Başvuru ve Açık Pozisyonlar

Bilişim çözümlerinde her türlü uzmanlığa sahip olan İnnova’da bilgi teknolojisi yolculuğunu kolaylaştıran, elde ettiğimiz kazanımları artıran, yenilikçi yaklaşımlarla yeni değerler üreten, hızla değişen teknolojiyi takip eden, sürekli gelişme ve öğrenme çabası içerisindeki adayları İnnova ailesine kazandırma amacıyla kadrolarımızı büyütmeye devam ediyoruz.

Açılan pozisyonlar şirket içinde ve dışında duyurularak, tüm kanallardan gelen başvurulardan pozisyon kriterlerine uygun adaylar için yetkinlik bazlı mülakat süreci başlatılır. İşe Alım Ekibi ve ilgili bölüm yöneticisinin yürüttüğü mülakat sürecinden sonra, ölçme ve değerlendirme kapsamında ilgili testler ve kişilik envanterleri uygulanmaktadır. Mülakat ve test sonuçları değerlendirilirken, analitik düşünme ve öğrenmeye açıklık, işbirliği ve iletişim, müşteri odaklılık, çözüm ve sonuç odaklılık, gelişim ve değişime açıklık gibi deneyimlerindeki yetkinlikleri değerlendirilir.


Açık pozisyonlarımıza başvurmak için tıklayınız.

AÇIK POZİSYONLARI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ