PayFlex e-Defter Çözümü

Maliye Bakanlığı standartlarına tam uyumlu E-Defter çözümüyle, mali altyapınızı geleceğe şimdi hazırlayın.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

E-POSTA GÖNDER
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)

T.C. Maliye Bakanlığı tarafından uzun süredir yürütülen E-Fatura (elektronik fatura) ve E-Defter (elektronik defter) sistemi çalışmalarının ardından, 2013 yılında kurumların başvuruları kabul edilmeye başlandı. E-Fatura sistemine geçen ilgili kurumların, elektronik defter uygulamasına Ocak 2015 itibarıyla geçmeleri zorunlu oluyor.

 

İnnova kurumların, uçtan uca sunduğu E-Defter çözümüyle Maliye Bakanlığı standartlarına uygun E-Defter sistemine kısa sürede kavuşmasını sağlıyor. Kurumların BT ve Mali İşler (Muhasebe) birimlerinde köklü bir değişimi öngören elektronik defter sistemine entegrasyonu süreci, İnnova’nın uzman kadrosu ile baştan sona yönetiliyor.

 

Bu çözüm, kurumların; Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyalarını GİB standartlarına uygun formatta hazırlar.

 

E-Defter sistemi için adımınızı İnnova ile şimdiden atın.

 

Neler Gerekiyor?

Kurumların elektronik defter uygulamasına geçebilmesi için, e-defter kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uyumluluk onayı verilmiş bir yazılım kullanmaları gerekiyor. İnnova’nın E-Defter çözümü, Maliye Bakanlığı’nın E-Defter sistemi standartlarına tam uyumlu. Ayrıca yazılım, uluslararası standartlara da uygun olduğundan dönüşüm süreci kurumlara uluslararası bir uyum ve itibar da kazandırıyor.

 

Tüzel kişilerin E-Defter çözümünü entegre edebilmesi için öncelikle E-Fatura kullanıcısı olması gerekiyor.  Ayrıca Mali Mühür temin etmesi ve GİB tarafından uyumlu bir yazılım tercih etmeleri şart. Gerçek kişilerinse uyumlu bir yazılıma ve E-İmza  kullanıcısı olmaları yeterli oluyor.

 

Arşivleme çözümü ücretsiz

Kurumlar dönüşüm sürecinde, elektronik belgelerini (elektronik fatura, elektronik defter), standartlara uygun bir şekilde saklamaya ihtiyaç duyar. Belgelerin güvenli bir şekilde saklanması, yetkilendirmelerin doğru yapılması ve gerektiğinde de belgeye hemen ulaşılabilmesi gerekir. İnnova, E-Defter çözümü ile birlikte, kurumların ihtiyaç duyduğu E-Arşiv çözümünü ücretsiz olarak sunar.

 

İlk 6 ay ücretsiz bakım hizmeti.

Türkiye’de yeni hayata geçirilen E-Fatura sürecinde mevzuatlar sıkça değişebilir. E-Defter çözümünde İnnova’yı tercih edenler ilk 6 ay bakım ücreti ödemez. Bu 6 ay boyunca mevzuatta gerçekleşecek her türlü değişiklikte, gerekli işlemler ücretsiz olarak yapılır. Böylece kurumlar elektronik defter (E-Defter) dönüşüm sürecindeki maliyetlerini kolayca kontrol altında tutabilir.

Fiziksel defterlerde yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan E-Defter (elektronik defter), elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur.

E-imza ve Mali Mühür uygulamalarını içeren elektronik defter (E-Defter) sistemi, kaynağın doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alır.

 

AVANTAJLAR

 • Maliye Bakanlığı elektronik defter (E-Defter) standartları ile tamamen uyumludur.
 • Gereksiz kaynak kullanımının önüne geçer ve faturalama işlemlerindeki giderleri azaltır.
 • Kağıt ortamında defter tutmaya gerek kalmaz.
 • Kağıt ortamındaki defterlerin noterde tasdik ettirme işlemine gerek kalmaz.
 • Kağıt ortamındaki defterlerin arşivlenmesine gerek kalmaz.
 • GİB’e yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştirir.
 • Talep edilmesi durumunda dosyalara anında erişilebilir.
 • İş süreçlerinde performans artışı sağlanır, hata oranları düşer.

E-Defter çözümü, İnnova'nın ERP alanındaki uçtan uca çözümleri arasına eklenen çözümlerden yalnızca biri...

 

E-Defter çözümünün özellikleri ve avantajları:

 • Maliye Bakanlığı E-Defter (elektronik defter) standartları ile tamamen uyumlu,
 • Daha az kaynak kullanımı,
 • Defter verilerini dijital olarak, kendi orijinal formatıyla saklayabilme imkânı,
 • Talep edilmesi durumunda dosyalara anında erişilebilir.
 • Tüm aktarımların ve veri hazırlama işlemlerinin kayıt altına alınması,
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme,
 • Verilen tam destek ile sürekli geliştirme,
 • İş süreçlerinde performans artışı ve hata payının düşmesi,
 • GİB standartlarına uygun formatta Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyaları hazırlanması,
 • Arşivden berat ve detay dosyaları görüntüleme,
 • Zaman damgası ve imzalama,
 • Arşivden orijinal imzalı dosyaları indirme,
 • GİB’na yapılacak yasal bildirim sürecini kolaylaştırma,
 • Kullanıcı dostu tasarım ile dosyaları kolaylıkla hazırlama.

E-Arşiv çözümü

E-Fatura (elektronik fatura) ve E-Defter (elektronik defter) çözümü içerisinde konumlandırılan E-Arşiv, E-imza ve mali mühür ile imzalanan E-Fatura ve E-Defterlerin çoklu sanal veri tabanları ve indeksler yardımıyla yüksek sıkıştırma ve açma performansı sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hizmete konulan elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarıyla yüzde 100 uyumlu olup, faturaların ve defter ile beratların dijital olarak arşivlenmesine imkân verir. Bu çözüm ile arşivlenen E-Fatura ve E-Defter için belge türünü algılar, hızlı ve yüksek oranda sıkıştırma sağlar.

 

E- Arşiv çözümü ile;

 • ‘Paralel’ teknolojisi ile arşivlenen bilginin çok hızlı açılması,
 • Endekslerden sorgulama işlevselliği,
 • AFP, PS vb. akış belgelerinden ayıklama yapılması,
 • Dizinlenmiş sayfa(lar)ın ayıklanması,
 • PS, AFP’den PDF için dönüşümü,
 • İstatistik ve çıkarma ile ilgili sayaçların sağlanması mümkündür.

E-Defter ve E-Fatura uygulamasında, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürütülen ‘Saklama Hizmeti’ kapsamındaki ürün, uygulamaya kayıtlı gerçek ve tüzel kişi mükelleflere hizmet verebilir. E-Arşiv’in sunmuş olduğu yüksek teknoloji sayesinde fatura formatı ve faturayı oluşturan bileşenlerin aralarındaki ilişkiler bütün olarak korunmaktadır. İndeksleme işlemleri kişi-kurum, VKN-TCKN, yıl, birim-kod, müteselsil numaraları gibi anahtar sözcük ve eşleşmelerle beraber yapılır.

 

E-Defter’e  geçiş süreci

Resmi Gazete'de (13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı) yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre, mükellefler defterlerini elektronik ortamda tutmak için hesap dönemi veya takvim yılı içinde de izni alabilirler. Bu durumda izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlar elektronik ortamda oluşturacaklar. Ayrıca kurumlar, elektronik defter (E-Defter) tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. 

 

397 No’lu VUK Genel Tebliği (05 Mart 2010)

 • Anonim ve Limited şirketlerinin elektronik fatura oluşturmalarına izin verilmiştir.
 • Tüzel kişilikler için mali mühür kullanımına izin verilmiştir.

416 No’lu VUK Genel Tebliği (28 Haziran 2012)

 • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere (Gerçek Kişiler) E-Fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.
 • Gerçek Kişiler için E-İmza kullanımına izin verilmiştir

421 No’lu VUK Genel Tebliği (14 Aralık 2012)

 • Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar elektronik fatura düzenlemek zorundadır.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki kolalı gazozlar, biralar, şaraplar ve diğer alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerini imal veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar da E-Fatura ve E-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.
 • E-Fatura kapsamına giren mükellefler birbirlerinden mal alıp satarken E-Fatura düzenlemek zorundadır.
 • Mükelleflerin, 1 Eylül 2013 tarihine kadar E-Fatura kullanımı ile ilgili olarak GIB’e başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapacakları başvuru dilekçesinde,
  E-Fatura uygulamasını entegrasyon yöntemiyle kullanacaklarını belirtmeleri ve entegrasyon tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep etmelidirler. Entegrasyon çalışmalarının 31.12.2013 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
 • E-Fatura kapsamındaki mükellefler, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemeyecektir.
 • Entegratör tanımlaması ve de başvuru koşulları belirtilerek mükelleflerin E-Fatura sistemine yetkili kurumlar (entegratör) aracılığıyla da dahil olması sağlanmıştır

 424 No’lu VUK Genel Tebliğ (21 Şubat 2013)

 • Tüzel kişi mükellef olmayan ve elektronik fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karsısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru esnasında belirtilecektir.
 • E-Fatura uygulamasını özel entegratör vasıtasıyla kullananlar düzenlenecek E-Faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile onaylanmasına izin verebilirler.

 


Bu Çözüm İle İlgili Diğer Başarı Hikayeleri