InnovaAi

İnnovAI

Rekabet avantajı sağlayan yapay zeka modelleri

InnovaAi

İnnovAI-PdM: Predictive Maintenance (Öngörücü Bakım)

İnnova tarafından geliştirilen ve kurumlara sunulan İnnovAI yapay zeka modelleri; kurumlara öngörücü bakım, anomali tespit, tahminleme, müşteri deneyimi, karar destek ve Büyük Veri yaklaşımlarıyla rekabet avantajı sağlıyor. Henüz meydana gelmemiş sorunların önceden tespiti, cihaz ve müşterilerin davranış desenlerinin saptanması ve Büyük Veri ışığında kararlar alınmasını mümkün kılan İnnovAI, aksaklıkları asgariye indirgeyip maliyetleri azaltarak, müşteri memnuniyetini artırıyor.

İnnovAI'ın Faydaları Neler?

  • Arıza yapacağı saptanan üretim veya servis bileşeni kesintiye sebep olmadan fark edilip, değişim bileşeninin tedarik süreci arıza gerçekleşmeden başlatılıyor.
  • Arıza kesintilerinin planlanması sağlanarak, plansız kesintilerin zararları önleniyor.
  • Gerçekleşmeden müdahale edilebilecek arızaların yaşanması engellenirken operasyonu sekteye uğratan arıza sayısı azalıyor.
  • Sunulan hizmet ve gerçekleştirilen üretim sürecindeki kesinti süreleri azalıyor.
  • Müşteri memnuniyeti artarken üretim aksaklıkları asgari düzeye indirgeniyor.
  • Operasyonel bakım süreleri ve maliyetleri düşüyor.
Network-360

İnnovAI-PdM operasyonların sorunsuz ilerlemesi için henüz ortaya çıkmamış sorunların engellenmesini sağlıyor. Kurumunuzda bulunan herhangi bir cihazın ya da cihaz gruplarının davranışlarını izleyen ve analiz eden çözüm, arızaları gerçekleşmeden tespit edip, gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlıyor. Öngörücü bakım sayesinde sağladığınız hizmet ya da gerçekleştirdiğiniz üretim operasyonlarında yaşanabilecek kesintiler asgari seviyeye indirgenip gelir kaybı yaşanmasının önüne geçiliyor. Arızaların önceden tespit edilerek operasyonel planlamalarının yapılabilmesi kurumlarda verimlilik artışı sağlıyor.

InnovaAi
Başarı Hikayeleri
Teknik Destek ‍
444 5INV
444 5 468 ‍
info@innova.com.tr