SAP MDG

SAP MDG ürünleri ana veri yönetimini merkezi olarak, teklik ve tutarlılık esasıyla, diğer modüllerle entegre olarak yapmak isteyen tüm kurumsal şirketler ve holdingler için tasarlanmıştır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

E-POSTA GÖNDER

Ana veri, işletme fonksiyonlarında en temel ve değerli girdidir. Karar destek sistemlerini besler. Tüm işletme fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi ana verinin doğru, tam, tek (unique) ve tutarlı olmasına dayanır. Büyük organizasyonlarda, birden fazla şirketin/üretim yerinin/lokasyonun bulunduğu ve birden fazla sistemin kullanıldığı iş modellerinde, ana verinin yönetiminin kontrollü, merkezi yapılması esastır. MDG çözümleri;

  • SAP sistemleri ile tam entegrasyon-ana verinin merkezi oluşturularak, entegre operasyonel sistemlere akışının sağlanması,
  • Ana veri portali sayesinde web tabanlı erişim-portal uygulaması,
  • Tablet ve akıllı telefonlarda rahatlıkla çalışabilen talep ekranları,
  • Yeni masraf yeri ve kar merkezi tanımlama talepleri için Fiori uygulamalarını kullanma imkânı,
  • Kapsama alınan tüm sistemlerde, şirketlerde ana veride teklik, tutarlılık ve standardizasyon sağlanması,
  • Veri kalitesinin artırılması, kontrol noktaları ile mükerrer veri girişinin önlenmesi, validasyonlar,
  • Yığınsal değişiklik ile büyük hacimde verinin işlenebilmesi,
  • Ana veride netlik, şeffaflık,
  • Raporlama, sorgulama gibi artılar sunar.
  • Düzenli, sağlıklı ana veri kullanıcının işini kolaylaştırır, işin daha doğru yapılması için temel oluşturur, rapor ve sorguların konsolide ve tutarlı alınmasını sağlar.

SAP MDG-Master Data Governance İnnova SAP ekibi; MDG çözüm paketini yurt içinde ilk defa açan ve uygulamasını gerçekleştiren, tecrübeli, yetkin bir ekiptir.