kritik iş birimlerinin olağanüstü durumlarda işi sürdürebilmek için izleyeceği yönergelerin belirlenmesi sağlanıyor. Kurum, kesintisiz çalışma yeteneğiyle denetimlerden tam not alarak geçmesinin yanında, denetim için yapılan hazırlık maliyetlerini de düşürüyor.

Sorumluluk planlaması

“Her şeye rağmen” yaşanabilecek bir kesintide sistemin kabul edilebilir sürede yeniden ayağa kalkarak çalışmaya başlamasını, zararın en aza indirilmesini sağlayacak olan İş Sürekliliği Yönetimi’yle senaryolarda rol alacak iş birimlerinin ve kişilerin belirlenerek sorumlu hale getirilmesi sağlanıyor.

Ayrıca işletmenin üretim, satış ve dağıtım gibi kanallarının hizmet sunmaya devam edebilmesi, kritik iş birimlerinin olağanüstü durumlarda işi sürdürebilmek için izleyeceği yönergelerin belirlenmesi de çözüm kapsamında yer alıyor. Bu sayede kesintiyle karşılaşılması durumunda verilmesi gereken acil karar sayısının en aza indirilmesi ve iş birimlerinin beklenmeyen durumlar için yeni yöntem ve süreçler geliştirmeleri sağlanıyor.

Başarı Hikayeleri
Teknik Destek ‍
444 5INV
444 5 468 ‍
info@innova.com.tr