Merkezi Arıza Yönetim Sistemi (MARS)

Merkezi Arıza Yönetim Sistemi (MARS), işletmelerin müşterilerine sunduğu hizmetlerde oluşan arızaların takip ve yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir çözümdür.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)

Merkezi Arıza Yönetim Sistemi, işletmelerin müşterilerine sunduğu servis arızalarının yönetimini gerçekleştiren ve durumlarının izlenilebilirliğinin arttırılmasını sağlayan bir uygulamadır.

 

Mevcut süreçlerin sürekli gelişim bakış açısı ile güncellenebilir olmasını sağlamak üzere tasarlanan MARS;

 • İşletmelerin tek bir uygulama üzerinden müşteriyi ilgilendiren problem ve arızaların konsolide yönetimini sağlayan,
 • Parametrik ve düzenlenebilir ara yüzlere ve tasarlanabilir iş akışlarına sahip, kural tabanlı,
 • Güvenlik ve entegrasyon açısından güçlü,
 • Kurum bünyesindeki tüm problem ve arıza süreçlerini yönetebilecek kabiliyete sahip,
 • Arıza süreçlerinin otomasyon süresini kısaltarak, yeni ürünler için pazara giriş süresinin aşağıya çekilmesine katkıda bulunan,
 • Taleplerin karşılanma hızını arttırarak, bağımlılıkları ortadan kaldıran kapsamlı bir arıza yönetim çözümüdür.

Dinamik, farklı konfigürasyonlara uygun, esnek arıza süreç yönetim altyapısı yeteneği ile birlikte MARS’ın telekom sektörünün yanısıra; enerji, sayısal yayın gibi farklı hizmet sektörlerinde kullanılması mümkün hale gelmektedir.

Kurumlar MARS’ı neden tercih ediyor?

Esnek ve kolay arıza süreç yönetimi: Ürün ile, dinamik ve farklı konfigürasyonlardaki altyapılar üzerinde arızanın alınmasından çözülmesi ve kapanmasına kadar geçen süreçler; iş akış mekanizmaları, kurallar, ölçeklendirme ve bilgilendirme mekanizmaları tanımlanarak, uçtan uca izlenebilir hale gelmektedir.

Kaynak arızaları ile bireysel arızaların eşleştirilebilmesi: Envanter sistemleri ile entegre bir şekilde kaynak arızaları ve bireysel arızalar kolaylıkla ilişkilendirilebilir.

 

Merkezi Arıza Sistemi uygulaması ile;

 • Tek bir noktadan uçtan uca şikâyet, arıza ve problem yönetiminin sağlanması,
 • Zaman ve iş gücü kazancı,
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Operasyon, geliştirme ve bakım maliyetlerinin azaltılması,
 • Karar destek noktalarında istenen detayda ve sıklıkta rapor alınabilmesi,
 • Entegrasyon ve tam otomasyonun sağlanması; şikâyet, arıza ve problem yönetim sürecinin her aşamasında şekillendirilebilen iş akış kuralları üzerinden esnek ve etkin yönetim,
 • Taleplerin hızlıca karşılanması sağlanır.
 • İş Akış Yönetim Motoru ile entegrasyon kabiliyeti yüksek, hızlı ve çevik süreç işletim altyapısı,
 • İzlenebilir, yönetilebilir iş akışları ile müşteri, kaynak arıza ve şikâyetleri için en efektif çözümün sunulabilmesi,
 • Problem İzleme ve Yönetim kapsamında etkin eskalasyon kabiliyeti,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi ve Arıza Bildirim Kanalları ile entegre Arıza Bildirimi ve Arıza Teyidi
 • Müşteri servis arızalarının ve problemlerinin, Resource arızaları ile ilişkilendirilerek etkin yönetimi,
 • IDM ve SAP Sistemleri ile entegre Kullanıcı ve Organizasyon Yönetimi,
 • İşgücü Yönetim Sistemi ile entegre ekip-iş emri yönetimi,
 • SLA hesaplamaları ve gerekli verilerin ilgili sistemlere iletimi,
 • CFS-RFS bazlı arıza yönetim süreçleri,
 • Entegrasyonlarla Zenginleştirilmiş Arıza Verisi üzerinden problem yönetimi.