Archibus - Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi, esas işi tesis üzerine kurulu tüm işletmeler için yeni bir yönetim anlayışı getiren otomasyon çözümü.

 

Her gün biraz daha büyüyen ve karmaşık hale gelen tesislerin yönetimini kolaylaştıran çözüm İnnova'da...

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi, başta üretim tesislerine sahip kuruluşlar olmak üzere, büyüdükçe yönetimi güçleşen tüm tesis işletmeleri için uygun bir otomasyon çözümüdür.

 

Bina ve personel sayısı arttıkça yönetimi geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan tüm işletmeleri hedef alan bu çözüm, verimsiz yönetilen ve atıl kapasitelere sahip tesisleri bulunan, aynı zamanda gelir ve gider dengesi tesislerindeki hareketlere doğrudan bağlı olan tüm kurumlar için idealdir.

 

Süreç temelli organizasyon

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi, dünya çapında 16 binden fazla şirket ve 4 milyondan fazla kullanıcının tesis ve altyapılarını yönetmek için tercih ettiği Archibus yazılımının, İnnova’nın uçtan uca çözümler konusundaki uzmanlığıyla birleşmesidir. Çözümün müşteri odaklı oluşu, kurumun elde edeceği faydalara doğrudan etki eden tüm süreçlerin en iyi şekilde yapılandırılmasını ve yönetilmesini sağlar. Tesislerde belli standartları yakalamak ve verimliliği artırmak mümkün hale gelir.

 

İş sürekliliğini koruyun

Yönetim anlamında sağlıklı bir tesis düzeni için, birimler arası ve yönetim-birim arası tüm iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hayati öneme sahip. Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi, kurum içindeki bilgi paylaşımını üst seviyeye yükseltmesinin yanı sıra üst yönetime doğru ve sürekli bilgi akışı sağlayarak yönetimin çok daha doğru kararlar alabilmesini kolaylaştırır. Süreç temelli bu organizasyon yapısıyla çözüm, iş sürekliliğini sağlamaya yönelik önemli bir avantaj ortaya koyar.

 

Entegre iş zekasıyla doğru kararlar

Bir tesisteki büyüme; yeni makinelerin satın alınması/kiralanması, personel sayısının artışı, bakım ve onarım işlemlerinin düzenlenmesi vb. çok ciddi kararların altına imza atılmasını gerektirir. İnnova’nın sunduğu Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi çözümü, içinde yer alan gömülü iş zekâsı uygulamasıyla, bütün bu hayati kararların alınmasından önce yöneticilere destek sağlar. Zengin raporlama seçenekleri ve yönetim özelliklerine sahip olan Tesis Yönetimi; mevcut durumun değerlendirilmesi, yapılacak değişiklikten sonraki durumun tahmin edilmesi ve risklerin saptanması gibi konularda yöneticinin en büyük ‘karar destek mekanizması’dır.

 

Esnek yapısıyla çözüm odaklı

Esnek bir mimari üzerine konumlandırılmış olmasının sağladığı güçle çözüm, içerdiği modüller bazında bağımsız ve esnek lisanslama olanaklarını ve ölçeklenebilirliği beraberinde getirir. Tesisinizin büyümesiyle farklı ihtiyaçların doğması, Tesis Yönetimi için herhangi bir kısıtlama getirmez. Yeni modüllerin devreye alınmasıyla sistem yeni duruma kolayca adapte olur.

 

Archibus Modeli

2 Ödül Birden

 • İş Ortakları Arasında En İyi Proje

 • Tesis Yönetiminde En İyi İşbirliği

İnnova, 2012 Mayıs ayında Boston’da düzenlenen Archibus Uluslararası Kullanıcılar Konferensı’nda Türk Telekom için uyarladığı Tesis Yönetimi yazılımıyla “İş Ortakları Arasında En İyi Proje Ödülü” ve “Tesis Yönetiminde En İyi İşbirliği Ödülü”ne layık görüldü.

 

Tesis Yönetimi’nin açık mimarisi, sistemi herhangi bir Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) ile çalışabilir kılarken, nesne temelli mimarisiyle Archibus, .Net bağlantılıdır ve FM Web Central J2EE ile uyumludur. Coğrafi bilgi sistemleriyle bağlantılı olan sistem AutoCAD ile entegre çalışabilir; mobil çözümler ile envanter sayımı, denetimi ve etiketleme işlemlerini gerçekleştirebilir. Çözüm bunların dışında, kurumun zaten kullanmakta olduğu ‘Kurumsal Kaynak Planlama’ (ERP) gibi sistemlerle entegre olarak tamamen uyumlu bir şekilde çalışır. ERP’nin dinamiklerini dikkate alarak sağlanan yönetim verimliliği artırmada önemli rol oynar.

 

Büyük resmi görmek için...

Tüm iş süreçleri gibi, tesislere özel uçtan uca yönetim çözümleri getiren bu sistemler arasında dünya lideri olan Archibus, karar verici konumdaki kişilerin tesisin bütünüyle ilgili en detaylı, en güncel ve sağlıklı bilgileri alabilmelerini kolaylaştırır. Güncel durum bilgisi, tesis ve altyapı raporlarının yanı sıra mevsimsel bilgiye erişimi sağlayan sistem, işlemler ve harcamalar konusunda da gerekli tüm bilginin alınmasını sağlar. Yöneticiler, tesisin en verimli şekilde çalışması ve dolayısıyla kurumun kârlılığının artırılması için doğru kararları verme ve sürece etkin bir şekilde dahil olma imkânına kavuşur.

 


Çözümün temelindeki güç: Archibus

İnnova tarafından Archibus platformu temeli üzerine kurgulanan Tesis Yönetimi, içerisindeki modüller sayesinde doğrudan ihtiyaçları hedefleyen esnek çözümler sunar. Tesisin bugünkü ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilen projenin avantajı: Sonradan doğan ihtiyaçlara yönelik olarak hızla güncellenebilmesi. Bu durum, geliştirme için yapılacak harcamaları azalttığı gibi yatırımların geri dönüşlerini de hızlandırarak müşterinin işine gerçek katma değer sağlar.

 

Onlar Archibus’a güvendi

Türkiye’nin iletişim devi Türk Telekom başta olmak üzere; IBM, HP, Google, AT&T, NASA, Shell, BP, Exxon Mobile, Total, Coca Cola, Sony, GM, Porsche, Vodaphone Group, American Express, WA Ulaştırma Bakanlığı, National Institutes of Health, Natural History Museum of London, Roche, Bayer, BP, US Navy Europe, Avrupa, Asya ve ABD deki birçok Üniversite vb. dünya çapındaki birçok isim, Archibus’a güvendi ve tesislerindeki iş süreçlerini verimli hale getirdi.

 • Strateji ‘Master’ Planlaması: Tesislerin tüm süreçlerini düzenleyerek hedefe yönelik verimli çalışma düzeninin oluşturulmasını sağlayan Master planlar, Tesis Yönetimi tarafından insan hatası olmadan yapılır. Bu sayede organizasyon verimi en üst seviyeye ulaşır.
 • Portföy Analizi: Tesisin yatırımlarını değerlendirerek gelecekte sağlayabilecekleri faydaları tahmin eden Tesis Yönetimi çözümü, değerlendirmeden hareket ederek işletmenin elindeki kaynakları kullanması için yol gösterici rol üstlenir.
 • Risk Yönetimi: Durum analizleriyle elde ettiği veriyi beklenmeyen durumlarda tesisin çıkarını koruyacak biçimde kullanan Tesis Yönetimi, ilgili birimlerin hızlı harekete geçmesini, iş akışlarının kesintiye uğramamasını ve dolayısıyla kurumun riski iyi yönetebilmesini sağlar.
 • Acil Durum Hazırlığı: İnsanoğlunu zor durumda bırakan doğa olayları başta olmak üzere diğer beklenmeyen tehlikeler karşısında hammaddenin farklı alanlara sevki, değerli malların korunması, gayri menkulün güvence altına alınması gibi konuları yöneten bir modüldür.
 • Filo Yönetimi: Şirketinizin saha ve sevkiyat araçlarını, tesisin tüm süreçlerine en iyi katkıyı yapacak şekilde yönetir. Hangi aracınızı kimin kullandığı, nerede olduğu ve ne zaman nereye varacağı her zaman bellidir ve kolayca yönetilebilir.
 • Bina Yönetimi: Gerekli görüldüğünde yapılan bakımların ve önleyici nitelikteki bakımların takip edilmesini ve yönetilmesini sağlar. İş yükünü dengeler ve bakım maliyetlerini düşürür. Bu da tesisin genel verimini artırır.
 • İsteğe Bağlı İşler: Tesis içerisindeki bakım işlerini, kişinin kendi kendine planlayabilmesini; aktarabilmesini, yönetebilmesini ve raporlayabilmesini sağlayan modül, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artırır.
 • İhtiyaca Göre Yer Tahsisi: Tesis içerisindeki ‘yer’in yönetilebilmesini sağlayan araçtır. Tamamen taşınabilir ve hareketli ofisler, üretim alanları yaratmak için en mantıklı yerleşim şemalarını oluşturur.
 • Varlık Yönetimi: Masa ve evrak dolaplarından bilgisayar monitörü ve kasalarına kadar her türlü demirbaşı kayıt altına alan Varlık Yönetimi, kurum varlıklarının kullanım ömrünü uzatır ve değerini korur.
 • Rezervasyonlar: Toplantı odaları gibi ortak mekânların yönetimini sağlar. Kullanım sürelerini, rutin temizlik aralıklarını belirleyen bu modül ile tüm ortak mekânlar iş verimi yüksek çalışma alanlarına dönüşür.

27 yıllık birikim

Birçok kurum için tesis yönetiminde zorunluluk haline gelen bu sisteminin temellerini 1985 yılında ortaya koyduğu ‘bilgisayar destekli tesis yönetimi’ kavramıyla atan Archibus, bugün tesis yönetimi sistemini 130 ülkede kullanılabilir kılmayı başarmış büyük bir şirkettir. Dünya çapında 16 binden fazla şirket ve 4 milyondan fazla kullanıcının tesis ve altyapılarını yönetmek için tercih ettiği Archibus, sunduğu çözümle yılda toplam 100 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamaktadır. Archibus, küresel pazarda 1.600’den fazla iş ortağı ile rakiplerinin toplamından 3 kat daha fazla hizmet ağına sahiptir.
Archibus’ı rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise kullanıcı deneyimi ve işlevselliğidir. Tek kullanıcı için oluşturulmuş arayüzden, web üzerinden birçok kullanıcının erişimine açılabilenlerine kadar 4 farklı sürümle kurumlara ihtiyaçlarına göre esnek lisanslama ve çözümler sunan platform, iki düzineden fazla dili desteklemektedir ve kendisi için geliştirilmiş 300’den fazla dış kaynaklı yazılım bulunur.

 • Alan Planlama ve Alan Yönetimi: Yapılan araştırmalar, birçok tesisin mevcut alanlarının yarısından fazlasını kullanmadığını gösteriyor. Modülün hedefi: Bu alanların en etkin biçimde kullanılmasını sağlayarak metrekareye yapılmış olan yatırımın kazanca dönüşmesi.
 • Verime Dayalı Mimarlık: AutoCAD & Revit tasarım yazılımlarıyla senkronize olarak tesisin mimarlık çalışmalarında verimliliğin ve üretkenliğin ön planda tutulmasını sağlar. Tesis içi mesafeleri kısalır, iş süreçleri fiziksel olarak kolaylaşır.
 • Taşınma Yönetimi: Tesis içerisinde bir kişiye ait masanın ve sandalyenin yer değiştirmesinden tesiste yapılacak toplu yer değiştirmelere kadar her türlü ‘taşınma’ işini, iş akışında en az kaybı yaratacak şekilde düzenler. Modül aynı zamanda, Varlık Yönetimi gibi kurumsal kaynakları korumayı hedefler.
 • Sermaye Planlama ve Bütçeleme: Ticari kuruluşların en önemli birimlerinden biri olan bütçeleme ve sermaye yönetimi, Tesis Yönetimi bünyesinde otomatik bir hal alır. İşletmenin bütçesini titizlikle takip eden çözüm gerekli planlamaları yapar.
 • Arıza ve Bakım: Üretim tesisleri içerisindeki teçhizat ne olursa olsun arıza durumuna her zaman hazırlıklı olunmalıdır. Rutin bakımların yapılmasının sağlanması ve acil onarım gerektiren durumlarda izlenecek adımlar, Tesis Yönetim sistemi tarafından kontrol edilir.
 • İş Sihirbazı: Genel iş düzenini sağlayan modül, yardım masası konusunda da hizmet vererek verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırır. Tesis, tüm işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirir.
 • Kira ve Emlak Yönetimi: Tesisler; gerek satın alınmış, gerekse kiralanmış olsun, metrekareye düşen belirli bir maliyeti vardır ve bu maliyetin etkin kullanımı önemlidir. Yeni kullanım düzenleri, kiranın ve emlak konusundaki tüm işlerin yönetimi bu çözüm içinde yer alır.
 • İyileştirme Bakımları: Tüm tesisler uzun süreli kullanımlar sonucu bazı işlevlerini yerini getiremez hale gelir. Çözüm, havalandırma, ışıklandırma, kablolama vb. altyapıların yenilenmesini sağlayan bakımları yönetir.
  Bunun katkısı Varlık Yönetimi için de önemlidir.
 • İletişim ve Kablo Yönetimi: Ağ altyapısını, tesisin tasarlanmasından bakım yönetiminin iyileştirilmesine kadar tüm süreçler için uygun hale getirilmesini sağlar. Müşteri memnuniyeti de aynı oranda artar.
 • Çevre ve Sürdürülebilirlik: Archibus, yasal gereksinimlere uyumlu, proaktif yaklaşım ve stratejilerle çevresel risklerin azaltılmasını katkıda bulunur. Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlayarak kuruma kazanç getirir ve karbon emisyonunu azaltarak çevreyi korur.

 

Archibus'un Etki Alanları

Tesis Yönetimi

 • Alan planlama ve yönetimi
 • Strateji ‘master’ planlaması
 • Dolaylı giderlerin düzenlenmesi
 • Varlık yönetimi
 • Taşınma, ekleme ve değişimler
 • Oda rezervasyonu / Geçici Konaklama Yönetimi
 • Acil durum hazırlığı

Emlak Yönetimi

 • Portföy analizi
 • Kira ve emlak yönetimi
 • Durum analizleri (FCA)
 • Proje yönetimi
 • Sermaye planlama ve bütçeleme
 • Risk yönetimi
 • Çevresel kararlılık

Operasyon Yönetimi

 • Arıza ve bakım
 • Önleyici ve arıza sonrası bakım
 • Yardım masası ve iş emirleri yönetimi
 • Durum analizleri (FCA)
 • Çevresel kararlılık
 • Araç yönetimi

Teknoloji Yönetimi

 • İletişim ve kablolama
 • Taşınma, ekleme ve değişimler
 • Yardım Masası & İş Emri Yönetimi
 • SLA Yönetimi
 • İş Akış Yönetimi & Bildirimler

 

 

Hız, standart ve süreklilik gerektiren tüm işlerde insan faktörünü ortadan kaldırmanın ödülü verim ve tasarruf.

Bir yandan iş süreçlerini yavaşlatan etkenleri ortadan kaldırırken, diğer yandan teknolojik altyapının en iyi hizmeti verecek şekilde yönetilmesi, bakım ve personel eğitimi süreçlerinin takip edilmesi, tesisin altyapısına ilişkin sorunların giderilmesi gibi konuların düşünülmesi gereklidir. Tüm bunları aynı anda yapmaya çalışan yönetici, tesisin durumunu net bir şekilde göremez ve sağlıklı kararlar almakta zorlanabilir.

 

Tesislerin işletilmesindeki tüm süreçleri tasarruf ve verimlilik esaslarına göre yöneten İnnova çözümü; tesisin işletme maliyetlerini düşürmeyi, tesisle ilgili anlık raporları sunmayı, üretim sürecini kararlı hale getirmeyi ve sonuç olarak kârlılığı artırmayı hedefler. Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi sistemi olarak dünya lideri konumundaki Archibus ürünüyle İnnova, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü tasarlar ve uygular. Analizden proje teslimine, eğitimden teknik desteğe kadar her aşamada farkını ortaya koyar.

 

Maliyetin yüzde 80’i operasyonel

Yapılan araştırmalar, bir tesisin satın alma/kurma maliyetinin, toplam sahip olma maliyetinin sadece yüzde 20’sini oluşturduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, tesisin işletilmesi sırasında ortaya çıkan maliyetlerin toplamının, tesisin maddi varlığının 4 katına denk geldiği söylenebilir. Gartner raporları da tesis yönetimi konusundaki benzer gerçeklere işaret eder: Bir tesisteki bakım ve işletme maliyetleri bir araya geldiğinde kurumun toplam gelirinin yüzde 10’unu aşan bir tutar ortaya çıkarken, kuruluşların birçoğunun sahip oldukları tesis alanlarının yarısını dahi kullanmadıkları kolayca anlaşılır.

 

Akılcı yönetimle yüzde 20 tasarruf

Tesislerdeki maliyetlerin en büyük kısmının işletme sırasında ortaya çıkması, dünyada ‘Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi’ kavramının oluşmasını tetiklemiş ve yönetimi kolaylaştıran çözümlerin geliştirilmesine neden olmuştur. ABD Genel Servisler İdaresi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kuruluşların bu sistemleri kullanmalarının, tesisin toplam sahip olma maliyetlerini yüzde 20’ye varan oranda düşürebildiği anlaşılmıştır. Bu alanda dünya lideri olan Archibus, kurumların; tesis, emlak, operasyon ve teknoloji başlıkları altındaki tüm yönetimini tek çatı altında toplayan bir çözümdür. Archibus’u Türkiye’de uçtan uca çözüme dönüştüren İnnova, ön analizden başlayarak; tasarım, uygulama, teknik destek ve eğitime kadar her aşamada, yetkin danışman ve teknik kadrosuyla hizmet veren tek çözüm sağlayıcıdır.

 

1 yılda yatırım geri dönüşü

Kurumlar, yaptıkları yatırımın en kısa sürede geri dönmesini bekler. Tesis Yönetimi, üretim tesisleri için yapılan proje yatırımının çok kısa bir sürede geri alınmasını sağlar. Çözümün projelendirilerek hayata geçirildiği bir tesis, toplam tesis ve altyapı yönetim maliyetlerinin sadece yüzde 1,6’sını kazanması halinde bile, 12 ay içinde yatırımın geri dönüşünü sağlayabilir. Üstelik araştırmalar, bu sistemi kullanılarak maliyetlerin en az yüzde 5 oranında azaltılabildiğini gösterir.

 • Dağınık yapılarda sorunsuz yönetim

Tesis Yönetimi, üretim tesisi içerisinde farklı alanlarda konumlandırılmış ayrı birimlerin bir arada yönetilebilmesini sağlar.

 • Yöneticiye anında bilgi aktarımı

Sistem, sunduğu zengin, anlaşılır raporlama ve değerlendirmelerle yöneticilerin güncel durumdan anında haberdar olmasını sağlar.

 • Hemen tasarruf, hızlı geri dönüş

Yatırımların geri dönüşünün sağlanması kurumlar açısından büyük önem taşır. Çözüm, yatırımı, 1 yıl gibi kısa bir sürede amorti etmeyi mümkün hale getirir.

 • ERP ile sorunsuz entegrasyon

Kurum içerisinde hali hazırda kullanmakta olduğunuz sistemlerle tam uyum sağlayan Tesis Yönetimi, onlarla etkileşimli bir şekilde çalışarak başarıya ulaşır.

 • Bilgi Paylaşımıyla artan verim

Entegre Altyapı ve Tesis Yönetimi, yapı içerisindeki bilgi paylaşımını sağlar ve yönetim kademesine sürekli bilgi akışı sağlayarak kontrolün doğru ellerde olmasını garanti altına alır.

 • Veriyi karara dönüştüren iş ortağı

Archibus, barındırdığı 10 binden fazla rapor şablonuyla her türlü veriyi anlaşılır bir formatta sunarak yöneticiye karar alma aşamasında yardımcı olur.

 • Değişen ihtiyaçlara ayak uyduran çözüm

Orta ve uzun vadede farklı ihtiyaçların doğması size bir kısıtlama getirmez. Yeni modüllerin çalıştırılmasıyla Tesis Yönetimi güncel ihtiyaçlara hemen yanıt verir.

contact
Bize Ulaşın
Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun ürün ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun.
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
Bize Ulaşın